Danmarkshistoriens største indsats for grøn renovering af almene boliger

Indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad præsenterer en række konkrete initiativer, der skal bringe dansk byggeri helt frem i den internationale, grønne liga. Hør ham og en række andre centrale oplægsholdere den 23. august på konferencen Almene boliger og få et overblik over de aktuelle politiske, økonomiske og erhvervsmæssige rammer for det grønne, almene boligbyggeri.

Der er nok at tage fat på i de kommende års almene grønne renoveringsprojekter. Med regeringens beslutning om at afsætte 30 mia. kr. fra Landsbyggefonden til renovering i den almene boligsektor i årene 2021-2026, skydes der gang i danmarkshistoriens største indsats for grøn renovering af almene boliger.

People

Renoveringerne skal bidrage til det politiske mål om CO2 reduktioner på 70 % frem mod 2030. Samtidig foreligger der nu en egentlig politisk aftale for den nationale strategi for bæredygtigt byggeri med 21 konkrete initiativer, der kræver massiv omstilling af byggebranchen. En omstilling der kræver nye materialer, metoder, teknikker, designs og kompetencer – eller kort sagt nytænkning.

Den nye, politiske aftale (marts 2021) skal sikre en reel grøn omstilling af hele byggebranchen.

Den almene sektor som frontløber

Regeringen sætter fokus på 5 større indsatsområder – herunder at understøtte udviklingen af tilgængelige og præcise digitale værktøjer og data, som kan hjælpe med at træffe de mest bæredygtige valg. Med den almene sektor som frontløber og med udgangspunkt i Grøn boligaftale skal der udarbejdes en digitaliseringsindsats for den almene boligsektor, som skal udbygge og tilvejebringe en digital infrastruktur i sektoren:

- Det er interessant, at regeringen udpeger den almene sektor som frontløber for digitalisering af en bygnings livscyklus, siger Bo Riisbjerg Thomsen, projektleder i Molio, som lige nu er ved at lægge sidste hånd på udviklingen af Molios store konference Almene boliger 2021 og fortsætter:

- Boligminister Kaare Dybvad kommer til konferencen og giver os et godt overblik over de forskellige komponenter i den samlede politiske ramme for den almene sektor. Det er en ramme, man skal kende til, hvis man vil være med på den bæredygtige dagsorden inden for alment byggeri.

Et stjernespækket program 

- Der er sammensat et stærkt hold af oplægsholdere på konferencen. Udover de politiske rammer kommer vi også i dybden med de økonomiske og de erhvervsmæssige forhold, der skal understøtte udviklingen. Vi skal bl.a. høre mere om de konkrete støttekriterier i forbindelse med de 30 mia. kr., som regeringen besluttede at afsætte fra Landsbyggefonden til grøn renovering i den almene boligsektor, siger konferenceleder Ib Steen Olsen.

Der er sammensat et stærkt hold af oplægsholdere på konferencen

Konferencen har et stærkt program med oplæg fra bl.a.:

  • Kaare Dybvad, boligminister
  • Bent Madsen, administrende direktør i BL
  • Niels Bruus Warming, chefkonsulent i TBST
  • Martin Manthorpe, formand for Erhvervsklyngen for byggeri og anlæg We Build Denmark og direktør for strategi, forretningsudvikling og public affairs i NCC Building Danmark
  • Jens Dons, teknisk chef i byggeskadefonden

FAKTA

Se aftaledokumentet National strategi for bæredygtigt byggeri

Tilmeld dig Almene boliger 2021

Artiklen er opdateret 12.08 2021