Alle nyheder

Håndsrækning til byggeriets praktikere

Bogen AB 18 for praktikere er for nylig udkommet, og den har til formål at hjælpe byggeriets praktikere med at navigere i de mange nye AB-regler. Her kan du læse et interview med en af forfatterne; Eric Boesgaard, som er juridisk direktør (CLO) i CG Jensen A/S.
People

AB 18 for praktikere er en juridisk kommentar til de Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 18), der blev vedtaget af byggeriets parter sidst i juni.

Bogen, som for nylig er udkommet, er en opfølgning på bestselleren AB 92 for praktikere og har samme sigte: at være et entrepriseretligt værktøj for bygherrer, entreprenører, rådgivere og leverandører.

Forfatter-trekløveret Eric Boesgaard, Henrik Fausing og Mogens Hansen har tværgående erfaring med og fra bygge- og anlægsbranchen og mange års indgående kendskab til byggeriets retsforhold.

I anledning af udgivelsen har vi har stillet direktør Eric Boesgaard et par spørgsmål:

Hvorfor er det nødvendigt med en ”praktiker-bog” om AB 18?

– AB 18 opstiller de centrale kontraktuelle spilleregler for byggeriet. Som praktiker i bygge- og anlægsbranchen er det derfor super vigtigt at kunne navigere fornuftigt i systemet, at kunne anvende det rigtigt - og ikke mindst i rette tid. Det gælder ikke kun, når problemerne er opstået, men navnlig for løbende at kunne styre udenom potentielle skuffelser og konflikter. Et godt indblik giver større rum til at fokusere på selve opgavens løsning og det bedste udgangspunkt for et smidigt samarbejde.

– Problemet er bare, at AB-regelsættet ikke alene er blevet mere omfangsrigt; juridisk er AB 18 også et ganske komplekst dokument. Det gør det sværere at arbejde med for branchens aktører, der jo trods alt stadig ikke tæller flest jurister, siger Eric Boesgaard med et smil.

AB 18-regelsættet er blevet kraftig ”udvidet” i forhold til de tidligere AB, kan du fortælle lidt om, hvad årsagerne er til dette? Og hvordan I har håndteret dette i bogen?

– Når selve AB-teksten er forøget, skyldes det bl.a. inddragelsen af regler for entreprenør-projektering, et større fokus på tidsstyring, reklamationer og samspil mellem parterne samt flere nye tvistløsnings-modeller.

– Der er tale om fornuftige nye tiltag, men samlet letter nyskabelserne ikke overblikket for praktikeren. Det gør de mange indbyrdes krydshenvisninger i bestemmelserne bestemt heller ikke. Ud fra en pædagogisk betragtning er det faktisk lidt bekymrende. Den nye ”AB Forenklet” løser ikke problemet, da anvendelsesområdet for dette særlige ”AB-light-system” er anderledes.

– Bogen AB 18 for praktikere belyser alle de enkelte AB-bestemmelser og er som forgængeren udformet som en ”juridisk ståbi” for praktikerne og deres administrative funktioner. AB-kommentaren har også haft vokseværk. Den er klart tungere at have i tasken end den tidligere AB 92-bog. Det er ikke en gevinst, men skyldes netop fortrinsvis, at selve AB-regelsættet er svulmet betydeligt op – mere end 50 % i forhold til AB 92. Hertil kommer, at verden ikke har stået stille de sidste 26 år. Det har entreprisepraksis heller ikke. Vi har derfor også valgt at inddrage lidt flere emner og retsafgørelser denne gang.

Både du og Mogens Hansen var også med til at skrive bogen ”AB 92 for praktikere”, der er udkommet i et meget stort oplag. Hvordan har arbejdet med at skrive bogen dengang og nu differentieret sig fra hinanden?

– Mogens Hansen og jeg har alle ophavsrettighederne til AB 92 for praktikere, og vi har altid arbejdet godt sammen. Derfor var det naturligt at gå sammen igen om den nye AB 18-bog. Vi valgte dog tidligt at inddrage Henrik Fausing, der også er en gammel ”entrepriserets-rotte” med tværfaglig brancheerfaring. Det var vigtigt for os, at bogen både havde kvalitet og bredde, men også at den kom hurtig på gaden. I modsætning til for 26 år siden havde vi ikke årevis at skrive i. Faktisk havde vi kun knap 8 måneder, siger Eric Boesgaard.