Circular Build Forum 2024

Cirkularitet skal være den nye norm

Vi står midt i en klimakrise. Der er behov for bred og snarlig handling på tværs af branchen. Og det er en fælles opgave og et fælles ansvar at få cirkularitet til at være den nye norm. Det var et par af hovedbudskaberne fra talerstolen da Thomas Kingo Karlsen, fra Kingo Karlsen A/S, Lise Lyngfeldt Molander, Teknologisk Institut og Anders Stouge fra Dansk Industri bød velkommen til to dages Circular Build Forum 2024.
People

Med godt 300 deltagere og et tætpakket program har det været 2 intense dage på Hotel Nyborg Strand. Der har været fuldt fokus på at fremme den cirkulære tankegang i alle aspekter af byggeri og anlæg. Der er blevet udvekslet viden og drøftet ideer og knyttet bånd. De bedste erfaringer er delt ud og givet videre og der har også været ”kig” til andre brancher. Alt sammen i fælles forståelse af, at vi skal gøre mere af det, der virker og at der er brug for handling. 

Mange er heldigvis allerede godt i gang. Det er det overordnede indtryk CBF24 efterlader om end det også står klart, at der er lang vej igen. Det omfattende program bød på en række sessions og spændende oplæg med fokus på blandt andet cirkulære forretningsmodeller, affald/ressourcer, materialepas, Design for Disasembly, selektiv nedrivning, regenerativt byggeri, biodiversitet og meget mere. Alt sammen aspekter af den cirkulære dagsorden, som – med politisk vilje og (hjælp fra EU forordningen) – kan og bør flytte sig en hel del inden vi ses til CBF igen.  

For, som det blev nævnt, så bør cirkularitet være den nye norm. Det skal være helt naturligt at tænke cirkulært, når man bygger nyt eller renoverer. Og så skal det være nemmere at få udviklet og realiseret de gode cirkulære ideer og forretninger. Ikke kun i bygge- og anlægsbranchen.

Hjælp til de cirkulære start-ups

Står det til den indledende keynote, Kristine Barenholdt Bruun – leder af Det Cirkulære Netværk ja, så bør virksomheder på tværs af branchen blive bedre til at afprøve nye løsninger alene for eksperimentet, udviklingen, innovationen og erfaringens skyld. Faktisk bør vi, ifølge Kristine, se samfundet som én stor testplatform for nye cirkulære løsninger. I mindre skala er hun og netværket med til at gøre dette muligt for nye cirkulære start-ups i forbindelse med blandt andet Roskilde Festivalen. Her får de unge start-ups enestående mulighed for at høste feedback og indsamle store mængder data på kort tid – alt sammen noget, der kan give dem tidlige indsigter at bygge videre på.

Det cirkulære hamsterhjul

Den afsluttende keynote Erik K Lauritzen, Lauritzen Advising, havde et lidt andet "take" med det indledende spørgsmål; Hvad er visionen og hvad skal vi nå? når vi taler om genanvendelse i byggesektoren. Med historisk perspektiv i bagagen og med god humor og refleksioner over byggeriets cirkulære processer som hamsterhjul skinner alvoren dog igennem. Ifølge Erik findes teknologierne, men det er markedet og materialestrømmene, der ikke fungerer. Det skyldes grundlæggende mangel på fokus, prioritering og vilje til praktisk implementering samt manglende viden, uddannelse og erfaring hos mange af aktørerne. Men der er heldigvis en vej frem, der er baseret på  blandt andet gensidig forståelse og værdikædesamarbejde mellem de forskellige aktører. 

Tak til alle deltagere

Det grundigt gennemarbejdede program var sammensat af faggruppen bag CBF. Stort tak til jer og til de mange tovholdere og oplægsholdere, der har bidraget med viden, cases, erfaringer og konkrete løsninger – og stort tak til deltagerne for engagement og spørgelyst. Endnu engang har CBF vist sig at være et vigtigt forum med et fælles mål om at styrke den cirkulære økonomi i byggeriet.

Få et glimt af CBF 2024

CBF24 Lm1600x900
CBF24 Dsj1600x900
CBF24 Session1600x900
CBF24 Danfoss
CBF24 Velkomst