Uddannelse

Efterspørgslen efter kurser og uddannelser inden for bæredygtighed stiger

Byggebranchen er ligesom alle andre begyndt at tænke i nye baner siden det blev et krav at dokumentere klimabelastningen som en del af bygningsreglementet den 1. januar 2023. Dette kan blandt andet ses på den stigende efterspørgsel efter kurser og uddannelser inden for bæredygtighed. Senest er Danmarks første uddannelse inden for bæredygtig bygningsrenovering lanceret.
People

”Hvis alle byggebranchens aktører ikke hopper med på vognen inden for de næste to år, hvad angår bæredygtigt byggeri, så er det min påstand, at de risikerer ikke at have en virksomhed om fem år. Så store er kravene til den grønne omstilling af byggebranchen, og kravene bliver kun flere og mere omfattende fremover.” Sådan siger Bo Riisbjerg Thomsen, udviklingskonsulent i Molio med ansvar for kurser og uddannelser inden for netop bæredygtighed.

Han sammenligner de nye klimakrav med energikravene som blev indført i starten af 1970’erne og løbende strammet frem til 2018. Med begrænsning i udledning af klimaskadelige gasser har vi dog en væsentlig kortere periode, og dermed også en utrolig stejl læringskurve frem til 2030, hvor kravene i denne omgang når sit maksimum.

Første uddannelse inden for bæredygtighed blev lanceret i 2015

Den første bæredygtighedsuddannelse, Certificeret rådgiver i bæredygtigt byggeri blev lanceret i 2015. Her var efterspørgslen noget anderledes, end den er i dag:

”For at være helt ærlig var uddannelsen til at begynde med en begrænset succes. Den kørte kun én gang om året med 10-12 kursister, og det stod ikke til mål med de ressourcer, vi havde investeret i den. Men i takt med at vi kom tættere og tættere på, at byggeriets aktører lovgivningsmæssigt skulle leve op til en række krav i forhold til bæredygtighed, voksede interessen først støt og siden eksplosivt. Især de seneste to år er efterspørgslen gået helt amok,” siger Bo Riisbjerg Thomsen, der har flere nye kurser og uddannelser indenfor bæredygtighed i pipeline.

Danmarks første uddannelse i bæredygtig bygningsrenovering

En af de nye uddannelser er en tværfaglig uddannelse inden for bæredygtig bygningsrenovering. Der er tale om Danmarks første uddannelse med fokus på bæredygtig bygningsrenovering. Og det er der en ganske særlig årsag til, fortæller Bo Riisbjerg Thomsen:

”Renovering og nybyggeri er to vidt forskellige discipliner, og derfor er man nødt til at skille tingene ad. Man plejer at sige, at det mest bæredygtige byggeri er det, man ikke bygger. Fra den logik er der en direkte linje til at konkludere, at det næstmest bæredygtige byggeri er det, der allerede er bygget. Under alle omstændigheder er det langt mere klimavenligt at renovere frem for at bygge nyt, fordi man så at sige allerede har betalt størstedelen af CO2-regningen. Det er et område, som vi også forventer kommer til at vokse eksplosivt, og det skal virksomhederne selvfølgelig have mulighed for at forberede sig på.”

Bæredygtighed som konkurrenceparameter

Resultaterne fra Byggeriets Modenshedsmåling for 2023 – en rundspørge blandt 450 virksomheder inden for byggebranchen – viser, at kun 23 procent af de adspurgte føler sig sikre på at have de tilstrækkelige kompetencer til at arbejde med reduktion af klimabelastningen. Bo Riisbjerg Thomsen nuancerer dog tallene med beskeden om, at budskabet om den grønne omstilling i høj grad er trængt igennem i byggebranchen, hvor bæredygtighed er blevet et konkurrenceparameter:

”Vi ser allerede leverandører og producenter konkurrere på at have det laveste CO2-aftryk, fordi det i sig selv betyder, at de bliver valgt til de store opgaver og kan tage en højere pris for deres produkter og ydelser. Jeg har også set personer med specialistkompetencer inden for bæredygtighed, som har skiftet job tre-fire gange de seneste par år, fordi der er så stor rift om dem, og fordi de bliver ved med at få tilbudt bedre løn og bedre forhold. Der er virkelig en markant bevægelse i gang og det er tydeligt at branchen er i fuld gang med omstilling og med at tilegne sig de kompetencer, systemer og data, der skal til” siger Bo Riisbjerg Thomsen.

FAKTA - Om Uddannelsen Bæredygtig Bygningsrenovering

Uddannelsen er rettet mod ingeniører, arkitekter og bygningskonstruktører 
Den strækker sig over seks undervisningsdage og seks digitale sessions fordelt på fem måneder – suppleret med tværfagligt gruppearbejde og en afsluttende eksamen
Uddannelsen er Danmarks første med fuldt fokus på bæredygtig bygningsrenovering.

Læs mere om uddannelsen her