Digital ordbog

Første udgave af branchens fælles digitale sprog med data-ordbog er snart klar

I byggebranchen er tilliden til data fra andre virksomheder så lav, at arbejdstid ofte spildes på at gå andres data efter i sømmene. En af udfordringerne er, at vi ikke har et fælles, digitalt sprog, der kan skabe entydighed i data og begreber mellem parterne i byggesagen. Til oktober lancerer Molio derfor første udgave af en fælles data-ordbog, som er udviklet i samarbejde med en række virksomheder i branchen og som vil nedbringe antallet af fejl, misforståelser og tvister i byggeriet.
People

Det nye, fælles digitale sprog med tilhørende data-ordbog er baseret på danske og internationale standarder. Data-ordbogen vil give byggeriet en model for, hvordan de navngiver, definerer og anvender digital information, når det udveksles på tværs af virksomheder. 

Den første udgave af ordbogen udkommer til oktober 2022. En række testvirksomheder har aktivt været med til at teste løsningen af og har bidraget med input til udvikling af det API, som løsningen er baseret på.


Ordbogen
vil i første omgang understøtte fire fokusområder: 

  • Miljøvaredeklarationer EPD 
  • Data til bygningsdrift
  • Designprocessen – Molios Bygningsdelsspecifikation - Link 
  • Klassifikation og identifikation - CCS, CCI og BIM7AA 

Produktet vil i løbet af de næste par år udbygges til også at understøtte LCA, LCC, de harmoniserede produktstandarder, udførelse samt integration med Molios eksisterende værktøjer Prisdata og Beskrivelsesværktøjet.

Ambitionen er at udvikle et digitalt fundament til hele byggebranchens værdikæde. Det har vi ikke i dag – vi taler ikke samme sprog digitalt. Det her vil betyde, at virksomheder fremover hurtigere og mere effektivt kan modtage eller fremsende information om projekter ned til mindste detalje. Det vil spare en masse ressourcer og øge tilliden til, at det, man sender til hinanden i byggeriet, er konsistent og korrekt, siger Christina Hvid, adm. direktør i Molio. 

En vigtig del af digitaliseringen i branchen

Når to IT-systemer skal tale sammen, kan der gå grus i maskineriet, hvis en virksomhed eksempelvis betegner noget som ”vindmodstand”, mens en samarbejdspartner kalder det ”luftmodstand”. 

I Molio betragter vi tiltaget som noget af det allervigtigste for at rykke branchen digitalt. Vi kan ikke digitalisere, hvis branchen ikke bruger de samme begreber - så kan computeren jo ikke læse det, siger Christina Hvid. 

Rambøll forventer øget produktivitet  

Byggeriet er som branche karakteriseret af mange aktører og virksomheder på de enkelte projekter. Det skaber mange grænseflader, hvor der potentielt kan ske fejl, når arbejdet skal udveksles mellem virksomheder på et projekt.  

 

Rambøll Danmark, der har 3.800 ansatte, er en af de virksomheder, som har afprøvet den nye data-ordbog. Ib Enevoldsen, adm. direktør i Rambøll Danmark, har længe savnet et fælles digitalt sprog i branchen og han glæder sig til, at data-ordbogen kommer i hele byggeriet. 

Hvis vi skal i mål med for alvor at bruge digitaliseringen til at øge produktiviteten på tværs af hele byggebranchen, skal vi minimere de udfordringer, vi har i grænsefladerne, hvor der nemt opstår fejl i kommunikationen mellem virksomheder, siger Ib Enevoldsen.  

Ifølge Ib Enevoldsen er det en ubetinget fordel for byggebranchen, hvis byggeriet kan udveksle information mere strømlinet og standardiseret end i dag. For når virksomheder taler forbi hinanden, opstår der fejl, hvilket fører til tvister, som sænker branchens produktivitet og indtjening.  

Det, at vi får et ensartet sprog og ensartede definitioner vil øge kvaliteten af det endelige arbejde. Vi vil se færre fejl, genbestillinger og tvister, som i dag er tidskrævende og omkostningsfuldt for virksomhederne,” siger Ib Enevoldsen.  

Fakta

  • Data-ordbogen er udviklet gennem et samarbejde med den norske softwareleverandør Cobuilder, som har bygget en digital platform baseret på de internationale standarder CEN og ISO, i et samlet katalog til anvendelse i byggeriet.  

  • Med afsæt i Cobuilders platform har udviklet Molio en dansk version, som er tilpasset den danske bygge- og anlægsbranche. 

  • Molio har til formålet indgået en gengivelsesaftale med Dansk Standard, som giver Molio lov til at gengive indhold fra danske standarder i begrænset omfang. 

  • I forbindelse med udvikling af API’et har Molio bidraget med konsulentbistand, brancheinterviews med henblik på behovsafklaring og 6 testvirksomheder som aktivt har testet og bidraget med input til udvikling af API’et.

  • Fra oktober åbnes API’et for kunder som ønsker at implementere Molios digitale ordbog i eget datamiljø/egne systemer. Derudover lanceres en offentlig viewer i starten af det nye år med det formål at give alle branchens aktører mulighed for at se/anvende den digitale ordbog mere håndholdt.

Læs mere om baggrunden for Data-ordbogen og Egenskabsprojektet her

Kontakt

Kontakt Mikkel Nygaard Rønne, Projektchef i Molio på mnr@molio.dk, hvis du vil høre mere eller hvis du gerne vil involveres i de kommende faser af projektet.