Byggedata

Få et bedre overblik over lovgrundlaget

Byggelovgivningen i Danmark bliver løbende vedligeholdt og tilpasset. Alene i 2022 er der kommet 200 nye love eller bekendtgørelser eller ændringer til de eksisterende. Det giver virksomheder i branchen udfordringer, når de skal kende lovgivningens gældende indhold.

200 nye bekendtgørelser, ændringsbekendtgørelser, nye love og ændringslove alene i 2022. Så mange er det blevet til. Og de er alle relevante for byggebranchen. 

People

Lovpligtigt at holde sig opdateret

Når man bygger, er det selvsagt en pligt at overholde lovgivningen. For at kunne det, er det nødvendigt at sammenholde alle de ændringslove og ændringsbekendtgørelser, der løbende kommer til, med den oprindelige (gældende) lov- eller bekendtgørelsestekst.

Det kan man gøre på flere måder. Alle love og bekendtgørelser og alle tilhørende ændringslove og ændringsbekendtgørelser ligger fx frit tilgængelige på retsinformation.dk. Men du skal selv klikke ind og ud af de ofte mange forskellige ændringslove og ændringsbekendtgørelser og sammenholde de lovtekster, der er ændret med teksten i den oprindelige lov- eller bekendtgørelse. En proces, der er manuel, tidskrævende og som meget let kan resultere i fejl og mangler.

En nemmere vej til et godt overblik

Byggedata har siden 1972 arbejdet målrettet på at gøre lovgivningen i byggebranchen mere overskuelig, nemmere at tilgå og hurtigere at skabe sig et overblik over. Og selvom alle i dag har adgang til lovgrundlaget via fx retsinformation.dk, så er der den store, afgørende forskel, at Byggedata har en fast faglig redaktion, der samler og indarbejder alle lovændringer og ændringsbekendtgørelser i den gældende lov eller bekendtgørelse:

- Det, at vi indarbejder alle ændringer gør, at vores brugere kun skal åbne ét dokument for at få den samlede, gældende lov- eller bekendtgørelsestekst, og det kan jo spare en virksomhed for mange timers arbejde, siger produktchef for Byggedata, Martin Poulsen og fortsætter:

- Vi har derudover udviklet et system, som automatisk tjekker, om der er kommet ændringer til love og bekendtgørelser, så vi på den måde kan sikre os, at vi får alle relevante ændringer med. Derfor giver Byggedata både høj sikkerhed og rigtig god value for money, siger Martin Poulsen.

Udover byggelovgivningen i Byggedata finder du øvrige relevante dokumenter i bred forstand, du kan tilkøbe adgang til DBI-publikationer og SBi-anvisninger og søge på relevante BYG-ERFA, samt Danske Standarder.

Prøv Byggedata gratis i en uge