Europæisk enighed om fælles byggeklassifikation

Organisationer fra seks lande er blevet enige om at samarbejde om et fælles byggeklassifikationssystem, som bygger på danske CCS og svenske CoClass – kaldet CCI. Samarbejdet er yderligere præsenteret ved et møde i EU-kommissionens BIM Task Group, med konstruktive diskussioner om muligvis at gøre CCI til et fælles europæisk klassifikationssystem.
People

Den 14. november 2019 blev der hos Svensk Byggtjänst afholdt et møde om et fælles klassifikations-samarbejde, hvor repræsentanter for organisationer fra Sverige, Finland, Estland, Tjekkiet, Norge og Danmark var med.

På mødet blev repræsentanterne enige om fremover at samarbejde om fælles byggeklassifikation baseret på de standarder som CCS i Danmark og CoClass i Sverige er udarbejdet efter.

Det fælles klassifikationssystem kaldes CCI (CCS/CoClass Classification International) – based on the CCS and CoClass core.

Letter of Intent

Før mødet havde toneangivende organisationer fra Estland, Sverige, Finland og Tjekkiet underskrevet et såkaldt Letter of Intent, som går ud på, at man er enige om at definere en fælles kerne ud fra de anvendte standarder, og det tilstræbes at alle senere tilføjelser til klassifikationstabellerne sker i enighed og at man anvender de samme principper som kernen.

Efter mødet den 14. november underskrev også Molio fra Danmark og Norsk Standards komite SN/K 373 Anleggstyper og Anleggsdeler det samme Letter of Intent.

Fælles klassifikation
Letter of Intent om fælles klassifikation, CCI, underskrives af Gunnar Friborg, International Relations Manager i Molio.

Positiv interesse i EU-kommissionen

Siden mødet i november har arbejdet omkring CCI - den fælles klassifikation, som er baseret på CCS- og CoClass-udviklingsarbejdet - taget yderligere fart.

Den 4. december blev der afholdt præsentations- og dialogmøde i Bruxelles om CCI og samarbejdet mellem organisationerne fra de seks europæiske lande.

Mødet var sat til at blive afholdt i EU-kommissionens regi hos EU BIM Task Group. Der deltog ca. 45 repræsentanter fra 16 EU-lande.

Der var stor interesse på mødet for, hvordan klassifikationssystemerne var blevet til, hvilke brugerscenarier og standarder der var anvendt som baggrund for udviklingen og hvorfor.

Deltagerne var også interesseret i at se eksempler på anvendelse af klassifikationssystemerne i praksis, og hvordan implementering og anvendelse kan foregå.

Flere overvejer at tilslutte sig

Flere lande vil tage deres viden fra mødet med tilbage til diskussion i deres nationale fora. Man vil kigge på, om man vil tilslutte sig samarbejdet, og om der ligefrem kunne være basis for, at det blev et fælles europæisk klassifikationssystem til digitaliseret informationshåndtering for byggeri, anlæg, drift og med BIM.

Indtil nu har allerede 20 lande vist interesse i klassifikationsprincipperne.

Nogle har haft researchgrupper, der har analyseret eksisterende klassifikationssystemer med henblik på BIM-anvendelse, og flere af disse har ratet de standard-baserede klassifikationssystemer til at have høj BIM-funktionalitet.

Hvem har skrevet under på the Letter of Intent?

Organisationerne fra de 6 lande, der har underskrevet the Letter of Intent er:

  • Czech Standardization, Tjekkiet
  • Estonian Ministry of Economic Affairs and Communications, Estland
  • Molio – Byggeriets Videnscenter, Danmark
  • Norsk Standards komite SN/K 373 Anleggstyper og Anleggsdeler
  • Rakennustieto – Building Information, Finland
  • Svensk Byggtjänst, Sverige