Konference - Facadedagen

Facadens store syndere – og løsninger

Der er fuld fart på byggeriet og derfor også fuld fart på den viden, der samles op om nye byggematerialer og nye byggemetoder. Som optakt til konferencen Facadedagen 28. april fortæller konferenceleder Erik Brandt, seniorforsker fra BUILD og Dorte Johansen Teknisk sagsansvarlig fra Byggeskadefonden om tidens store syndere, når det angår facaden, men også om udbedringer og gode, holdbare løsninger.

Facadedagen er en årligt tilbagevendende konference og et vigtigt forum for udbredelse af ny viden om facader. I år afholdes den 28. april i HUSET Middelfart. Konferenceleder Seniorforsker, Civilingeniør Erik Brandt, BUILD (tidl. SBi) er i skrivende stund er ved at lægge sidste hånd på en ny anvisning om fugt i bygninger, hvor et af emnerne netop er facaden:

People

- I det danske klima er fugt den største udfordring for facaden. Derfor skal vi hele tiden samle op på ny viden om materialer og metoder, så vi bygger på en måde, der er fugtteknisk i orden. På Facadedagen fortæller jeg bl.a. om den nye anvisning og hvilken betydning, den har. Vi anbefaler fx, at byggeriet dækkes ordentligt af, hvis man arbejder med fugtfølsomme materialer – ikke mindst i forbindelse med træbyggerier. Vi har også dokumenteret en række nye materialer og nye metoder - fx ifm. facadeisolering med puds, som der er mange problemer med, siger Erik Brandt.

Puds på isolering kan let gå galt 

Dette bakkes op af Dorte Johansen, Teknisk sagsansvarlig i Byggeskadefonden, som netop ser mange skader, der er forårsaget af fugt i forbindelse med puds på isoleringen:

- De skader, der opstår ved denne metode, er typisk, at pudsen skaller af eller danner revner eller misfarvninger. Vi ser også tit, at fugerne om vinduerne bliver utætte, fordi der ikke er udført tilstrækkeligt vederlag for fugen, siger Dorte Johansen og fortsætter:

- Puds på isolering er en byggemetode, som er blevet populær de senere år. Man vil gerne have det glatte, pudsede look på facaden. Men det er en udfordring, at en af de store trends inden for facader faktisk forudsætter en byggemetode, som ikke er bygbar. Der er mange ting, der kan gå galt, siger Dorte Johansen:

- Det kan være alt fra forkert sammensætning af pudsmaterialet, forkert valg af isoleringsmateriale eller det kan være, at producentens anbefalinger af temperatur- og nedbørsforhold ikke har været overholdt. Dette er bare eksempler på faktorer, som har en stor betydning, men som er meget vanskelige at vurdere i forbindelse med aflevering og 1-års eftersyn. Ofte mangler der en risikovurdering fra de ansvarlige i forbindelse med projekteringen, siger Dorte Johansen.

På Facadedagen fortæller Dorte Johansen meget mere om puds på isolering og om, hvor det kan gå galt og hvad man skal gøre for at undgå, at skaderne opstår.

Træbeklædning og CLT i facader

Der er også fokus på træbyggerier. Michael Koch, direktør i Træinformation, samler op på de erfaringer, der er når træ og CLT bruges som facademateriale sammenholdt med traditionel byggeskik for træbyggerier. Der er hen over de seneste år bygget adskillige danske træbyggerier, men hvad siger erfaringerne egentligt i forhold til konstruktiv beskyttelse, holdbarhed og byggeskik? 

Sæt kryds den 28. april og få opdateret din viden om facader.  
Tilmeld dig Facadedagen