CLT og limtræskonstruktioner

Få helt styr på bedste praksis for CLT og limtræ

Træ som konstruktionsmateriale kan blive én af de redningsplanker, der skal nedbringe byggeriets CO2-udledning. Men der er også udfordringer fx med dimensionering af CLT og limtræskonstruktioner. Der er derfor god grund til at tilegne sig bedste praksis på området og lære, hvordan CLT og limtræskonstruktioner skal dimensioneres. Her kan du læse mere om hvorfor.
People

De største udfordringer, der er ved at bruge CLT og limtræ, vedrører statikken. Når man arbejder med træ, skal der tages højde for både lastvarigheder og fugtpåvirkninger og dette er ikke nødvendigvis relevant i samme grad, når man arbejder med andre materialer. Derudover skal der i højere grad tages højde for samlingerne, når man dimensionerer de enkelte dele af trækonstruktionen.

Det siger Jacob Ettrup, kompetencechef hos ABC Rådgivende Ingeniører og understreger, at netop de statiske udfordringer med CLT ikke er tilstrækkeligt adresseret og beskrevet i den norm/Eurocode, som ligger til grund:

- Arbejdet med CLT er så relativt nyt, at metoder og løsninger fra Eurocoden skal og bør tilpasses. Selvom alt dette vil blive implementeret i den kommende, reviderede Eurocode, så er der p.t. et stort behov for, at man som aktør indenfor træbyggerier tilegner sig den bedste praksis på området og tilpasser metoder og løsninger, siger Jacob Ettrup og uddyber:

- Der er også forhold vedrørende både brand og akustik, der er særlige, når man anvender trækonstruktioner fx til højere byggerier. Her forholder man sig i højere grad til brandbelastningen, end når man anvender ikke-brændbare materialer.

Regler for trækonstruktioner

I samarbejde med Bo Pedersen, kompetencechef, Trækonstruktioner i MOE A/S underviser Jacob Ettrup på Molios kursus, Dimensionering af CLT og limtræskonstruktioner. På dette 2-dages kursus gennemgås de generelle regler for trækonstruktioner og det vil derfor også være en god genopfriskning for ingeniører, som har arbejdet med træ tidligere eller gennem studiet:

- Kursisterne får grundlæggende viden om CLT og limtræs egenskaber, og sammenbyggelighed. De lærer at beregne konstruktioner og samlinger, samt statisk eftervisning af trækonstruktioner som bærende byggesystem. Derudover gennemgås eksempler på samlinger og på hvordan samlinger har indflydelse på konstruktionen. Også beregningsmetoderne for CLT gennemgås, så kursister efterfølgende vil være i stand til at beregne på CLT-elementer, siger Jacob Ettrup.

- Vi gennemgår også, hvordan man beregner trækonstruktioner i forhold til en standardbrand. Og vi diskuterer, hvornår denne ikke længere vil være gældende, så mere avancerede metoder bør tages i brug. Endelig gennemgår vi de problematikker, som akustikken typisk pålægger konstruktionsingeniøren, og hvordan man bør håndtere dette, siger Jacob Ettrup.

Fakta

Kurset kører på Scandic Sluseholmen fra 5. - 6. december 2023 og igen i HUSET Middelfart fra 5. - 6. juni 2024. 
Tilmeld dig kurset her