Molio Magasin

Digitale tvillinger til smartere bygningsdrift

Med digitaliseringen af ​​byggeriet er der opstået nye muligheder for at effektivisere både inspektions- og vedligeholdelsesarbejde i forbindelse med både bygninger og anlæg. Sensorer kan registrere og levere data i realtid om nærmeste alle aspekter af en bygning. Digitale bygningsmodeller koblet med data i realtid er grundlaget for arbejdet med digitale tvillinger.

DEN DIGITALE TVILLING er en levende digital model af en bygning, som følger bygningen gennem hele dens levetid. Ved hjælp af sensorer, der sender realtidsdata til modellen, viser den digitale tvilling et aktuelt og opdateret billede af en bygnings tilstand. En digital tvilling kan give viden om alt fra, hvornår en pære skal udskiftes eller en udsat flade efterses, til hvornår hele bygningsdele skal renoveres.

Den digitale tvilling fødes ofte allerede med planlægningen af et byggeri. Her er det målsætningen, at BIM-modeller skal ligge til grund for design, beregninger og planlægning og understøtte hurtigt og gnidningsfrit byggeri.

Byggeriet vil således sideløbende vokse og blive til både i den fysiske og den virtuelle verden.

People

Hvad kan de bruges til?

Når byggeriet står færdig, vil sensorer fodre tvillingen med data i realtid. Dermed kan man monitorere og foretage inspektion direkte fra en computer.

Med digitale tvillinger bliver det også muligt at simulere miljømæssige scenarier og forstå deres påvirkning. Kobles åbne, offentlige data om vejrforhold, vandstand eller jordbundsforhold til modellen, kan man eksempelvis simulere, hvad en større orkan ville betyde for en bro, eller hvad forhøjet vandstand ville betyde for en metrotunnel.

Sund & Bælt bruger digitale tvillinger

Sund & Bælt bruger digitale tvillinger til at effektivisere drift og vedligehold af deres broer, tunneler og færgehavne. I den forbindelse har de indgået samarbejde med CN3, IBM og KPMG.

Sammen udvikler de den digitale tvilling til den kommende Femern-forbindelse forud for det fysiske byggeri. Målet er at blive i stand til at lokalisere og fjerndrifte de enkelte tekniske dele.

Med den digitale tvilling vil Sund & Bælt blive i stand til at tilgå både driftshistorik, vedligehold og specifikationer – alt sammen digitalt og i realtid uden behov for at bevæge sig ned i tunnelen. Omkostningstunge inspektioner og reparationer bliver derved holdt til et minimum.