Kursister om IKT-uddannelse i Molio

”God ballast i min faglige hverdag”

Molios IKT-koordinator- og -lederuddannelse er populær blandt både kursister og underviserne på uddannelsen, der som Lene Wrængmose Christensen fra Arkitema vender retur igen og igen. Netop indsigt i IKT-jura og aftaleforhold – og viden om og værktøjer til at drive IKT-processer, -samarbejder og kommunikation – er grunden til, at kursist Casper Hertz Nielsen fra NCC er glad for uddannelsesvalget.
People

Hver dag tager byggebranchen stadig flere skridt i retning af at være en fuldt ud digital, bæredygtig og cirkulær byggebranche. At være klædt fagligt godt på til at spille en vigtig rolle både nu og i fremtiden er derfor i manges optik en god ide.

For at stå stærkt i fremtidens byggebranche har Casper Hertz Nielsen, Proces- & Innovationschef i NCC, taget Molios uddannelse IKT-koordinator- og -lederuddannelse, som han beskriver som ’en god ballast for efterfølgende at arbejde med og dygtiggøre sig inden for IKT ledelse.

”Som IKT-leder er du efterspurgt i byggebranchen, fordi du har styr på de bekendtgørelser, der er afgørende i hverdagen – og du ved, hvordan IKT-krav, -ydelser, -roller og -leverancer skal omsættes i praksis. Det tror jeg ikke blive mindre i fremtiden – og det ville jeg gerne være klar til at kunne imødekomme. Og i forhold til det var uddannelsen super godt tilrettelagt og planlagt”, siger Casper Hertz Nielsen, der mener, at det giver stor værdi, at det er fremtrædende fagpersoner fra byggebranchen, der ovenikøbet har været med til at udvikle nogle af standarderne, som underviser og holder oplæg.

”Man får kendskab til de forskellige termer, dokumenter og aftalegrundlag, der benyttes, hvilket giver det nødvendige grundlag for at arbejde med IKT ledelse i hverdagen. Jeg oplever som entreprenør, at jeg nu kan gennemskue betydningen og konsekvenserne af de krav, der stilles i en IKT-aftale, hvilket gør mig i stand til at ressource- og prissætte ydelserne”, siger Casper Hertz Nielsen og tilføjer:

”Og så har jeg fået kompetencerne til at opstille relevante og kortfattede IKT-krav for fagentreprenører og andre samarbejdspartner, hvilket giver et godt grundlag for sparring med og ledelse af andre IKT-ledere”.

Læs mere om uddannelsen her.

Underviserne elsker uddannelsen
Molio udbyder mange kurser og uddannelser, men ikke alle kurser kører på 12. sæson. Det gør IKT-koordinator- og -lederuddannelsen – og med stadig lige stor popularitet blandt både deltagere og undervisere. Lene Wrængmose Christensen fra Arkitema er en af de undervisere, der vender tilbage år efter år for at bidrage til at gøre deltagerne klogere – og for selv at blive det.

”Grunden til, at Molios IKT-koordinator og -lederuddannelse er så populær, er, at man på 10 intense undervisningsdage kommer hele vejen rundt om mange af de udfordringer, der ligger i rollerne som IKT-leder og-koordinator. Man får både et indblik i både de enkelte emner – og zoomer på andre dage ud til et bredere, samlende perspektiv, der giver overblik over udfordringer og udvikling på tværs af branchen”, siger Lene Wrængmose Christensen.

Uddannelsen er meget intensiv, og der er desuden god mulighed for at lære andre at kende i branchen og dermed danne og udvide sit netværk, forklarer hun.

”Mange af kursisterne arbejder allerede med IKT, selvom det ikke er et krav for at kunne tage uddannelsen. Deres erfaring og problemstillinger fra hverdagen bliver taget op, så både de og medkursisterne går derfra med ny indsigt og den bedre, faglig selvtillid, der kommer af at have vendt emnerne med fagligt ligestillede”.

Læs mere om uddannelsen her.