Molio

Fart på det første halvår af 2021

I årets første halvår er det gået stærkt med nye projekter og aktiviteter i Molio, der for alvor sætter skub i byggeriets digitalisering og som er med til at understøtte strategien, Et Nyt Molio.

Molio vil bidrage til en bæredygtig udvikling og digitalisering af byggeriet. Vi vil inddrage, samle og drive branchen i en mere produktiv og bæredygtig retning. Det vil vi gøre ved at sikre, at viden og værktøjer til konkret implementering i branchen er til stede og kommer i arbejde. Derfor vil vi også udbrede standardiserede digitale metoder og løsninger, der gør hele værdikæden i stand til at tilgå og udnytte data på tværs.

Fra maj 2021 har vi også fået kontorpladser i BLOXHUB, så vi kan skabe endnu tættere relationer og nye samarbejder på tværs af branchen.

Her kan du se et udvalg af de aktiviteter og projekter, som Molio har arbejdet med i første halvår af 2021.


• Lancering af nyt kalkulationsprogram, Priskalk

I januar lancerede Molio et program til kalkulationer, Priskalk. Priskalk er fuldt integreret med alle Molios prisdatabaser og programmet kan også bruges på en Mac. Priskalk er en kalkulationsløsning, der henvender sig bredt og som dækker de flestes behov, når der er tale om enkel hverdagskalkulationer og tilbudsberegninger.

Læs artiklen Priskalk - Nyt kalkulationsværktøj fra Molio

• Lancering af egenskabsprojektet - et fælles digitalt sprog i branchen

Molio har igangsat et projekt, der skal give branchen et katalog over standardiserede egenskabsdata - et fælles digitalt sprog. Dette vil gøre det muligt at udveksle informationer om bygningers og materialers egenskaber, der er entydige og som kan bruges af alle aktører på tværs af den danske bygge- og anlægsbranche. Branchen inddrages i dette arbejde.

Læs artiklen Byggebranchen får et fælles digitalt sprog
Se mere info om egenskabsprojektet

• Circular Build Forum 

Circular Build Forum har til formål at samle resultater og projekterfaringer vedrørende cirkulær økonomi i byggeriet. CBF skal sikre deling af viden, erfaringer og best-practises på en årlig 2-dages kongres, som første gang afholdes 18. – 19. august 2021. Kongressen samler aktører på tværs af byggeriets værdikæde til dialog og debat om fremtiden for cirkulært byggeri. Bag CBF står DI Dansk Byggeri, VCØB, Teknologisk Institut og Molio.

Læs mere om Circular Build Forum
Se program og tilmelding til kongressen

• ConTech Lab - en del af Molio

I ConTech Lab er der blandt andet udgivet en spændende rapport, Digitalisering som middel til en bæredygtig byggebranche. Rapporten giver et 360-graders perspektiv på, hvordan byggebranchen kan udnytte eksisterende teknologier til at fremme og udvikle bæredygtigt byggeri. Derudover blev de første pionérprojekter lanceret: Datamodel for byggeriet 1.0, som skal forbinde og skabe overblik over byggeprojektets økonomi og færdiggørelsesgrad, Styrket vidensflow mellem projektering og udførelse, som er et værktøj og en metode til at planlægge samprojektering samt Reduceret materialespild i udførelsesfasen, som handler om at få en bedre materialelogistik i udførelsen.

• buildingSMART Danmark

I 2021 har buildingSMART Danmark i samarbejde med eksperter fra Moe, BIM Shark og Graphisoft Center Danmark opdateret en gratis guide til eksportering i IFC-format, således at guiden, foruden Revit og ARCHICAD nu også kan fungere som en støtte til Tekla-brugere. Desuden har buildingSMART Danmark sammen med chapters i de øvrige nordiske lande etableret Nordic BIM Hub, som skal facilitere samarbejde og koordinering på tværs af Skandinavien.

• Løbende opdatering af Molios digitale værktøjer

Alle Molios digitale værktøjer opdateres løbende – både når det gælder indhold og brugerflade. I 2021 er abonnementet på Aftale og kommunikation opdateret med en engelsk oversættelse af IKT-procesmanualen og med en revideret version af A113. Abonnementet på Cad og bygningsmodel er opdateret med C213 del 5 – Tegningsstandarder for VVS og Ventilation. Byggedata, Branddata og Molio BR18 har fået to nye, vigtige funktioner til brugerfladen, som gør det muligt at gemme sine favoritdokumenter og oprette projektmapper til projektspecifikke dokumenter. I Prisdata er der udover lancering af Priskalk sket en løbende opdatering af nye priser på relevante materialer og bygge-/anlægsarbejder og der har bl.a. været fokus på at indarbejde bæredygtighed.

• A New European Bauhaus

Molio er gået sammen med en bred kreds af interessenter i byggeriet om at modne, kvalificere og konkretisere et samlet dansk bud for A NEW EUROPEAN BAUHAUS. Initiativet skal accelerere den grønne omstilling og en bæredygtig vækst gennem nye innovative tiltag og løsninger udviklet på tværs af kreative erhverv, industri, offentlige aktører og borgere.

Læs artiklen Et samlet bud på A NEW EUROPEAN BAUHAUS i Danmark

• BIM-standardisering - på opfordring af branchen

Alle brancheorganisationerne i bygge- og anlægsbranchen har opfordret Dansk Standard og Molio til sammen at stå for at etablere grundlaget for en fælles dansk handlingsplan for, hvordan vi implementerer de internationale BIM-standarder bedst muligt. I første omgang har dette arbejde resulteret i en afdækning og kortlægning af de forskellige danske brancheområders ambitioner, positioner og behov gennem en omfattende interviewrunde. Det videre forløb er under afklaring.

Læs artiklen Fælles plan for BIM-standardisering på vej

• BIMinfra

En ny udvidet kreds af markante bygherrer i det såkaldte BIMinfra.dk er gået sammen om at samle erfaringerne og styrke digitaliseringen på anlæg- og infrastrukturområdet. Både Molio, brancheorganisationer og andre brancheinitiativer er inviteret med i dette samarbejde.

Læs artiklen BIM, digitalisering og kompetenceløft i infrastrukturbranchen 
Læs om uddannelsen IKT-leder i anlæg

• BART: Byggeriets Automatiske RegelTjek

Molio og buildingSMART Danmark er gået med i et samarbejdsprojektet BART, Byggeriets Automatiske RegelTjek med NIRAS og en række bygherrer. Projektet går ud på at automatisere det tidskrævende regeltjek af, om et byggeri lever op til bygningsreglementets 452 paragraffer med krav til byggeprojekter. Denne kvalitetssikring er i dag en manuel proces, så dette initiativ kan spare mange times arbejde i branchen.

Læs artiklen Nyt projekt kan spare branchen for mange timers regeltjek

• Genåbning af HUSET Middelfart

Byggeriets konferencecenter, HUSET Middelfart, som er ejet af Molio, genåbnede i starten af maj og er allerede nu på fuld belægning resten af året. Hele byggeriets værdikæde bruger HUSET Middelfart, når de holder møder, konferencer, kurser, firmafester og meget andet. Også byggeudstillingen har haft rekordstort antal besøgende dette forår.

Læs artiklen Genåbning af HUSET Middelfart
Læs artiklen Rekordstort besøgstal i HUSET Middelfarts byggeudstilling

Rigtig god sommer
Vi ses efter ferien til et travlt og produktivt efterår.