Alle nyheder

CCS er fremtiden på Aabenraa Akutsygehus

People

– CCS er fremtiden, siger Søren Poulsen, der er maskinmester og driftsherre i Teknisk Service hos Sygehus Sønderjylland, som har medansvaret for bygninger, energiforsyninger, tekniske installationer, inventar og affaldshåndtering for sygehusenheder i Aabenraa, Sønderborg og Tønder.

Søren Poulsen har medansvaret for at drifte Aabenraa Akutsygehus:

– Som driftsherre ser jeg et stort potentiale i, at bygningsdele identificeres allerede i programmeringsfasen, og kan videreføres over i driftsfasen. Jeg tror på, at CCS er kommet for at blive.

Dog oplever Søren Poulsen, at mange rådgivere og entreprenører endnu ikke har taget CCS til sig på trods af systemets store potentiale.

Et system der kan mere

I 2016 startede projekteringen af den nye bygningsudvidelse, hvor Søren Poulsen skulle tage stilling til, hvilket klassifikationssystem, der skulle anvendes i udvidelsen af Aabenraa Akutsygehus.

Sygehus Sønderjylland havde i forvejen kendskab til klassifikationssystemet Dansk Bygge Klassifikation 2006 (DBK-2006), der blev brugt i to byggeprojekter fra 2012-2015, men de søgte et nyt system, der kunne noget mere.

– Vi ville have et system, hvor bygningsdelene kunne identificeres i kombination med en klasse. Vi var efterhånden kommet godt ind i DBK-tankegangen, og en stor del af vores bygningsmasse var klassificeret efter det. Dog havde systemet en væsentlig begrænsning - i kraft af en fast hierarkisk opbygning af bygningsdele - og var på vej til at blive erstattet af klassifikations- og identifikationssystemet Cuneco Classification System (CCS). Derfor besluttede vi at kigge fremad mod et system, som vi tror på, er det, som bliver standarden i den danske byggebranche, siger Søren Poulsen.

Anvendelsen af CCS Navigate-funktionen både på ccs.molio.dk og på mobilapplikationen Molio CCS er et uundværligt værktøj i arbejdet med CCS-klassificering og -identificering. Det er et værktøj, jeg stadig bruger dagligt.
- Søren Poulsen, maskinmester og driftsherre, Teknisk Service, Sygehus Sønderjylland

Teknisk tung drift gøres lettere

Et sygehusbyggeri er tekniktungt. Mange forskellige systemer og anlæg er repræsenteret i teknikrum, skakte, brugsrum, over lofter, mv. Men med centrale bygningsdele opmærket med CCS-ID, er det nemt at se, hvilket funktionelt system og teknisk anlæg en bygningsdel tilhører.

Uden CCS ville dette være særdeles uoverskueligt at holde styr på, forklarer Søren Poulsen. På Aabenraa Akutsygehus skal CCS-identifikationerne bruges som de forskellige bygningsdeles ID’er i sygehusets asset management-system.

– Det er en kæmpe fordel, at entreprenøren kan opmærke bygningsdelen fysisk i selve byggefasen. På den måde undgår driftsorganisationen at skulle opmærke bygningsdelen efterfølgende og med evt. et andet ID, som asset management-systemet selv har genereret, siger Søren Poulsen.

CCS Navigate

COWI (totalrådgiver), Friis & Moltke, Ravn Arkitektur og Møller & Grønborg vandt konkurrencen om udbygningen til Sygehus Sønderjylland, Aabenraa Akutsygehus.

Fotokredit
COWI (totalrådgiver), Friis & Moltke, Ravn Arkitektur og Møller & Grønborg vandt konkurrencen om udbygningen til Sygehus Sønderjylland, Aabenraa Akutsygehus.

Fleksibilitet giver værdi

For Teknisk Service i Sygehus Sønderjylland giver CCS værdi, fordi systemet er fleksibelt. Klasserne inden for henholdsvis de funktionelle systemer, tekniske systemer og komponenter kan sammensættes til et utal af kombinationer.

Derudover kan bygningsdelene betragtes som rene klasser, så man kan se om en bygningsdel er en pumpe, en ventil eller et ventilationsanlæg, eller som identifikation af den enkelte specifikke bygningsdel, der defineres ved at kombinere klassen med et løbenummer.

I CCS-systemet angives hvilken bygningsdels dklasse/-identifikation, der ønskes betragtet ved at sætte et præfiks foran løbenummeret. Dermed kan både mennesker og software forstå, hvordan en kode skal tolkes.

– Disse funktioner giver alle aktører i byggeriet mulighed for at tale og forstå det samme sprog, der bruges om objekter i et projekt- og driftsforløb, forklarer Søren Poulsen, der ser en fordel i anvendelsen af CCS i projektforløbet, men også i den efterfølgende drift.

Fremtiden sættes i system

I Sygehus Sønderjylland forbereder de sig på, at den eksisterende bygningsmasse også skal CCS-identificeres.

De har forberedt, hvilke nummerserier de funktionelle systemer skal have, så det passer til helheden, samt lavet retningslinjer for, hvordan der CCS-identificeres på sygehuset.

CCS-identificeringen af bygningsdelene på akutsygehuset har medført, at rådgivere og entreprenører kan oplyses om, hvilket nummerserie-interval de skal anvende, så de kan leve op til de krav, som Sygehus Sønderjyllands har opstillet til klassifikation og identifikation af bygningsdele, når der igangsættes nye projekter.

Læs mere om CCS

Se videoerne om CCS i praksis.

Kom selv i gang på ikt.molio.dk