Realdania

Filantropidirektør: Vi forsøger at fjerne sten på vejen til cirkulært byggeri

Både fra et klimamæssigt og et ressourcemæssigt synspunkt er det afgørende, at vi kommer op i et andet tempo i forhold til cirkulær økonomi, og jeg er ikke i tvivl om, at der er et stort økonomisk potentiale, hvis de nye og spirende forretningsmodeller realiseres, lyder det fra Nina Kovsted Helk, filantropidirektør i Realdania.
People

Foto: Ulrik Jantzen

Byggeriet står i dag med et stort behov for nye løsninger og nye måder at bygge på, som hver for sig og i fællesskab skal skubbe branchen i en mere grøn og bæredygtig retning. Omstillingen til cirkulært byggeri kan være en af de afgørende løftestænger til at mindske byggeriets negative aftryk på miljøet.

Realdania har gennem de seneste år været involveret i mange forskellige initiativer inden for cirkulær økonomi i byggeriet. I alt har Realdania støttet cirka 60 udviklingsprojekter de sidste fem-seks år. Blandt andet er der ved Realdanias og Innovationsfondens involvering igangsat 14 erhvervsforskningsprojekter, to Grand Solutions-projekter og yderligere to større forsknings-/innovationsprojekter, der på forskellig vis adresserer, hvordan cirkulær økonomi i byggeriet kan skaleres, og hvordan byggebranchen hurtigst muligt gennemgår omstillingen.

– Det er ikke alene i byggeriet, men i alle sektorer, at vi skal tænke meget mere cirkulært. Den cirkulære omstilling i byggeriet er stadig ny, kompleks og fyldt med svære spørgsmål og udfordringer. Men bagved ligger der jo en bunden opgave for os, der beskæftiger os med det byggede miljø: Vi er nødt til at ændre den måde, branchen i dag producerer og bygger på. Det er ikke en let opgave, den er kompleks, og aktørerne i byggebranchen har behov for at samarbejde på tværs for at finde de nye løsninger og processer i byggeriet. Ellers tror jeg simpelthen ikke, at vi finder løsningerne – og slet ikke hurtigt nok, siger Nina Kovsted Helk, der siden 2018 har været filantropidirektør i Realdania.

Understøttende – på flere måder

I Danmark har vi et forbrug og en levevis, der gør, at vi den 28. marts i år havde forbrugt vores del af jordklodens ressourcer. Byggeriet og vores bygninger, der står for op mod 40 pct. af den globale CO2-udledning, spiller en afgørende rolle i forhold til ambitionerne om at bekæmpe klimaforandringerne. Ifølge Reduction Roadmap skal vores nybyggeri reducere CO2-udledningen med 96 pct. inden 2030. Der er derfor i Realdania et naturligt fokus på, hvordan foreningen kan understøtte, at byggesektoren bliver grønnere.

”Vi ved godt, at det er en virkelig svær omstilling, branchen er i gang med. Og i Realdania forsøger vi at understøtte branchen så godt, vi kan. Der påhviler os som filantropisk aktør en opgave med at bidrage dér, hvor markedet ikke kan eller har mulighed for at fjerne en sten på vejen. Både i arbejdet med at omstille branchen og vores eksisterende bygningsmasse, og helt specifikt i forhold til cirkulær økonomi. Vi kan naturligvis ikke fjerne alle barrierer, men vi kan på forskellige måder bidrage med f.eks. viden, der kan danne grundlag for beslutninger, der skubber branchen i en grønnere og mere bæredygtig retning”, siger Nina Kovsted Helk.

Æstetikken i det daglige liv

Det er ifølge Nina Kovsted Helk også helt afgørende, at vi i takt med, at mere og mere genbruges i byggeriet, ikke glemmer æstetikken og arkitekturen.

– Det er utrolig vigtigt, at vi - samtidig med at vi udvikler nye måder at bygge på, finder nye materialer og genbruger mere - har æstetikken og arkitekturen for øje. Vi ved, at de fysiske rammer har betydning for vores livskvalitet. På disse breddegrader opholder vi os 90 pct. af tiden indenfor. Den grønne omstilling haster, men jeg tror på, at det helhedsorienterede blik ikke blot kan bidrage til den klima- og miljømæssig bæredygtighed, men også til den økonomiske og sociale. Hvis vi gør os umage. Igen, der er ingen nemme løsninger, men jeg tror på, at der er et potentiale her: At der netop i den grønne omstilling er mulighed for også at styrke vores livskvalitet og vores økonomi. Det skal der være, lyder det fra Nina Kovsted Helk.

Nina Kovsted Helk, filantropidirektør i den filantropiske forening Realdania, er keynote speaker på Circular Build Forum, der afholdes 17.-18. januar 2023.