Molio Magasin

buildingSMART vil bane vejen for nem udveksling af data

Det danske engagement i buildingSMART fik ved årsskiftet 2020 ny fart, da Danmark fik et selvstændigt chapter, ligesom Norge, Sverige og Finland.

Hvad er buildingSMART?

buildingSMART er navnet på en international non-profit-organisation, der arbejder med åbne formater og fælles internationale standarder for byggeri. Målet er, at data, i form af bl.a. 3D-modeller, skal kunne deles frit i byggeprocessen på tværs af byggeriets værdikæde, uanset software og praksis. buildingSMART Danmark er etableret som et datterselskab til Molio.

People

Et fælles sprog

Flere offentlige og private bygherrer efterspørger, at der arbejdes i åbne formater, som muliggør, at man kan udveksle bl.a. 3D-modeller på tværs af branchen. Der mangler dog standarder for, hvilke data de åbne formater skal inkludere, og det spænder ofte ben for de gode hensigter. buildingSMART-organisationen har i en årrække tilbudt værktøjer og standarder for de data, der skal inkluderes i bygningsmodellen.

Med sin økonomiske støtte til og det løbende arbejde i buildingSMART Danmark ønsker MOLIO at skabe et aktivt netværk og en platform for videndeling til glæde for hele byggebranchen.

Målet er at opnå fri konkurrence og fremme en nem adgang til data. Det skal være nemmere at dele data for alle aktører uanset virksomhedsstørrelse eller plads i værdikæden. Det gør det desuden muligt at bruge den software, som fungerer bedst for den enkelte virksomhed. buildingSMART tilbyder byggeriet et fælles sprog til udveksling af data og 3D-modeller, som kan ”forstås” af alle software-programmer og dermed tillader den frie adgang til data.

Strandgade7 Aften 2000X1135

buildingSMART i Københavns Lufthavn

Øget tilgængelighed af data er en af nøglerne til højere effektivitet. Den ambitiøse udvidelse af Københavns Lufthavn, Expanding CPH, er et godt eksempel. På projektet var der tre hovedfokusområder;

1) at undgå fejl i de digitale bygningsmodeller gennem alle faser
2) at sikre, at alle vidste, hvilke fejl de hver især var ansvarlige for at rette
3) at hjælpe lufthavnens samarbejdspartnere med at levere data af høj kvalitet til lufthavnens driftsfolk.

Styrkelse af åben dataudveksling mellem byggeriets faser var central, da det gav en ensartet og korrekt struktureret udveksling af data, som sikrede kvaliteten og konsistensen.

Ved at benytte det åbne IFC-format, der fungerer som grundlag for deling og udveksling af data, sikrede Københavns Lufthavn desuden ejerskab over data på længere sigt og dermed også i forhold til den langsigtede drift. Med IFC er lufthavnen ikke bundet til brugen af en bestemt type software, når de skal benytte deres byggedata i fremtiden.

Internt benyttes åbne filformater, men der bruges dog også proprietære (”låste”) formater, hvis en rådgiver foretrækker dette. Det er Københavns Lufthavns ambition, at IFC på længere sigt skal være deres primære anvendte udvekslingsformat.

Anvendelsen af IFC åbner nye muligheder i forbindelse med brugen af ny teknologi i en BIM-model. Hos Københavns Lufthavn har man bl.a. benyttet gamification til at give servicepersonalet forståelse for flugtveje og installationer, inden de møder ind på deres første vagt i et færdigt byggeri. Her giver IFC mulighed for at indlæse modellen i en game engine eller bruge programmet Solibri til at sikre en tilpasset integration.