Molio-direktør valgt ind i bestyrelsen for buildingSMART International

Christina Hvid, adm. direktør i Molio, er netop valgt ind i bestyrelsen for buildingSMART International, en international organisation, som arbejder for samarbejde om digital udvikling og frit dataflow i bygge- og anlægsbranchen.

Den danske bygge- og anlægsbranche er nu for første gang repræsenteret i bestyrelsen hos den toneangivende internationale organisation, buildingSMART International. Christina Hvid, adm. direktør i Molio, er valgt på generalforsamlingen i Slovenien.

People

”Det er en spændende og relevant bestyrelsespost, som jeg ser frem til at være aktiv i. Jeg vil arbejde for at opnå sømløs udveksling af data i byggeriets værdikæde på tværs af formater, softwareprogrammer og værktøjer og forsøge at få den danske byggebranche – med fokus på bæredygtighed og digitalisering – mere frem i det internationale samarbejde,” siger Christina Hvid.

buildingSMART er en international non-profitorganisation og et verdensomspændende samarbejde, som på tværs af landegrænser arbejder for udvikling og brug af åbne, digitale dataformater baseret på fælles standarder.

Tilstedeværelsen i den internationale bestyrelse giver en unik mulighed for at udøve indflydelse på udviklingen af globale standarder for byggeri og anlæg, da de fastlægges i buildingSMART – længe før de bliver til ISO og CEN-standarder.

Åbne formater understøtter konkurrence og fremmer eksport

buildingSMART har udviklet IFC – et filformat til udveksling af informationer mellem byggebranchens parter uafhængigt af softwareplatforme.

I Danmark stilles der i IKT-bekendtgørelsen krav om brug IFC-formatet på alle større offentligt støttede byggerier.

Fælles, softwareuafhængige formater øger mulighederne for internationalt samarbejde, eksport og vækst for byggeriets virksomheder. Ligesom det er en forudsætning for at udnytte de store teknologiske landvindinger inden for bl.a. kunstig intelligens i projektering, opførelse og bygningsdrift på længere sigt.

Fælles, åbne standarder i byggeriet fremhæves også som afgørende i både Danmarks digitaliseringsstrategi og EU-kommissionens strategiske anbefalinger, der skal sikre en omkostningseffektiv udvikling i bygge- og anlægssektoren.

Om buildingSMART

 • buildingSMART er en verdensomspændende organisation, der er startet i USA og har eksisteret siden 1996. I dag har hovedkontoret til huse i London.
 • buildingSMART er en global organisation, der er drivkraft for den digitale omstilling af arbejdet i bygge- og anlægsbranchen, der arbejder for at forbedre og effektivisere sektoren gennem udvikling og vedtagelse af åbne, internationale standarder og løsninger for infrastruktur og bygninger
 • Der findes nationale chapters i over 30 lande. De nationale chapters sikrer udvikling og udbredelse af åbne, digitale arbejdsprocesser i deres respektive lande.
 • Danmark har i mange år været en del af et nordisk chapter.
 • I 2020 etablerede Molio et selvstændigt dansk chapter på vegne af den danske bygge- og anlægsbranche: buildingSMART Danmark.

Strategiske samarbejdspartnere i buildingSMART

buildingSMART International

buildingSMART Danmark

 • ARUP
 • Autodesk
 • CCCC – China Communications Construction Company
 • Nemetschek
 • Oracle
 • Schneider Electric
 • Siemens AG
 • Trimble
 • BaneDanmark
 • Vejdirektoratet
 • Sund & Bælt
 • Metroselskabet & Hovedstadens Letbane
 • Bravida Danmark
 • NTI
 • Molt Wengel
 • Molio
 • Grundejernes Investeringsfond