Case: Bæredygtighed i byggeriet

Efteruddannelse i bæredygtigt byggeri sætter stærk retning for rådgivende ingeniørvirksomhed

Hos den rådgivende ingeniørvirksomhed FULDENDT i Varde og Esbjerg er bæredygtighed ikke en parentes. Bæredygtige principper i byggeri og anlæg er i stigende grad efterspurgt af kunderne. Derfor har bygningskonstruktør Malene Green Hansen videreuddannet sig til Certificeret Rådgiver i Bæredygtigt Byggeri. Det har sat en vigtig retning både for Malenes faglige kompetenceprofil og virksomhedens strategiske udvikling. Læs her hvorfor.
”Mange af vores kunder er nysgerrige efter mere viden om bæredygtighed. Derfor er vi nødt til at forholde os til bæredygtighed i fremtiden. Det kommer vi ikke udenom.”

Det var Malene Green Hansens udgangspunkt, da hun talte med sin chef Morten Lundkvist, partner i FULDENDT, om et kompetenceløft inden for bæredygtigt byggeri.

People

Kompetenceløft var uundgåeligt  

Malene er bygningskonstruktør i den rådgivende ingeniørvirksomhed FULDENDT, som allerede i mange år har haft fokus på miljøaspektet og derfor i forvejen har en stærk faglig profil inden for miljø.  

Men i løbet af de seneste par år er efterspørgslen efter bæredygtige løsninger og kompetencer steget markant. 

”Der er flere kunder, der allerede nu er meget opmærksomme på, at deres byggeri skal være bæredygtigt,” bekræfter partner i FULDENDT, Morten Lundkvist.  

Det var derfor indlysende, at en uddannelse til Certificeret Rådgiver i Bæredygtigt Byggeri ville kunne tilføre vigtig værdi, ikke blot for Malenes faglige udvikling, men også for virksomhedens forretningsmuligheder. 

Genbrugspladser bygget med genbrug 

Et af de projekter, hvor Malene Green Hansen allerede har brugt sin nye viden om bæredygtigt byggeri, var i et større projekt for Middelfart Kommune, som ønskede at fokusere på cirkularitet og direkte genbrug i opførelsen af to genbrugspladser.

Her kunne Malene bruge sin nye viden om, hvordan man arbejder med forskellige principper og metoder inden for bæredygtigt byggeri.  

På projektet, hvor Malene arbejdede sammen med Jørgen Lange fra Ekolab (ingeniør, specialist i bæredygtigt byggeri og underviser på Molio Kurser), blev der anvendt genbrugsmaterialer fra kommunens egne nedrevne bygninger. Det var blandt andet mursten, men også L-betonelementer og tagåse fra en lokal hal, der skulle nedrives, og som nu bliver genbrugt som skillevægge på to nye genbrugspladser i Middelfart og Ejby.  

 

De cirkulære løsninger blev designet under inddragelse af nogle af de centrale principper, Malene havde fået med sig fra uddannelsen til Certificeret Rådgiver i Bæredygtigt Byggeri, herunder adskillelse af materialer, LCA (livscyklusvurdering), brug af kemi og ressourceforbrugDen systematiske tilgang betød blandt andet, at man undgik at bruge jomfruelige ressourcer såsom grusgravsmaterialer, som ikke er fornybare.

Forsyningsbyggeri med adskillelse for øje  

Senest har Malene og hendes kollegaer projekteret en ny indsamlingsstation for Din Forsyning. Kunden var ambitiøs omkring den grønne dagsorden og ønskede at gå til opgaven med bæredygtighedsprincipper.  

”Der var tvivl om, hvordan EU-taksonomien kunne influere projektet, og Din Forsyning ønskede et projekt med lavt CO2-aftryk. Det kunne vi nu rådgive om og tænke ind i projektet,” forklarer Malene.  

For bygherre var det også vigtigt, at byggeriet skulle kunne skilles ad og måske efter en årrække flyttes et nyt sted hen, hvis det gav bedre mening. Det taler ind i den cirkulære tankegang om at bygge i nutiden, men med tanke på fremtidige behov.   

Sektorkobling i en ny konceptuel ramme

Et andet område, som FULDENDT arbejder med, er sektorkobling, dvs. udnyttelse af restprodukter fra én sektor i en anden. Det kan fx være overskudsvarme fra en produktionsvirksomhed, som kan føres over i et drivhus og dermed udnyttes i en anden sektor.   

Den slags udnyttelse af ressourcer er ikke nødvendigvis helt nyt. Men hvad der tidligere var enkelte, fornuftige eksempler på genanvendelse, skriver sig nu ind en ny konceptuel ramme under overskriften bæredygtighed i byggeri og anlæg. Og det gør en forskel.  

”Det med bæredygtige principper er virkelig kommet ind under huden på os. Når disse nye metoder og løsninger for alvor bliver matchet op mod den normale byggeskik og integreret i bygningsreglementet, fx brandsikkerhed, så bliver det rigtigt stærkt,” mener partner i FULDENDT, Morten Lundkvist.  

Vi står med gravemaskinen i jorden 

Malene Green Hansen er begejstret for, at uddannelsen i den grad har styrket virksomhedens kompetenceprofil: 

”Jeg synes, vi er foran mange andre, fordi vi har denne viden og erfaring, som vi kan bruge, når vi står med gravemaskinen i jorden og skal levere praktiske løsninger, der kan implementeres i både store og små projekter. Vi bliver klogere og tager en masse viden med os hver gang.”  

Partner i FULDENDT, Morten Lundkvist, bekræfter, at kompetencerne inden for bæredygtighed i stigende grad er nødvendige for virksomheden.

”Det er en forandring, der har været ret udtalt i de sidste par år. Malene er en hjørnesten i den udvikling – det er der ingen tvivl om. Med hendes uddannelse som Certificeret Rådgiver i Bæredygtigt Byggeri fik vi hands on-redskaber til at kunne gå ud og gøre det, vi taler om."  

”Det handler om at vise, at vi gør noget. Vi har en viden, og derfor har vi også et ansvar. Vi arbejder med det og kan se mulighederne”, siger Morten Lundkvist.

 

Uddannelse skal gå hånd i hånd med praktisk erfaring 

"Videreuddannelse kan åbne døre, som måske ikke var mulige at tilgå før. Uddannelse er dog også en værkstøjskasse, som godt kan blive rusten, hvis man ikke får de praktiske erfaringer med. Jeg har været heldig, at vi har haft nogle helt fantastiske projekter for ambitiøse bygherrer, hvor vi har haft mulighed for at bruge mine kompetencer og gøre os de erfaringer, som er så vigtige i forhold til, hvad vi kan tilbyde vores kunder.”

Malene Green Hansen Certificeret Rådgiver i Bæredygtigt Byggeri
Foto: Bygningskonstruktør Malene Green Hansen blev uddannet Certificeret Rådgiver i Bæredygtigt Byggeri fra Molio Kurser i foråret 2023.

Relaterede kurser og uddannelser