ConTech magasinet 2023

No-Code accelererer den digitale transformationsproces i SMV-segmentet

Sidste år gennemførte ConTech Lab med succes en række No-Code forløb. Det er et værditilbud, som henvender sig til små og mellemstore virksomheder i byggebranchen, der ønsker at komme på forkant med den teknologiske udvikling på en nem og enkel måde. Her får de hjælp til at udvikle digitale applikationer uden at skulle skrive en eneste linje kode.
People

De store aktører i byggebranchen skal overhovedet ikke have ondt af os mindre eller være bange for, at vi ikke kan følge trop i den omstilling, der netop nu sker i branchens værdikæde. Vi er nemlig særdeles agile, og vi kan nå at implementere ny teknologi hurtigere, end de store kan nå at sige digital transformationsproces”. Sådan siger Kasper Rønslev, der er stifter af og direktør i det rådgivende ingeniørfirma Rønslev ApS med hovedsæde i Horsens.

Ordene falder med et smil, men Rønslevs deltagelse i et af ConTech labs No-Code forløb har på bedste vis dokumenteret, at hvis den rette teknologi er til stede, behøver der ikke være langt fra tanke til handling blandt de små og mellemstore virksomheder. No-Code giver nemlig mulighed for hurtigt og enkelt både at digitalisere samt automatisere processer i virksomheden samt udvikle apps, der kan være med til at skabe værdi såvel internt som i forhold til kunderne.

"Med No-Code er der mulighed for at krydse gode kollegers kompetencer med digital skaberkraft og bygge en prototype af en it-løsning, der visualiserer konkrete tanker. Det rykker i mange andre brancher, og nu begynder det også at rykke i byggebranchen."
Jacob Bøtter, forfatter og iværksætter

Flere No-Code forløb i 2023

ConTech Lab har afviklet No-Code forløb i 2021 og 2022, og flere er planlagt til afvikling i 2023. Formålet er netop at give en hjælpende hånd til SMV-segmentet, et segment, der måske ikke har ressourcerne til at igangsætte store it-projekter, men som gerne vil aktivt i gang med en digital transformationsproces. Forløbene er skabt i samarbejde med forfatteren og iværksætteren Jacob Bøtter, der er blevet grebet af det potentiale, der ligger i No-Code.

No-Code principperne kan anvendes i virksomheder af alle typer og af alle størrelser, for essensen er, at man har projekter på tegnebrættet, der er håndterbare og ikke mindst realiserbare. Ifølge Jacob Bøtter fejler 80 pct. af alle it-projekter nemlig, lige som op mod 60-70 pct. af den samlede projektsum ikke anvendes på at skabe noget konstruktivt, men på at dokumentere en kravsspecifikation.

"Grundlæggende er vi meget nysgerrige og vil gerne være først med nye muligheder, som teknologi tilbyder. Det har No-Code forløbet hos ConTech Lab givet os mulighed for."
Kasper Rønslev, direktør i Rønslev ApS

Mulighed for at prøve sig frem

”En kravsspecifikation er ofte abstrakt og absurd, blandt andet fordi virksomheden måske ikke helt ved, hvad den vil have, og leverandøren derfor heller ikke ved, hvor den skal byde ind. Samtidig bliver it-projekter ofte blæst op til strategiske fyrtårnsprojekter uden føling med de problemstillinger, der reelt skal løses. Derfor er jeg blevet meget begejstret for No-Code, der på en nem og enkel måde giver mulighed for at skabe visuelle prototyper”, forklarer Jacob Bøtter.

Som han udtrykker det, får virksomhederne mulighed for at vise i blødt ler, hvor de vil hen med en it-løsning. Det kan ske på meget kort tid ved hjælp af en række forskellige værktøjer, der understøtter No-Code princippet, og herfra er der mulighed for at tage stilling til, om man er gået ud ad den rigtige vej, om der kan arbejdes videre på en mere forkromet løsning, eller det var et forsøg, der ikke opfyldte forventningerne.

"Jeg er dybt imponeret over, hvor langt man kan komme med tre dages dedikeret indsats og er meget positiv over potentialet for en lang række af de SMV’er, der udgør en stor del af byggebranchens værdikæde."
Christina Haupt Toft, Netværkschef, ConTech Lab

Skab visuelle prototyper

”Med No-Code er der mulighed for at krydse gode kollegers kompetencer med digital skaberkraft og bygge en prototype af en it-løsning, der visualiserer konkrete tanker. Det rykker i mange andre brancher, og nu begynder det også at rykke i byggebranchen”, forklarer Jacob Bøtter videre. Han understreger vigtigheden af at arbejde med afgrænsede projekter og gøre sine egne erfaringer, inden man involverer eksterne samarbejdspartnere.

No-Code konceptet bygger på en række standardværktøjer, der gør det muligt at bygge apps helt uden at kode. Der er tale om en udviklingsplatform, som gør det muligt at skabe applikationssoftware via en grafisk brugergrænseflade i stedet for traditionel computerprogrammering. De enkelte værktøjer har hver især deres stærke sider til at opbygge lige præcis den applikation, der er brug for i virksomheden.

No-Code pirrer nysgerrigheden

Det har man sat stor pris på hos Rønslev ApS, hvor man grundlæggende har en ambition om at være på forkant med den digitale transformationsproces og gerne vil være først med nye muligheder, som teknologi tilbyder. Men man er også godt klar over, at virksomheden hverken har lyst eller ressourcer til at kaste sig over projekter, der måske strækker sig over mange år.

”Vi vil gerne inspireres, og vi er grundlæggende nysgerrige. I No-Code forløbet hos ConTech Lab nåede vi i mål med flere apps og er samtidig blevet gearet til at arbejde videre med andre. Vi har blandt andet arbejdet med en personalehåndbogs-app, en app til kompetencestyring samt apps til 3D-kode af tegninger på medarbejdernes smartphones ude i marken og en app til håndtering af DGNB-certificering. Det er vi meget tilfredse med”, slutter Kasper Rønslev.

Markedsplads for materialer

En anden virksomhed, der har været gennem et No-Code forløb, er GK Danmark, en teknik- og entreprenørkoncern, som monterer og servicerer VVS- samt ventilationsinstallationer. I løbet af få dage fik man bygget seks forskellige værktøjer, nemlig en markedsplads for overskudsmaterialer, en personalehåndbog, en idébank, et værktøj til montageplanlægning samt to apps til risiko- og sikkerhedsvurdering.

GK Danmark har valgt at arbejde videre med tre af de nævnte apps, blandt andre markedspladsen. Med visionen om at være et klimaforbillede er bæredygtighed i fokus i virksomheden, og en minimering af spild samt overskudsmaterialer skal være med til at styrke den grønne omstilling. Alt materialeoverskud lagres i appen, hvilket vil bidrage til, at der i fremtiden vil være større genanvendelsesmuligheder internt og på sigt også eksternt.

Potentiale i genanvendelse

”Vi vil ikke bare tale om miljø og klima, men gøre noget konkret. Hvis vi ved, at materialerne er der, skal de naturligvis genanvendes. Ideen med appen udsprang derfor af behovet for at kunne optimere den del endnu mere”, fortæller Nick Faurskov, der er BIM Designer hos GK Danmark, som har videreudviklet på prototypen fra No-Code forløbet. Han erkender dog, at det kræver et ændret mindset at få medarbejderne til at bruge den i stedet for pr. automatik at bestille nye varer.

Ofte bliver der indkøbt flere materialer, end der bliver brugt, hvilket resulterer i et fyldt lager. Det medfører, at lageret med tiden bliver uoverskueligt, så medarbejderne ikke ved, hvad der er opmagasineret. Den udfordring håber Nick Faurskov, at appen vil kunne afhjælpe. Formålet er altså at minimere spild. Det sker nemlig jævnligt, at en leverandør ikke ønsker at tage materialer retur, så lageret fyldes hurtigt med alt muligt, der kun sjældent bliver taget i brug.

Læs mere om NO-Code forløb i 2023 

Læs ConTech Magasinet 2023 i sin helhed hed