Effektiv håndtering af sikkerhed og sundhed i byggeriet

Der er stor efterspørgsel efter viden inden for håndtering af sikkerhed og sundhed i byggeriet. Og også miljøspørgsmål og herunder håndteringen af miljøfarlige stoffer er oppe i tiden. Hos Molio kan du komme på den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for arbejdsmiljøkoordinatorer. Og er du allerede arbejdsmiljøkoordinator, så kan du også blive effektivt opdateret på alt det nyeste inden for arbejdsmiljøpligterne både i projekteringsfasen og i byggefasen.
People

Det er afgørende vigtigt at have 100% styr på reglerne og dine pligter ift. sikkerhed, sundhed og arbejdsmiljø. Hvis det kikser, så kan det føre til både ulykker og ekstraregninger.

Bygherren har ansvaret for, at sikkerheden og sundheden koordineres af en arbejdsmiljøkoordinator både under projekteringen og under udførelsen af et byggeri. For at kunne varetage opgaverne som arbejdsmiljøkoordinator, skal du have gennemført den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for arbejdsmiljøkoordinatorer for større byggepladser.

Sikrer professionel koordinering

Uddannelsen som arbejdsmiljøkoordinator klæder dig på til at sikre professionel koordinering mellem parterne i byggesagen, men også til at indarbejde og videreudvikle arbejdsmiljømæssige forhold på byggepladsen. Endelig lærer du også at håndtere de udfordringer, som en arbejdsmiljøkoordinator kan møde, når sikkerhedsmæssige mangler skal adresseres og udbedres.

Ny kasket – nye udfordringer

Underviseren på uddannelsen, Henrik Eggersen, er, udover selv at være arbejdsmiljøkoordinator gennem 30 år, også miljørådgiver, autoriseret arbejdsmiljørådgiver, bygherrerådgiver i rådgivningsvirksomheden Eggersen Miljø og Sundhed. Han har også en baggrund i BFA-BA og arbejdsgiverforeningerne Dansk Industri og Byggeriets Arbejdsgiverforening. Han har med andre ord dybdegående viden om og praktisk erfaring med arbejdsmiljø- og sikkerhedsproblematikker og han kender til de udfordringer, man kan møde i det praktiske arbejde som arbejdsmiljøkoordinator både i projekterings- og udførelsesfasen:

- Hvis man er arbejdsmiljøkoordinator, kan man godt komme ud for at samarbejdet med fx entreprenøren omkring koordineringen kan være vanskeligt eller at der ikke er den opbakning fra bygherre, som du forventer. Men oftest er de største udfordringer knyttet til håndteringen af sikkerhedsmæssige mangler og sikkerhedsbrister på byggepladsen, håndtering af påbud eller ulykker på byggepladsen eller der kan være den udfordring, at et projekt ikke er arbejdsmiljøkoordineret fra starten, siger Henrik Eggersen.

Uddannelsen ruster dig til det

Arbejdsmiljøuddannelsen for arbejdsmiljøkoordinatorer er brancherettet mod arbejdsmiljøkoordinatorer med særligt fokus på entreprenører, arkitekter, rådgivere, projekterende, bygherrer samt medarbejdere, der beskæftiger sig med sikkerhed og sundhed på bygge- og anlægsprojekter:

- På uddannelsen lærer vi alle opgaverne som arbejdsmiljøkoordinator at kende og vi lærer at overføre dem til dagligdagen på en byggeplads. Vi arbejder med, hvordan det gode samarbejde på opstartsmøder og sikkerhedsmøder med alle aktører skal ske. Vi lærer at håndtere konflikter, når der konstateres sikkerhedsmæssige mangler og vi lærer at afklare projektets bygbarhed. Vi lærer næsten alle regler at kende og tolkninger af arbejdsmiljøproblemer i byggeriet. Endelig lærer vi at koordinere byggepladsen og forebygge påbud fra arbejdstilsynet, siger Henrik Eggersen.

Læs mere om arbejdsmiljøuddannelsen

Kravene til uddannelse fremgår af arbejdsmiljøloven og af bekendtgørelsen om arbejdsmiljøkoordinatorens arbejdsmiljøuddannelse. Hvis du gennemfører Molios uddannelse, får du også samtidig den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for Arbejdsmiljøgruppen.

Nye opdateringskurser

Henrik Eggersen er en kapacitet i branchen med masser af erfaring. Denne erfaring har vi kogt ned til 2 effektive og højaktuelle kurser for arbejdsmiljøkoordinatorer, som ønsker at blive holdt helt ajour, Ét for projekteringsfasen og ét for byggefasen.

Her giver vi et overblik over nyeste inden for regler, metoder og værktøjer. Og der bliver givet praktiske eksempler og fif. Alt med det for øje, at sikre en effektiv arbejdsmiljøkoordinering med højt udbytte for projektet.

De udbydes i efteråret hos Molio – og vil også blive udbudt som online-kurser.