Fælles vision

Et samlet bud på A NEW EUROPEAN BAUHAUS i Danmark

En bred kreds af interessenter i byggeriet, herunder Molio, er gået sammen om at modne, kvalificere og konkretisere et samlet dansk bud for A NEW EUROPEAN BAUHAUS. Initiativet skal accelerere den grønne omstilling og en bæredygtig vækst gennem nye innovative tiltag og løsninger udviklet på tværs af kreative erhverv, industri, offentlige aktører og borgere.
People

Fra dansk erhvervsliv, de kreative brancher og Danmark som samfund er der stærke interesser i og oplagte muligheder for at byde ind på realisering af visionen om A NEW EUROPEAN BAUHAUS på tværs af arkitektur, design, erhvervsliv, byggeri, teknologi, bæredygtighed, forskning, kunst, fonde mv.

Vi ønsker at sikre et bredt engagement, hvor co-creation eller samskabelse samt involvering af både offentlige og private aktører samt forskningsmiljøerne skaber en sammenhængende vision, som rækker ud både i tid og geografi. En model for samarbejde, som kendetegner mange danske projekter.

Et bredt dansk samarbejde er sat i gang

Derfor har kreds af interessenter i byggeriet med DI og BLOX i spidsen i januar igangsat et feasability studie støttet af Realdania, der har til formål at række ud til det danske økosystem og skabe en samlet fortælling, og dermed et fælles bud, der kan lede frem til en ansøgning på det forventede EU call.

Feasability studiet løber frem til april, hvor ide og koncept samt afsøgning af alliance skal være på plads.

Vi ønsker fra dansk side at samle alle interesserede parter om en proces, der gennem 1:1 dialog samt 2 fælles workshops modner, kvalificerer og konkretiserer et samlet koncept, som Danmark kan byde ind med.

En proces i TRE faser i 2021

For at nå frem til en konsolideret dansk alliance, et sammenhængende koncept samt en fælles ansøgning lægges der op til en proces i tre faser:

• FEASIBILITY: Etablering af sammenhængende koncept samt dansk alliance (1 kvartal)
• KONSOLIDERING: Fortsat dialog mellem DK og internationale aktører samt videndeling med
Kommissionen (2. kvartal)
• ANSØGNING: Udarbejdelse af ansøgning (3-4. kvartal)

Se også mere på EU Kommissionens website her  

Christina Hvid, adm. direktør i Molio, er med i  projektets arbejdsgruppe og styregruppe. 

Artikler