Digitale standarder baner vejen for udbud med mængder

En ny rapport af Molio og Bygherreforeningen for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen om udbud med mængder viser store udfordringer men belyser også store gevinster ved at inkludere mængder i udbud. Vi har spurgt Molios produktchef for IKT-værktøjer Allan Schiøtz om rapportens resultater og fremtidsperspektiverne for udbud med mængder i byggebranchen.

Måden at bygge på har ændret sig med øget digitalisering. Rådgivere kan pludselig levere mange flere detaljer på et projekt end tidligere. Det åbner op for langt bedre processer med færre fejl og bedre muligheder for at inkludere måling af fx bæredygtighedsparametre.

People

Nye svar på gamle spørgsmål

Formålet med rapporten ”Udbud med mængder 2020” var at konkretisere hvilke muligheder og udfordringer, der er med udbud med mængder i dag. Ifølge Allan Schiøtz er udbud med mængder dog en lidt kompliceret nød at knække:

- Det er egentlig ret paradoksalt. Med digitalisering forenkler vi på mange måder, den måde vi bygger på, men samtidig tillader digitaliseringen, at vi inkluderer meget mere information i vores 3D-modeller og dermed øges kompleksiteten.

Forenkling og automatisering

En af udfordringerne, som rapporten peger på, er udbudsmaterialets omfang og kompleksitet. Digitaliseringen og 3D modeller giver nemlig rådgiverne mulighed for at videregive store mængder af information.

- Vi har gode værktøjer, som kan hjælpe med at strukturere informationen på en god måde, men mange udbudsmaterialer er stadig meget store og komplekse at sætte sig ind i, siger Allan Schiøtz og fortsætter:

- Det hænger selvfølgelig sammen med kompleksiteten i mange byggerier, men udbudsmaterialet kan blive mere tilgængeligt, hvis det udvikles til bedre at matche den digitale virkelighed, vi i dag befinder os i.

Jagten på standarden

Case materialet, som danner grundlag for rapporten, peger desuden på, at en detaljeringsgrad for hvert enkelt fag skal defineres, når der skal udbydes med mængder.

Ifølge Allan Schiøtz kræver det, vi skal kigge på fagene – hver for sig:

- En automatisering og digitalisering af udbudsmaterialet vil bringe os et stykke ad vejen. Der er derudover et behov for at nå til enighed om, hvad der skal leveres til mængderne for hvert enkelt fag, og hvad der indgår i det udbudte arbejde, når der udbydes med mængder, siger Allan Schiøtz.

Ifølge ham er partnerne nødt til at nå til enighed om, hvad der er med og ikke med i den data og information, der er med i udbuddet.

- Opgaven er ikke simpel. En standard som denne vil kræve, at man tager fat i hvert fag for sig. Det er en udviklingsindsats, som skal koordineres på tværs af hele byggeriet – inkl. fagorganisationerne, og målet er at mindske misforståelser og lette processen i udbud med mængder.

Behovet for et bedre sammenligningsgrundlag for udbud med mængder kræver således en standardisering af, hvad der er inkluderet i mængderne – hvert fag for sig.

Bæredygtighedsfaktoren

Standardisering af, hvilke mængder der konkretiseres, når der tales udbud med mængder, kan desuden spille en stor rolle i det fremtidige arbejde med bæredygtighed i byggeriet. Muligheden for at arbejde med præcise mængder i udbud på tværs af værdikæden kan nemlig betyde, at klimafaktorer i langt højere grad kan kvantificeres – også på tværs af branchen.

- Det er sandsynligt, at en standard for mængder kan blive et trinbræt for at arbejde mere konkret og praktisk med bæredygtighed, afslutter Allan Schiøtz.

Se rapporten her.