Netværk

Grøn omstilling i SMV’er kalder på nye lederkompetencer

Markedet for bæredygtigt byggeri er i hastig vækst. Det stiller nye krav til ledelsen af de små og mellemstore bygge- og anlægsvirksomheder. Læs her, hvordan et nyt Netværk for Forandringsledelse og Innovation skal lære lederne at gøre bæredygtigt byggeri til en god forretning.

Hvordan bliver bæredygtigt byggeri en god forretning og hvad kræver det egentlig som leder at omstille sin virksomhed og sine medarbejdere til en grønnere forretningsmodel? Dette er blot nogle af de centrale temaer, som et nyt Netværk for Forandringsledelse og Innovation vil give lederne i byggeriets små og mellemstore virksomheder indsigt i. Gennem et fokuseret og praksisnært netværksforløb bliver lederne klædt på til at stå i spidsen for en vellykket grøn omstilling i den enkelte virksomhed.

People

Hvem står bag netværket?

Initiativet drives og finansieres af WE BUILD DENMARK og netværksaktiviteterne faciliteres af Molio i samarbejde med Center for Cirkulær Økonomi og ConTech Lab:

"Ved årsskiftet bliver klimakravene til bygninger skærpet , og det betyder, at en hel branche skal omstille deres forretning til de nye markedsvilkår. Det bliver svært for virksomhederne at ty til ”sådan har vi altid gjort… det går sikkert væk af sig selv igen” - da kravene til grøn omstilling er og bliver en realitet, også for byggebranchen. Derfor gælder det om, at man også i de små og mellemstore virksomheder får tilpasset strategi, organisation og processer til den grønne omstilling", siger Christina Melvang, direktør i WE BUILD DENMARK .

Konkrete og udbytterige aktiviteter i netværket

Deltagerne får igennem netværksforløbet indsigt i, hvordan man kan arbejde med en langsigtet strategi for den grønne omstilling. De lærer at afdække den nuværende forretningsmodel ved brug af Business Model Canvas og de lærer at forholde sig til, hvordan forretningen påvirkes af de nye omstændigheder og det nye marked. Derudover skal de afdække den nuværende organisering i deres virksomhed, tilgængelige kompetencer og ressourcer, samt arbejde med at øge bevidstheden om, hvad det kræver at drive forandringsledelse. Endelig skal deltagerne have konkrete værktøjer til at lede en forandringsproces.

Konkret er der tale om et netværksforløb, der består af 4 moduler á 5 timer over 4 måneder:

"Netværksforløbet gør det konkret, hvordan bæredygtigt byggeri bliver en god forretning. Det giver deltagerne indblik i, hvad det kræver at drive forandringsledelse og omstilling af virksomhederne, herunder medarbejdere, til grønne forretningsmodeller – og hvordan digitale værktøjer og arbejdsmetoder kan være løftestang hertil," siger Bo Riisbjerg Thomsen, Udviklingskonsulent i Molio.
"Deltagere i netværket får en indføring i de grundlæggende elementer i bæredygtighed og grøn omstilling i virksomheder i bygge- og anlægsbranchen, og hvordan man som leder i en mindre virksomhed prioriterer og tager hul på arbejdet med den grønne omstilling. Deltagerne skal gennem teori, cases, refleksion, diskussion og hands-on input, analysere potentialerne i egen virksomhed og træde ind i arbejdet med innovation og forandringsledelse," siger Gitte Haar, direktør i CCØ og gennemgående underviser og moderator på alle 4 moduler i netværksforløbet.

Gitte Haar vil sikre sammenhæng og koordinere kommunikationen med deltagerne, stærkt understøttet af Molio´s faglighed og erfaring med afvikling af kursusforløb. ConTech Lab bidrager med at skabe overblik over mulighederne i digitalisering i byggebranchen. Især Modul 3 arbejder med udnyttelse af digitalisering som et naturligt element i den grønne omstilling.

Læs mere om netværksforløbet og tilmeld dig her

Baggrund

Bæredygtighed, grøn omstilling, digitalisering og cirkulær økonomi er nogle af de strømninger, der sætter de største forandringer i gang i virksomhederne. Derfor er det vigtigt, at ledelsen og ejerne klædes på med en indgående forståelse af markedsbetingelserne i et indre grønt marked og til at forstå de rammevilkår, som den hastige lovgivning der indføres til omstilling af virksomhederne, giver dem.

WE BUILD DENMARK har til opgave at hjælpe virksomhederne i bygge- og anlægsbranchen med at blive mere innovative og internationalt orienterede. Mange virksomheder har svært ved at komme i gang med udviklingsprojekter. Med Netværk for Forandringsledelse og Innovation vil WE BUILD DENMARK gerne opnå, at ledelsen får værktøjer, som styrker det strategiske lederskab og opbygger relevante kompetencer indenfor forandringsledelse. Målet er, at der i ledelsen frigives tid til at arbejde mere målrettet med virksomhedens strategi for innovation (udvikling), vækst og internationalisering.

Udbuddet af opgaven vedrørende udvikling og facilitering af det konkrete netværksforløb blev i maj 2022 vundet af Molio i samarbejde med Center for Cirkulær Økonomi og ConTech Lab.
Molio blev valgt ud fra bredden i tilbuddet samt på grund af indgående kendskab til målgruppen. I samarbejdet med Center for Cirkulær Økonomi og ConTech Lab dækker konsortiet til sammen over alle aspekter af den grønne omstilling - lige fra indsigt i de kommende lovmæssige krav til bæredygtigt byggeri, viden om cirkulær økonomi og profitable forretningsmodeller samt hvordan digitalisering kan optimere og effektivisere, arbejds- og dokumentationsprocesser i virksomheden, for derigennem at opnå en konkurrencemæssig fordel.

Deltagelse i netværksforløbet kræver medlemskab af WE BUILD DENMARK.