BIM

Fælles plan for BIM-standardisering på vej

Alle brancheorganisationerne i bygge- og anlægsbranchen har bedt Dansk Standard og Molio om sammen at stå for at etablere grundlaget for en fælles dansk handlingsplan for, hvordan vi implementerer de internationale BIM-standarder bedst muligt. Den første del af arbejdet er allerede i fuld gang.

På fælles opfordring af alle branchens organisationer har Molio og Dansk Standard sat gang i arbejdet med at samle den danske bygge- og anlægsbranche om en fælles dansk tilgang – både til implementering og videreudvikling af BIM-standarder.

People

Første skridt er at afdække og kortlægge de forskellige danske brancheområders ambitioner, positioner og behov gennem en omfattende interviewrunde. Dette arbejde er i gang og ventes at være færdigt i marts 2021.

På den baggrund klarlægges branchens ønsker og behov og BIM-standardernes potentielle værdiskabelse først for de enkelte organisationer og dernæst for den samlede branche.

Herefter bliver der lavet et udgangspunkt for en national handlingsplan for implementering og for videreudvikling af BIM-standarder.

Hvorfor gør vi det?

I Danmark er vi fuldt bevidste om sammenhængen mellem øget digitalisering og standardisering og øget produktivitet og bæredygtighed. Og de internationale BIM-standarder påvirker i høj grad vores nationale, digitale arbejdsmetoder og -processer samt aftalegrundlaget i Danmark.

Der er 46 internationale standarder enten færdiggjort, i gang med at blive udviklet eller foreslået udviklet alene på BIM-området. Det er fx standarder for, hvordan man aftaler, hvem der skal have hvilke data i en byggesag. Det er standarder for, hvordan man specificerer en dataleverance mellem parterne eller hvordan fx produktdata skal specificeres og bruges i tilbudsgivningen og i driften. Det er også standarder for, hvilket dataformat, man skal bruge internationalt, og dermed også om virksomheder får lige adgang til udveksling af data.

Med en fælles ambition om en bred implementering af internationale BIM-standarder i den danske bygge- og anlægsbranche, ønsker alle byggeriets brancheorganisationer, at vi i Danmark får lavet en fælles handlingsplan for hvilke standarder, vi skal implementere og hvordan vi kan gøre det på en måde, så standarderne bliver konkrete og anvendelige.

Læs også om Molios IKT-værktøjer, der indgår i abonnementet Aftale og kommunikation.

Artikler

Relevante artikler om værktøjerne