Kurser

DKBI og Molio indgår nyt samarbejde om administration af kurser

Dansk Konstruktions- og Betoninstitut ejes af COWI, Artelia, MT Højgaard, NCC Danmark, Rambøll, NIRAS og Sweco Danmark. Instituttets aktiviteter indenfor efteruddannelse vil fremover blive administreret af Molio og solgt via Molio.dk
People

Med det nye samarbejde kommer Molio til at overtage al kursus- og kursistadministrationen vedr. DKBI’s kurser. DKBI fortsætter med at levere kurser med højt fagligt indhold tilrettelagt af branchespecialister fra partnervirksomhederne suppleret med undervisere og forskere fra Aarhus universitet og DTU, som DKBI samarbejder med.

“Vi er rigtig glade for det nye samarbejde, hvor vi gennem vores toptunede kursusadministration kan være med til at bakke op om den højt specialiserede efteruddannelse, DKBI udbyder. Det er helt i tråd med vores ambition om at bidrage, hvor vi kan til løbende og nødvendig opkvalificering af branchen,” siger Christina Hvid, adm. direktør i Molio.

DKBI varetager via sit kursusudvalg fortsat, hvilke kurser der skal udbydes, hvad indholdet skal være, samt hvem underviserne er.

“Vi har valgt at indgå samarbejde med Molio, da vi har et ønske om mere strømlinet drift og administration af vores website og tilmeldingssystemer. Og som en af branchens største kursusudbydere målt på volumen, var Molio en oplagt samarbejdspartner,” siger Bent Feddersen, direktør i DKBI, Senior Technical Director i Rambøll og ph.d i bærende betonkonstruktioner.

Kursusprogrammet tilrettelægges ud fra en målsætning om at dække byggebranchens behov for tekniske efteruddannelseskurser indenfor konstruktioner i forhold til såvel projektering som udførelse.

DKBI afholder rundt regnet 60 kurser om året i form af åbne kurser og firmakurser. Nogle år flere, fx når der udkommer nye konstruktionsnormer. Næsten 1.000 tager årligt del i kurserne, heraf er ca. halvdelen fra andre virksomheder end ejerkredsen.

Lærerkræfterne hentes primært blandt ejerkredsens specialister, men også fra andre firmaer, producenter, læreanstalter og institutter. Det tilstræbes, at lærerne repræsenterer både teoretiske aspekter og tilpasning til hverdagens krav i byggeriet.

Om Molio Kurser

Molio udbyder godt 350 kursusdage årligt og dygtiggør cirka 5.000 kursister hvert år, hvorfor vi er en af branchens førende udbydere af kurser, uddannelser og konferencer. Molio udbyder kurser og uddannelse til en stor bredde af fagligheder indenfor byggeriet, som projekterende, udførende og meget mere.

Om DKBI

Instituttet, der er ejet af COWI, Artelia, MT Højgaard, NCC Danmark, Rambøll, NIRAS og Sweco Danmark, har i nuværende form eksisteret siden 1990.