Nytårshilsen 2023

Molio ønsker dig et godt nytår

People

Vi har netop taget hul på et spændende nyt år, hvor der er fart på den bæredygtige og digitale omstilling i hele byggeriets værdikæde. Vi er godt hjulpet på vej af de første lovkrav om bygningers CO2-aftryk, samt en bred erkendelse af, at vi ikke kan flytte nok alene. Vi har brug for hinanden, og vi skal have hele værdikæden med på transformationen. Vi skal være sammen om bæredygtig udvikling.

Derfor skal vi fortsat udveksle viden og erfaringer og gå målrettet efter de fælles valide data, standardiserede metoder og værktøjer. Vi rykker ikke ved at opfinde egne dybe tallerkner, men ved at hjælpes ad med at finde nye, smarte måder at bruge de eksisterende teknologier.

I Molio arbejder vi med alle disse parametre. Men vi gør det ikke alene. Vi gør det i tæt samarbejde med en lang række virksomheder, organisationer og myndigheder i byggeriets værdikæde. Senest har vi indgået et samarbejde om et nyt dokumentationsværktøj, LCAcollect, som skal hjælpe branchen med at indsamle og håndtere data i forbindelse med LCA på en ensartet og overskuelig måde. Det værktøj glæder vi os til, at vi snart kan præsentere jer for.

Med de rigtige værktøjer kommer man langt. Men i den grønne og digitale omstilling, som vi er midt i netop nu, er der også brug for ny viden samt nye og flere kompetencer. Heldigvis oplever vi, at der er stor interesse for Molios kurser og stor vilje til at dygtiggøre sig og lære nyt på alle niveauer. Det er baggrunden for lanceringen af Molios nye Kompetencecenter for bæredygtigt byggeri, hvor du bl.a. kan finde viden om de nye CO2-lovkrav samt relevante kurser og uddannelser. På den måde bidrager vi til det tværgående kompetenceløft i byggeriets værdikæde. Det gør vi også med ”Tech for Topledere”, som er med til at kvalificere beslutningsgrundlaget blandt topledere i byggeriet.

I ConTech Lab arbejder vi på at tilpasse og afprøve løsninger baseret på eksisterende teknologier. Det er fx løsninger, der hjælper byggeriet med at spare ressourcer eller gør os i stand til at bygge smartere, mere effektivt og bæredygtigt. I 2022 har vi blandt meget andet lært, hvordan vi kan samle sensorbaserede data om brugernes reelle adfærd i bygninger og rum til at optimere fremtidens kontorbyggerier.

I buildingSMART Danmark har vi indgået syv nye partnerskaber, der er med til at understøtte udbredelsen af åbne BIM-standarder inden for anlæg og infrastruktur. Partnerskaberne viser os blandt andet, at de store offentlige bygherrer også satser på tværfagligt samarbejde, åbne formater og videndeling på tværs af branchen.

Og sådan er det heldigvis overalt. På alle niveauer og uanset hvor i byggeriets værdikæde jeg kigger hen, oplever jeg engagement og vilje til at bidrage til at løse de store udfordringer.

I Molios Topleder Handletank har 17 topledere fra byggeriets værdikæde sat sig sammen for at give bud på, hvad der skal til for at accelerere en bæredygtig udvikling på tværs af branchen. Vi glæder os til at dele gruppens handlingsplan inden længe. Det samme gælder resultaterne af Byggeriets Modenhedsmåling, som vi har gennemført sammen med alle brancheorganisationerne og som kommer primo 2023. Den giver os alle et helt aktuelt billede af, hvor vi er med byggeriets grønne omstilling og med den digitale modenhed.

Så trods en frygtelig krig i ”baghaven”, triste rapporter om klodens tilstand, inflation og energikrise er jeg forhåbningsfuld og forsigtig optimist i forhold til 2023. Med disse ord ønsker jeg dig et lykkebringende nytår og jeg glæder mig til, at vi sammen forbedrer branchen – både på bæredygtighed, digitalisering og produktivitet. Hvor der er vilje, er der vej.

Tak fordi du læste med så langt og tak for dit løbende engagement i Molios arbejde.

Jeg glæder mig til vi ses i løbet af 2023 i Molio Community eller i andre sammenhænge ”derude”. Du er som altid velkommen til at tage fat i mig med input og ideer til vores videre arbejde.

På vegne af alle i Molio

De bedste hilsner fra

Christina

Christina Hvid
Adm. direktør i Molio
chv@molio.dk
mobil: 23 43 18 03