Få ensartethed og struktur i projekterne

Værktøjerne i abonnementet CAD og bygningsmodel bruges af alle aktører på tværs af alle faser. Her fortæller RUBOW arkitekter, hvorfor de er flittige brugere.

CAD og bygningsmodel er sammensætningen af en række værktøjer og arbejdsmetoder, der handler om fx planlægning, implementering, opbygning og strukturering af bygningsmodeller og tegningslayout.

Formålet er at understøtte abonnenternes implementering af en struktureret og rationel arbejdsmetode inden for CAD-produktion og -samarbejde.

RUBOW arkitekter er flittige brugere af deres abonnement på CAD og bygningsmodel. Primært når det gælder dokumenter vedr. CAD-manual, Tegningsstandarder og Konsistenskontrol af bygningsmodeller.

Maja Smed Kristensen, civilingeniør i arkitektur og IKT-leder, er fortaler for den ensartethed og struktur, som CAD- og bygningsmodel-værktøjerne giver:

- Jeg har brugt udvalgte værktøjer fra CAD og bygningsmodel-”pakken” de seneste syv år. Både i undervisningssammenhænge og i mit virke som modelansvarlig, BIM-manager og IKT-leder hos RUBOW arkitekter. Her indgår værktøjerne i en stor del af vores arbejdsgange.

For eksempel har standarden for konsistenskontrol af bygningsmodeller skabt et fælles grundlag for den måde hvorpå vi taler om konsistens- og kollisionskontroller.
- Maja Smed Kristensen, civilingeniør i arkitektur og IKT-leder

- Hvis jeg skal eksemplificere en af de fordele værktøjerne giver, så har standarden for konsistenskontrol af bygningsmodeller skabt et fælles grundlag for den måde hvorpå vi taler om konsistens- og kollisionskontroller. Denne afspejler det behov, der er for at graduere og prioritere kollisionsfejl, da man kan bruge værktøjet, til at graduere kollisionsfejl som enten kritiske eller mindre kritiske. Det giver et godt overblik over, hvad der så skal til, for at løse de pågældende fejl og i hvilken prioriteret rækkefølge, man skal have dem løst. Det er derved nemmere at italesætte og håndtere kollisioner i relationen til vores samarbejdspartnere, siger Maja Smed Kristensen og fortsætter:

- De CAD og bygningsmodel-værktøjer, vi bruger, er med til at skabe en ensartethed og en struktur i vores projekter - både internt og eksternt. Det afliver jo på forhånd mange diskussioner om, hvordan man skal gribe et projekt an, hvis vi alle anvender et værktøj, som fx foreskriver mappestrukturen eller filnavngivningen. Det giver en klarhed og en ensartethed, at vi kan anvende en gennemprøvet struktur, så vi ikke behøver opfinde den dybe tallerken.

De CAD og bygningsmodel-værktøjer, vi bruger, er med til at skabe en ensartethed og en struktur i vores projekter - både internt og eksternt.
- Maja Smed Kristensen, civilingeniør i arkitektur og IKT-leder
Det, at branchen bruger de samme standarder, gør det nemmere at modtage og håndtere internt og eksternt materiale , fx at mappestrukturen er den samme som man kender og selv bruger.
- Sara Karlsson Christensen, Arkitekt MSc. Arch

Arkitekt MSc. Arch, Sara Karlsson Christensen, også ansat i RUBOW arkitekter, supplerer:

- Jeg kom til RUBOW for tre år siden og har i den forbindelse taget disse værktøjer til mig. Det giver stor værdi at bruge en allerede udviklet og gennemarbejdet systematik, som skaber den ensartethed, der er brug for blandt brugere og parter i byggesagen, siger Sara Karlsson Christensen:

- Det, at branchen bruger de samme standarder, gør det nemmere at modtage og håndtere internt og eksternt materiale , fx at mappestrukturen er den samme som man kender og selv bruger.

- Det handler både om at optimere effektiviteten i byggesagerne, men det handler i lige så høj grad om at undgå unødvendige og tidskrævende misforståelser, afrunder Maja Smed Kristensen.

Begge er dog enige om, at der er brug for flere fælles standardiseringsværktøjer end dem, der foreligger nu i CAD og bygningsmodel – fx til at definere grænseflader mellem rådgiveransvar og modelansvar.

Læs mere om, hvilke værktøjer der indgår i abonnementet CAD og bygningsmodel her.