Uddannelse

Forstå processen og bliv en dygtig rådgiver i bæredygtighed

Branchen har brug for at styrke kompetencerne inden for bæredygtigt byggeri. Som Certificeret rådgiver i bæredygtigt byggeri lærer du at facilitere den komplekse proces, som det er at bygge bæredygtigt. Læs hvad censor og deltagere siger om uddannelsen, der trækker fulde huse.

Byggebranchens hastigt stigende fokus på bæredygtighed kræver samarbejde på tværs af fag og processer, hvilket stiller krav til alles vidensniveau og praktiske forståelse. Derfor er viden, værktøjer og praktiske hold-øvelser centrale elementer i Molio-uddannelsen ’Certificeret rådgiver i bæredygtigt byggeri’.

People

På uddannelsen bliver deltagerne klædt på til professionelt at kunne rådgive om bæredygtigt byggeri i deres hverdag. Uanset om målgruppen er bygherrer, egen organisation, kunder eller andre, forklarer Gitte Gylling H. Olesen, der er civilingeniør og chefspecialist i bæredygtigt byggeri hos Rambøll – og censor på uddannelsens afsluttende gruppeopgave:

- Kursusforløbet tager deltagerne med igennem en række konkrete værktøjer og redskaber inden for bæredygtigt byggeri, og uddannelsens relevans ligger især her - i det procesbetonede. Formålet er, at deltagerne lærer at være facilitatorer af den mangesidede og komplekse proces, som bæredygtigt byggeri er, siger hun.

Procesforståelse og kompleksitet

Det handler nemlig om at have indsigt i og overblik over både processen og de andre fagligheder i samarbejdet:

- Derfor arbejder deltagerne i teams på tværs af fag med at løse opgaver og teste deres nye viden og værktøjer. I det samspil skal de forsøge at skabe en proces, hvor det bæredygtige er til stede i alle lag og alle dele af processen. Og det er ikke så enkelt, siger Gitte Gylling H. Olesen.

For hende som censor er det afgørende, at deltagerne lærer at udfordre den vanlige søjletankegang i byggeriet:

- Procesforståelsen er i min optik nøglen til at få bæredygtighed ind i alle led af byggeriets værdikæde. Derfor har uddannelsen en praktisk tilgang, en afsluttende opgave og ekstern censur, hvilket understreger uddannelsens relevans.

Herunder kan du læse om:

• hvorfor en række deltagere har valgt at tage denne uddannelse
• hvad de har fået ud af at deltage på denne uddannelse, samt
• hvordan de nu bruger deres nye viden og værktøjer i deres faglige hverdag

Kim Thorsell, selvstændig arkitekt MAA, Aarhus:

- Jeg troede, jeg var godt opdateret på det at være bæredygtig, men jeg fandt ud af, at det var jeg ikke – hverken ift. materialers livscyklus og egenskaber eller mærkningsordninger. Det havde jeg behov for at blive, så jeg om et par år kan tappe ind i den frivillige bæredygtighedsklasse. Uddannelsen var ekstremt faglig og detaljeret oplysende - helt ned til programmering if. LCA-analyser og LCC-beregninger - og en god blanding af foredrag fra producenter, arkitekter og ingeniører, der har udført store, bæredygtige byggerier, institutter bag mærkningsordninger som DGNB osv. Jeg kan nu rådgive mine kunder korrekt på baggrund af valid viden og har nu en faglig holdning til bæredygtighed og hvilken vej, vi skal gå. Det gør mig både til en bedre arkitekt og en bedre rådgiver.

Jakob Schmidt Pedersen, arkitekt cand.arch., GPP arkitekter, Aarhus

- Jeg har interesseret mig for bæredygtighed længe, idet vores branche står for en meget stor andel af co2-udledninger generelt, så jeg havde behov for at blive klogere på, hvordan jeg kan rådgive i en mere bæredygtig retning. Det var et virkelig relevant kursus, og jeg tog en DGNB-certificering efterfølgende. De to tilgange var interessante at kombinere, og især Molio-kurset havde en meget holistisk og praktisk tilgang til både proces, indsigt og overblik, samt beregninger og øvelser i at rådgive bæredygtigt. Gruppearbejdet med de andre deltagere med andre fagligheder var også enestående og lærerigt. Uddannelsen er derfor et meget brugbart værktøj for mig, idet flere og flere bygherrer efterspørger en rådgiver med viden om og indsigt i bæredygtighed.

Bente Grau-Hansen, ingeniør og specialkonsulent i Region Midtjylland

- I Region Midtjylland arbejder vi med mange snitflader af bæredygtighed. Vi er bl.a. involveret i byggeprojekter, der kræver større indsigt i bæredygtigt byggeri, og der manglede jeg basal viden og indsigt. Jeg har tidligere deltaget i Molios kurser og ve, jeg får noget brugbart med hjem. Uddannelsen var overkommelig i varighed og kompleksitet men gav samtidig virkelig detaljeret viden om, hvad bæredygtigt byggeri egentlig er, hvordan man omsætter viden til praksis, om certificeringsordninger, beregninger, hvordan bruges de osv. Meget konkret og med feedback på ens brug af værktøjerne. Vi var mange fag samlet, og forskelligheden bidrog til nuanceringen af arbejdet. Alle de erfaringer har jeg med hjem i min organisation, hvor jeg nu kan byde ind med faglig viden og overvejelser, der medvirker til, at der bliver truffet mere bæredygtige beslutninger på flere plan.

Michael Meldgaard Thomsen, Head of Section and Senior Project Manager Buildings, COWI

- Jeg oplever, at min kundegruppe, f.eks. genbrugspladser, har meget fokus på genanvendelse af byggematerialer og bæredygtighed generelt. Så vi var to mand afsted for at opkvalificere os på netop dét. For det er ikke nok, at vi i COWI har en bæredygtighedsafdeling – vi skal alle have en bæredygtig grundforståelse. Uddannelsen var virkelig god, og jeg har anbefalet flere fra COWI at tage afsted. Tværfagligheden og variationen af oplægsholderne var virkelig god og en styrke for fælles læring og forståelse. Vi fik samtidig tid til at gå i dybden med det, der netop var relevant for vores egen faglighed, så min frygt for, at det ville blive for teoretisk og ukonkret var ubegrundet. Uddannelsen var meget konkret og hverdagsnær på vores egne fagproblematikker, og der var tid til at bringe virkeligheden i spil.

Jakob Sjøl, Project Sales Manager, Rockwool

- Samtalen om bæredygtighed og betydningen heraf kan variere meget i forskellige dele af byggebranchen, så jeg havde brug for at få et overblik og en forståelse for, hvad bæredygtighed konkret er, samt hvad det kræver af mig som leverandør, så jeg kan bygge bro fra et bæredygtigt ønske til rådgivning til udførelse. Uddannelsen hos Molio gav mig dels konkret viden om, hvad bæredygtighed er, samt værktøjer jeg kan bruge for at gøre processen mere konkret. Vi fik en god introduktion til alt fra definitionen på af bæredygtighed, konkret værktøjer og beregningsværktøjer til indblik i, hvad andre kollegaer i branchen gør. Især var uddannelsen hele tiden meget virkelighedsnær. Tilmed har jeg fået nogle gode relationer med hjem, der kommer fra helt andre dele af branchen, så jeg er blevet mere relevant i min rådgivning og kan spille min organisation stærkere, så vi alle bliver mere konkrete og teori og praksis hænger sammen. 

Allan Oldenburg, bygge/projektleder i AAB Silkeborg

- Jeg fungerer som bygherre og er med til at styre vores store bygge- og renoveringsprojekter, og jeg har haft oplevelsen af, at rådgivere ikke altid har fokus på bæredygtighed. Vi har ikke vidst, hvad vi skulle spørge efter, så derfor ville vi være på forkant og vide, hvad vi kan forlange af vores rådgivere og udførende”
”Uddannelsen har været en øjenåbner for, hvad vi vil med bæredygtighed og certificeringer. Jeg har fået en bred og dyb viden, indblik og overblik, som allerede har betydet, at vores udbudsmateriale stiller krav til genanvendelsesparate materialer og co2-udledning. Jeg har i kraft af viden fra uddannelsen haft en dialog med producenter og leverandører om dette, så vi ved, det kan lade sig gøre. Vi arbejder derfor mere holistisk med bæredygtighed nu - og med FN’s mål in mente - og ikke kun efter én mærkningsordning. Uddannelsen bringer på den måde branchen sammen om denne udvikling.