Molio Magasinet

Artificial Intelligence - Når kunstig intelligens hjælper kreative hjerner

Under design og planlægning af byggeri skal man kunne tage højde for mange forskellige faktorer. At sikre bedst muligt lysindfald, tage højde for vind, opnå bedst mulig udnyttelse af et sparsomt areal eller gøre bedst mulig brug af ressourcer er nogle af de faktorer, et byggeprojekt skal forholde sig til.

FØRHEN HAR DET krævet mange iterationer med lange beregninger for arkitekter, ingeniører og andre byggetekniske professionelle at blive i stand til at tage højde for sådanne faktorer. I dag har udviklingen fået et boost gennem brugen af generativt design.

People

Hvad er generativt design?

Generativt design er én af måderne kunstig intelligens bliver anvendt i byggeriet. Kort fortalt giver generativt design mulighed for automatisk at generere en lang række designforslag på få minutter. Med generativt design kan man designe, planlægge og udvikle på tværs af mange faktorer.

Man udnytter computerens kraft til at generere hundredvis af bygningsdesigns eller simuleringer af en konstruktion på tværs af de vigtigste faktorer. Resultatet kan analyseres ud fra de vigtigste parametre, såsom lysmængde, arealstørrelse, materialeforbrug eller konstruktionstid, som arkitekten eller planlæggeren efterfølgende kan bruge til at træffe beslutninger ud fra.

Kunstig intelligens hos Henning Larsen

Henning Larsen-arkitekterne står i samarbejde med ingeniørvirksomheden MOE og HD Lab bag byggeriet Fælledby, der skal opføres i et vindblæst hjørne af Amager Fælled. Fælledby skal blive den første (nyopførte) landsby, der er bygget udelukkende med træ som bærende konstruktion. Under arbejdet med at designe og planlægge byggeriet har rådgiverne taget den kunstige intelligens, nærmere bestemt generativt design, med på råd. Formålet har været at udvikle det bedst mulige koncept på baggrund af en række væsentlige faktorer.

Ud over sollys og komfort i forhold til vind har udsigt og tæthed mellem byggerierne været vigtige faktorer. Målet er, at flest mulige stuer og altaner på tværs af lejlighederne i landsbyen kan nyde både lys, læ og udsigt. Brugen af generativt design har hjulpet rådgiverne med hurtigt at udforske et væld af alternativer inden for et design. I stedet for manuelt at udforske og beregne de mange alternativer kan de bruge deres tid på kernefaglige opgaver.