Circular Build Forum 2021

En forsmag på Circular Build Forum 2021

Fem oplægsholdere på Circular Build Forum fortæller om, hvilke udfordringer de ser i fremtidens byggebranche. Bliv klogere på fem af de i alt 17 sessions på årets Circular Build Forum, som afholdes 18. og 19. august. I videoerne og på kongressen kan du bl.a. høre om cirkulær økonomi, genanvendelse og brancheaktørenes respektive udfordringer. Sidst men ikke mindst kan du høre sessionstovholderne give deres bud på, hvorfor du skal deltage på Circular Build Forum 2021.

Session - 19. august kl. 9.50:

Kan kommunerne være løftestang for cirkulær økonomi?

Som landets samlet set største bygherrer og porteføljeejere afvikler eller udvikler kommunerne årligt egne bygninger for milliarder. Kommunerne er desuden ansvarlige for den fysiske planlægning af byerne og det åbne land og spiller en central rolle i forhold til råstofudvinding og affaldshåndtering.

Køb din billet til Circular Build Forum her

På sessionen afdækkes, hvordan kommunerne via bæredygtighedsstrategier, konkrete projekter og målrettede indkøb, viser vejen til øget genbrug og genanvendelse. Derudover debatteres det, hvordan kommunernes tilgange kan indpasses i en ny cirkulær miljømæssig og social markedsøkonomi – på både nationalt og europæisk plan.

Graves Simonsen, Bygherreforeningen, er tovholder og moderator på sessionen. Herunder fortæller han bl.a. om session på Circular Build Forum.

Session - 19. august kl. 11.30:

Dokumentation af cirkulære løsninger – hvad er gevinsten?

I denne session tages der fat i konkrete projekter, fx Upcycle House, Circle House og Ressourcerækkerne. I øjeblikket er der fokus på reduktion af den miljømæssige belastning i byggeriet og især på at nedbringe klimabelastningen fra byggeri. Samtidig er der også fokus på byggesektorens cirkulære omstilling, som kan medføre øget genbrug og genanvendelse, design for adskillelse, design for øget fleksibilitet mv. Snart bliver det et krav, at klimabelastningen ved alt nybyggeri skal dokumenteres ved udførelse af en LCA.

Men hvordan dokumenterer vi den miljømæssige gevinst ved cirkulære byggematerialer? Hvordan kommer de i spil, når bygningers bæredygtighed vurderes og måles? For at de cirkulære produkter skal kunne indgå i en bygnings LCA er der behov for miljødata for cirkulære byggematerialer, samt dokumentation for levetider og holdbarhed.

Sammen med Lisbeth Ottosen, DTU, er Harpa Birgisdóttir, BUILD tovholder på sessionen. Se filmen herunder hvor hun fortæller om sessionen og om behovet for en øget indsats.

Session - 18. august kl. 12.45:

Er der økonomi i genbrug af brugte materialer og elementer?

Genbrug vinder frem i flere byggeprojekter og der er nu basis for at beregne omkostningerne ved selektiv nedrivning og de totaløkonomiske aspekter for nybyggeri.

Denne session er en blanding af workshop og præsentationer med udgangspunkt i konkrete cases. Her serveres friske erfaringer fra CIRCuIT – Circular Construction in Regenerative Cities, et aktuelt udviklingsprojekt med 31 partnere, der udvikler metoder til mindre nedrivning og mere cirkulært byggeri. Hvordan ser Danmarkskortet ud for aktuelle genbrugsprojekter?

Anne-Mette Manelius, Tegnestuen Vandkunsten er tovholder og moderator på sessionen. Herunder kan du høre hende fortælle om sessionen og om hvorfor du skal med på kongressen.

Session - 19. august kl. 9.50:

Cirkulære forretningsmodeller – hvorfor er Cirkulær Økonomi i god forretning

Kom og få inspiration til at omstille din virksomhed til cirkulær økonomi og bliv klogere på hvilke elementer, der bør indgå i et cirkulært byggeri.

Forstå klimakoblingen og hvordan løsningerne på klimaudfordringerne kan blive et lokomotiv for en helhedsorienteret omstilling til en bæredygtigt samfund. Der vil være korte oplæg af virksomheder, der har omstillet til cirkulær økonomi.

Gitte Haar, Center for Cirkulær Økonomi er tovholder. Se filmen herunder hvor hun også giver sit bud på, hvor man skal deltage på Circular Build Forum.

Session - 19. august kl. 14.45:

Den bæredygtige byggeplads

Som landets samlet set største bygherrer og porteføljeejere afvikler eller udvikler kommunerne årligt egne bygninger for milliarder. Kommunerne er desuden ansvarlige for den fysiske planlægning af byerne og det åbne land, og spiller en central rolle i forhold til råstofudvinding og affaldshåndtering.

Minimeret ressourceforbrug, øget genbrug, minimeret transport, mere el-drevet materiel er kun nogle af de tiltag, der skaber en mere bæredygtig byggeplads – og ofte er det, der er godt for miljøet også godt for bundlinjen.

Køb din billet her

I denne session/workshop vil vi både se på, hvad en bæredygtig byggeplads er i dag, og hvordan teknologi og digitalisering kan være med til at skabe endnu mere bæredygtige byggepladser. Udover to spændende indlæg er der også tid til, at vi arbejder med hvad muligheder og potentiale betyder for deltagerne.

Ole Berard, Molio er tovholder på sessionen. Hør ham fortælle om sessionen og behovet for mere bæredygtighed på arbejdspladsen herunder.