IKT-koordinator og -lederuddannelsen

Et velfungerende digitalt samarbejde er en nødvendighed for bæredygtigt byggeri

Det er tvingende nødvendigt at vi i byggeriet forstår, at det digitale samarbejde spiller en helt særlig rolle, hvis vi skal nå i mål med det bæredygtige byggeri - i hvert fald hvis man spørger Kristian Stenild, direktør i CADit ApS, og kursusleder på Molios IKT-koordinator- og lederuddannelse.
People

Det er stigende krav til dokumentation af CO2-udledning, som for alvor har sat skub i et øget behov for kompetencer, til at varetage det digitale samarbejde på tværs af faser og fagligheder.

Udfordringen er dog, at vigtigheden af det tværgående digitale samarbejde ofte undervurderes. Og når vi ifølge Kristian Stenild ”til stadighed præges af faglig silotænkning”, har vi brug for IKT-koordinatorer og -ledere til at varetage samarbejdet og sikre en korrekt håndtering af valide og standardiserede data på tværs af de enkelte fagligheder i byggeriet.

Data - og specifikt bæredygtighedsdata – er afgørende for, at vi når i mål med den grønne omstilling. Uden IKT-koordinatorer og -ledere til at koordinere det nødvendige digitale samarbejde, risikerer vi at gå glip af den data, der kan sikre bæredygtigt byggeri.

Læs mere om IKT-koordinator og -lederuddannelsen her.

Edderkoppen i det digitale spind

I rollen som IKT-koordinator og -leder har man et helt unikt overblik over det digitale samarbejde, som ingen af andre faggrupper har. Og det er også her, at samspillet mellem digitalisering og bæredygtighed for alvor er synligt.

”Vi mærker allerede nu hvordan LCA-beregningerne øger behovet for rettidig kvalitetsinformation, og hvor ressourcekrævende, og dermed dyrt, det er at fremskaffe informationer til en, matematisk set, relativ simpel beregning - og fra nu af forventer vi kun at omfanget, kompleksiteten og dokumentationskravene kun øges”, lyder det fra Kristian Mouridsen, Digital Business Development Manager hos NCC og underviser på Molios IKT-koordinator og -lederuddannelse, som supplerer

”Som IKT-leder på et byggeprojekt er du som edderkoppen i midten af spindet, der skal sikre at alle har den nødvendige information tilgængelig på det rette tidspunkt. De kompetencer får du gennem Molios IKT-lederuddannelse. Her arbejder vi aktivt med informationsstyring i et bredere perspektiv end BIM-modeller, og får samtidig perspektiver fra virkeligheden der kan hjælpe med at prioritere indsatsen”.