PRESSEMEDDELELSE FRA CONTECH LAB

30 millioner kr. til ConTech Lab

Byggeriet skal digitaliseres hurtigere og blive mere bæredygtigt. Det skal branchens fælles udviklingsplatform, ConTech Lab, bidrage til, og med en ny bevilling på 30 mio. kr. fra Industriens Fond og Realdania accelereres omstillingen nu yderligere.

Hvis Danmark skal nå i mål med de ambitiøse klimamål om reducering af CO2, spiller byggeriet en vigtig rolle, fordi branchen står for omkring 30% af de samlede udledninger. En af nøglerne til at mindske udledningerne og sikre et bæredygtigt byggeri er et øget fokus på digitalisering og teknologi. Det mener Industriens Fond og Realdania, der netop har bevilliget yderligere 30 mio. kr. til at gøre ConTech Lab til en fast del af byggeriet.

Læs hele pressemeddelelsen fra ConTech Lab her

Se også hvad Thomas Hofman-Bang, der er administrerende direktør i Industriens Fond, Lennie Clausen, programchef i Realdania og Christina Hvid, der er administrerende direktør for Molio, siger om bevillingen og om ConTech Labs rolle i branchen.

ConTech Lab er byggebranchens fælles udviklingsplatform, hvor byggeriets virksomheder sammen kan udvikle og eksperimentere med nye måder at benytte data, digitalisering og teknologi til at skabe fremtidens bæredygtige byggeri og øge produktiviteten. ConTech Lab kobler dyb forståelse for processerne i et byggeprojekt med ny teknologi, og afprøver nye måder at samarbejde på i pionerprojekter. Her deles al viden og læring, så det kommer hele branchen til gode. Også dem, der lige nu kan være usikre på, hvordan teknologi kan hjælpe dem til at blive bedre.

Det fremtidige arbejde i ConTech Lab

I løbet af de kommende tre år skal ConTech Lab bl.a. arbejde med nedenstående opgaver:

  • Pionerprojekter: ConTech Lab vil gennemføre mere end 25 pionerprojekter i tværgående samarbejde med byggeriets virksomheder, vidensinstitioner og initiativer for at skabe løsninger på konkrete brancheudfordringer.

  • MV-forløb: ConTech Lab vil igangsætte dedikerede forløb målrettet SMV’er i byggeriet med henblik på at motivere dem til at bruge teknologi, der understøtter deres arbejde på fx byggepladsen eller hjælper med at leve op til krav om øget bæredygtighed.

  • Ny viden: ConTech Lab vil igennem 5 researchprojekter skabe anvendelsesorienteret viden om ny teknologi med specifikt fokus på, hvordan byggebranchen kan omstilles bæredygtigt.

  • Forandringsledelse: ConTech Lab skal understøtte ledelserne i byggeriets virksomheder med at udvikle koncepter, der kan motivere til implementeringen af teknologiske løsninger, synliggøre potentialet og mindske de interne barrierer for øget digitalisering.

Læs hele pressemeddelelsen fra ConTech Lab her