Circular Build Forum 2021

Byggeriets bæredygtige kongres samlede hele værdikæden

Debat, viden og konkrete løsninger var i fokus, da kongressen Circular Build Forum midt i august samlede byggeriets værdikæde til et stort arrangement med bæredygtighed og cirkulært byggeri i fokus. Få et kort indblik i nogle af de mange gode pointer og synspunkter fra forskellige dele af værdikæden.

HUSET Middelfart dannede ramme om kongressen Circular Build Forum medio august 2021. Her mødtes over 200 deltagere fra hele byggeriets værdikæde til videndeling, debat og sparring om, hvordan den danske byggebranche bliver bæredygtig med cirkulært byggeri som det naturlige udgangspunkt.

People

Hjælp det næste led i værdikæden

Thomas Søgård Sinding er udviklingschef i J. Jensen, som er en entreprenørvirksomhed inden for nedrivning med fokus på genanvendelse. J. Jensen er også en af de markante aktører, når det kommer til at sætte fokus på genanvendelse og den cirkulære proces i praksis. Han var klar i spyttet ved kongressens åbningsdebat:

- Debatten om bæredygtighed i byggebranchen bliver ofte til et blame-game, hvor vi i de forskellige led i værdikæden skyder skylden på hinanden for den langsommelige proces. På Circular Build Forum opfordrer jeg derfor til, at vi alle forsøger at have mere fokus på, hvilken viden, vi kan bidrage med, og hvordan vi spiller de andre led i værdikæden stærkere.

Efter kongressen var han i den grad entusiastisk over branchens velvilje, når det kommer til bæredygtighed og cirkulært byggeri:

- En ting er, at vi skal op i tempo og at bæredygtighed og cirkulær tankegang i byggebranchen haster. Det er alle enige om. På kongressen oplevede jeg, at flere virker mere fokuserede på den fælles proces og fremdrift end på, hvordan vi hver især meler hver vores kage.

Tilbage til gamle dyder

Martha Lewis er Head of Materials hos Henning Larsen Architects, og hun deltog også i åbningsdebatten. Her var hendes holdning til den bæredygtige omstilling klar:

- Jeg har to hovedpointer med i dag. Dels skal vi have langt større fokus på, hvad vores materialer indeholder, så vi har en chance for på sigt at kunne skille dem ad, genbruge og genanvende dem på forsvarlig vis. Dels er vi nødt til at stoppe med at udlede mere CO2 nu og bruge de materialer, som enten ophober CO2 i deres vækstfase eller produkter, vi allerede har produceret – og derved også forberede os på en nærtstående ressourceknaphed.

Følg Circular Build Forum på LinkedIn

Hun understreger dog, at bæredygtig omstilling og cirkulær tankegang er en kompleks disciplin, hvor branchen kan lære meget af de gamle byggeskikke og materialer:

- Det er afgørende, at vi renoverer og transformerer den eksisterende byggemasse frem for at nedrive og bygge nyt. Genanvendelse af bærende konstruktioner udleder 56 gange mindre CO2 end den traditionelle proces. I kombination med brug af biobaserede materialer med et mindre CO2-aftryk, f.eks. træ, strå, hamp, græs, kork, stråtækt, ålegræs, papiruld, træuld og mycelium ville vi kunne nå langt.

Brugte materialer mangler dokumentation

En af de største barrierer for at øge muligheden for genbrug og genanvendelsen, er den generelle mangel på dokumentation og kvalitetsvurdering af de brugte materialer. Dét var blandt andet en af pointerne fra Gitte Krusholm Nielsen, administrerende direktør i Danske Tegl, der også deltog i åbningsdebatten:

- Selvom mursten og tegl udleder CO2 i produktionsprocessen, er udledningen i dag reduceret med 50 % for mursten og tallet stiger. Set i det lys er fordelene ved disse langtidsholdbare materialer markante. Vi kan genbruge og genanvende tegl og mursten i mange år frem qua deres styrke og holdbarhed. Kvaliteten af brugte mursten kan i dag dokumenteres, men det gør sig langt fra gældende for byggematerialer generelt og vi er nødt til at have klar dokumentation for og krav til genbrugs- og genanvendelsesprodukter – og ikke mindst konsensus om at kvalitetskravene til nyt og brugt er de samme. Vi må ikke gå på kompromis med sundhed og sikkerhed.

Den første kongres af mange

Kongressen var den første af forhåbentlig mange, og administrerende direktør i Molio, Christina Hvid, er positiv stemt over det store engagement til bæredygtig omstilling i byggebranchen.
- I to dage har virksomheder, organisationer og forskningsaktører fra hele byggeriets værdikæde delt viden og debatteret konkrete praktiske løsninger til, hvordan vi i byggeriet i højere grad bliver bæredygtig med cirkulært byggeri som omdrejningspunkt. Jeg er meget optimistisk på branchens vegne efter at have oplevet så stor iver efter forandring og udvikling – og så stor iderigdom og velvillighed til at dele og spille alle led i værdikæden stærkere i en fælles proces, afslutter Christina Hvid.

Circular Build Forum afholdes årligt og næste kongres afholdes d. 17.-18. marts 2022 i HUSET Middelfart.

Læs mere om Circular Build Forum her,

Følg Circular Build Forum på LinkedIn her.