Molio Magasin

VR hjælper med at minimere fejl

En af de store gevinster ved digitalt byggeri er bedre redskaber og processer til at forebygge fejl. Selv mindre fejl tidligt i processen kan ende med at blive bekostelige eller decideret uløselige, når betonen først er støbt, vinduerne installeret og de grønne arealer beplantet.

Hvad er Virtual Reality?

Virtual Reality – også kaldet VR – er en teknologi, der skaber en meget livagtig virtuel verden i 3D ved hjælp af VR-briller. Glasset i brillerne er erstattet med en indbygget skærm, der viser indhold fra f.eks. en computer. Flere og flere brancher får i disse år øjnene op for, hvordan VR kan bruges til at simulere fysiske rammer, hvor man kan prøve ting af og bl.a. inddrage brugere på en ny måde.

Hvordan arbejder byggebranchen med VR?

VR gør det nemt for alle at forstå, hvordan et byggeri kommer til at se ud og fungere, selvom det ikke er opført endnu – eller hvis man ikke er nærheden af byggeriet. Det gør det nemmere at inddrage de ikke-byggefaglige slutbrugere. Gennem Virtual Reality kan man træde ind i en 3D-model i størrelsesforholdet 1:1 og opleve byggeriet i reel størrelse. Ved at kunne bevæge sig rundt i det egentlige byggeri bliver det lettere for brugeren at forstå, hvordan det kommer til at se ud, og dermed også lettere at give input, feedback og idéer.

People

VR på BørneRiget

Region Hovedstaden arbejder i disse år på at bygge BørneRiget. En udvidelse af Rigshospitalet, som skal blive, ‘verdens bedste børnehospital’.

I arbejdet med at skabe BørneRiget har man fokuseret på en omfattende og tidlig brugerinddragelse. På trods af, at byggeriet først skal stå færdigt i 2025, har massevis af læger, sygeplejersker, jordemødre, patienter og forældre allerede nu bevæget sig rundt på de lange gange og patientstuer. Disse besøg er alene muliggjort gennem en 1:1 VR-model af det kommende byggeri. Om VR-løsningen siger professor Bent Ottesen, der er projektdirektør på BørneRiget.

— Vi kommer meget tæt på den virkelighed, vi får, når hospitalet er færdigt. At vi nu får lagt rummene ved siden af hinanden, efter funktion og det patientforløb, der er - det er meget afgørende!
I vores tilfælde kan vi faktisk begynde at ”arbejde” i bygningen seks år før, den står færdig. Det er langt bedre end at gøre det den dag, vi klipper snoren over!, forklarer Bent Ottesen.

Ved at tage et interaktivt VR-studie i brug har man kunnet tage 200 fagpersoner med ind i ‘den egentlige bygning’ på blot fem dage og dermed teste, validere og kvalitetssikre slutbrugerenes oplevelser af det 58.000 m2 store hospital. Ifølge Toke Laugesen, der er arkitekt på BørneRiget, giver VR-modellen nogle helt nye og forbedrede muligheder.

— Arkitekter er vant til at læse plantegninger, men det kan være svært at vise læger, sygeplejersker og jordemødre en plantegning og så forvente, at de forstår bygningen. Men det gør en forskel, når de oplever det på en mere intuitiv måde, der lader dem forstå, hvad de skal flytte ind i, fortæller Toke Laugesen.
Han fremhæver dertil, at det er nogle helt andre samtaler og inputs, der kommer ud af at kunne fremvise en 3D-model i fuld størrelse - en samtale, der ikke opstår på samme måde ved fremvisning af typiske skalerede plan- og modeltegninger.

— Det giver os arkitekter mulighed for at få feedback på designet fra både patienter, pårørende og personalets synspunkt. Det åbner op for diskussioner omkring arbejdsgange hos personalet, som begynder at se fordele og ulemper ved hospitalets indretning. Vel at mærke imens der stadig er muligheder for at tilpasse tegningerne, og ikke først når væggene er rejst.