Blogindlæg

Disse to begreber bliver afgørende for bæredygtigt byggeri

Forstår du EPD'er og LCA? Og hvordan kommer data til at forme bæredygtighed i bygge- og anlægsbranchen? Få svarene i blogindlægget af Bo Riisbjerg Thomsen, udviklingskonsulent hos Molio med speciale i bæredygtighed i byggeriet.

Digitaliseringen af byggeriet er godt på vej, og sammen med digitalisering opstår nye muligheder for at indsamle og behandle data, som sikrer byggeriets aktører et langt bedre beslutningsgrundlag i spørgsmål om bæredygtighed.

Øget data kan bidrage betragteligt til kvalificering af den måde, vi planlægger, bygger og drifter bygninger og byer. Allerede i dag anvendes data og databehandling direkte i byggeri og byplanlægning, når det kommer til f.eks. kalkulation, brandsimulering, forsyning, trafik, geologi og vejrforhold. Vi kan således på et oplyst grundlag simulere og forudsige effekten af vores beslutninger, og forudsige brugernes adfærd. Som en effekt heraf kan vi effektivisere byer og bygninger i en grad, det ikke tidligere har været muligt.

People

For at planlægge byggeri, der ikke påvirker klimaet, er vi nødt til at indsamle data for de materialer, vi anvender. Det gør os i stand til at simulere effekten af forskellige løsninger og dermed også at træffe den rigtige beslutning på det rigtige tidspunkt.

Store ambitioner for EPD og LCA

Byggevarers miljøvaredeklarationer (EPD – Environmental Product Declaration) og den deri liggende livscyklusanalyse (LCA – Life Cycle Assesment) leverer værdifuld data, som kan blive bærende i den grønne omstilling af byggeriet - ikke bare i Danmark, men i hele Europa.

EPD Danmark er det organ, der varetager verifikation af produkt- og branche-EPD'er i Danmark. De har netop transformeret data fra 14 eksisterende EPD'er til LCAbyg-filer. Værktøjet LCAbyg er udviklet af Build for Bolig- og Planstyrelsen (fhv. TBST), og er det officielle værktøj til at beregne et byggeris samlede miljøbelastning ved opførelse, drift og end-of-use i Danmark.

LCAbyg trækker i dag overvejende data fra den tyske Ökobau-database, som er en af de mest udbyggede og veldokumenterede databaser i Europa. Antallet af danske såvel som europæiske EPD'er vil stige markant i takt med at den grønne omstilling tager fart. Miljødata, fx i form af en tredjeparts verificeret LCA for produkter, vil være tilgængelige – enten som en produktspecifik EPD eller en branche-EPD.

Vil du være klogere på LCA?

LCA-krav til bygninger allerede i 2023

Når datagrundlaget er på plads, vil beregning og dokumentering af en bygnings præcise miljøbelastning blive en standardproces, som følger alle byggerier i forbindelse med byggeansøgninger og ibrugtagningstilladelser, ligesom det politisk bliver et værktøj til dimensionering af byggeriets samlede CO2-udledning.

Allerede nu er kravet om LCA-beregning på vej ind i bygningsreglementet. Et bredt flertal i folketinget er netop blevet enige om nye CO2-krav, som indføres trinvist; fra 2023 lægges der loft over, hvor mange klimagasser nybyggeri på over 1.000 kvadratmeter må udlede, og fra 2025 udbredes loftet til nybyggeri generelt. Samtidig sænkes loftet gradvist i 2025, i 2027 og til sidst i 2029. Med reguleringen følger et krav om dokumentation af bygningers CO2-udledning med LCA. Loftet indføres altså henholdsvis fire og to år tidligere, end regeringen havde lagt op til i sit udspil, der kom i december 2020, og beslutningen betyder, at der for første gang i danmarkshistorien stilles konkrete krav om dokumentation af en bygnings udledning af klimagasser til atmosfæren.

Læs mere om teknologi og bæredygtighed i ny rapport fra ConTech Lab

Materialevæddeløb

Der er således skudt gang i et væddeløb i bæredygtighed for producenter af byggevarer, som dels skal fremlægge dokumentation i form af en EPD, dels har en stor interesse i at produkternes LCA-data performer blandt de bedste, da det vil være udslagsgivende for bygherrers og rådgiveres valg af byggevarer. Ydermere og måske vigtigst vil det drive markedet imod forskning, udvikling og innovation indenfor byggeprodukter med høj performance på LCAens emissionsfaktorer.

Kursus: Vil du skærpe din viden om Life-Cycle-Costs (LCC)? 

Europæisk og internationalt perspektiv

På europæisk plan arbejdes der parallelt med udvikling af et dataformat kaldet ILCD (International Life Cycle Data System). ILCD-formatet bliver en international standard, som sikrer udveksling af LCA-data på en fælles, konsistent, robust og kvalitetssikret måde. Dvs. at der kan udveksles EPD-data på tværs af landegrænser, tredjeparts verifikatorer og LCA-systemer gennem den europæiske ECO Portal, som gør EPD-data tilgængelige i et ensartet format. Med det er data-fundamentet for implementering konkrete miljøkrav til byggeri i Europa støbt, og vil kunne anvendes til beregning, simulering og regulering af byggeriets miljøbelastninger.

Molio som frontrunner

Molio har haft fokus på denne udvikling siden 2015, hvor uddannelsen Certificeret Rådgiver i Bæredygtigt Byggeri blev lanceret. Dette skete efter en stigende efterspørgsel på viden og værktøjer til bæredygtigt byggeri. Uddannelsen der giver viden om hvordan begrebet bæredygtighed realiseres gennem byggeriets processer, er netop målrettet bygherrerådgivere, projekterende og entreprenører.

For den professionelle der skal rådgive om bæredygtigt byggeri, er det vigtigt og værdifuldt at have viden om hvad bæredygtigt byggeri i praksis betyder, og hvordan man konkret arbejder med bæredygtighed som en del af byggeprocessen. Derfor blev LCA og færdigheder i LCAbyg allerede fra uddannelsens fødsel vægtet højt, med et intensivt heldagskursus og efterfølgende praksisøvelser i værktøjet.

For mange er det værdifuldt at skærpe viden om, hvad bæredygtigt byggeri i praksis betyder, hvilke valg og implikationer det fører med sig og hvordan man arbejder konkret med bæredygtighed gennem byggeprocessen, fra design til konkrete valg og beregninger.

På udkig efter et endagskursus i LCA?

Udfordrer branchen

Den hurtigt stigende efterspørgsel på bæredygtigt byggeri kommer ikke uden udfordringer for byggebranchen. Helt konkret skal der, udvikles modeller for, hvordan man politisk kan regulere byggeriet, under hensyntagen til de danske virksomheder som leverer byggevarer og byggeri. Der er nemlig relativt stor omkostninger forbundet med et krav om udarbejdelse af tredjepartsverificerede miljøvaredeklarationer. Samtidig afstedkommer udviklingen et stort behov for hurtig kompetenceudvikling i entreprenør- og rådgiverbranchen, der i sidste ende vil være ansvarlige for at et byggeri lever op til bygherres og bygningsreglementets krav om bæredygtighed og maksimal CO2-udledning.

Efter en årrække med gode indtjeningsmuligheder er det nu tid til at investere i at styrke konkurrencedygtighed og nye kompetencer i et langt mere cirkulært og bæredygtigt marked med nye spilleregler.

Få inspiration til mere bæredygtighed i byggeriet her.

Kurser og konferencer om bæredygtighed