Nyhed

Har du hørt om UN17 Village? - verdens mest bæredygtige byggeri bygges i Ørestaden

Ørestaden huser noget af hovedstadens mest nyskabende byggeri og i 2023 står bydelens mest ambitiøse byggeprojekt indflytningsklar. Vi ser nærmere på projektet UN17 Village, der, som det første nogensinde, giver et bud på, hvordan man kan bygge, hvis der designes på baggrund af FN’s 17 Verdensmål.
People

Det er ikke nyt, at der i et byggeri satses på en høj DGNB-certificering eller at der ligges særlig vægt på social sammenhængskraft for beboerne, men at samtlige af et byggeris designelementer tager omdrejning om universelle mål for global bæredygtig udvikling gør UN17 Village til noget helt særligt.

Reel effekt

Indeklimaets forurening reduceres med 60%, så luftkvaliteten er en prioritet. Når du ånder ind i UN17 Village, så ånder du ikke det ind, betonen åndede ud. Du indånder frisk luft. Filtreret, renset og ventileret.

Sundhed og bæredygtighed handler for projektet ikke kun om materialerne. Det handlede også om omgivelserne. Om biodiversiteten, så Amager Fælled kunne få lov til at være Amager Fælled.

Kronen på værket i det sydligste Ørestad

NREP, LendagerGroup, Årstiderne Arkitekter, Moe og Arup vandt By & Havns konkurrence om den sidste byggegrund mod syd i Ørestad med visionen om at sætte samtlige Verdensmål i spil i konkrete løsninger. Sammenspil mellem indsatser i UN17 skal minimere overgangen mellem naturen og beboerne, og dermed sætte nye standarder for fremtiden indenfor bæredygtigt byggeri.

Når det regner, bliver vandet brugt til vanding og i toiletterne. Når solen skinner, driver det tørretumbleren. Det er et byggeri i harmoni med sine omgivelser, både visuelt og funktionelt. Der er have på taget, og sammenkomst på plænen. Det er udsigt, indsigt og livskvalitet.

Lendagers bud på FN’s Verdensmål i praksis

Det endelige design bliver naturligvis først tydeligt, når UN17 Village står færdig i 2023. Men Lendager Groups forpligtelse og det benspænd, som de har sat for sig selv og projektet, bliver der ikke ændret på – at samtlige af FN’s 17 Verdensmål danner fundamentet for byggeriet. 

Lendager Group, som sammen med Årstiderne Arkitekter er arkitekter på projektet, har nedenfor beskrevet deres vision for, hvilke elementer UN17 Village skal indeholde:

UN17 Village

Sundhed er et centralt emne i verdensmålene og man kan ikke have bæredygtighed uden sundhed. Byer og bygninger skal bygges, så man lever sundt, spiser sundt, indånder sund luft og så videre. Målet er at bygge Danmarks sundeste hjem, med vægt på fysisk, mental og social sundhed. 

Eksempel: Dårlig luftkvalitet kan resultere i alt fra dårlig koncentration til hjerte-kar-sygdomme og kræft. UN17 Village forøger ventilationsraten kombineret med højkvalitetsfiltre og et materialevalg som minimerer afgasninger.

Verdensmål: 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 13 

FN’s Verdensmål i praksis

Der skabes et fællesskab, hvor beboerne møder hinanden og knytter relationer. UN17 Village byder bl.a. på 3.000 m2 fællesarealer, hvoraf 1.750 m2 er tilgængelige for besøgende. Landsbyen tilbyder desuden badehus med pool, fælledhus (fælleshus), delecentral, spisehus, lobby og gæsteboliger/lejlighedshotel.

Eksempel: Fleksible boligformer imødekommer fremtidens ændrede familiestrukturer og arbejdspladser, og forebygger desuden monofunktionel ghettodannelse.

Fælles tagterrasser med eksklusiv adgang for bygningens beboere skaber større sammenhængskraft og ejerskab til bebyggelsen.

Verdensmål: 1, 3, 4, 5, 10, 11, 13, 14, 16

FN’s Verdensmål i praksis

UN17 Village tilbyder et regenerativt landskab baseret på lavt vedligehold, med tørke- og vindtolerant lokal beplantning, som byder på optimale forhold for Amager Fælleds sjældne og fredede dyreliv. Projektet øger biodiversiteten med 50% gennem haver og naturlige habitater på tagene, og med mulighed for både våde og tørre naturlige biotoper på landjorden. 

Eksempel: Grønne tage bevokset med Amager Fælleds egne arter skaber naturlige habitater for fugle. Derudover er et stort areal udlagt til fælles urtehaver som øger biodiversiteten. 700 m2 af taget udgøres desuden af et fælles drivhus som kan producere op til 15 tons afgrøder om året, der leverer grønt til det fælles spisehus. Jorden og minimerer behovet for kunstig isolering.

Verdensmål: 1, 2, 3, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17

FN’s Verdensmål i praksis

Fremtidens byer og bygninger skal ikke bare være bæredygtige, de skal være regenerative. Hvis vi skal skabe en god fremtid, må vi gøre op med fortidens synder. Danmark producerer over 4 mio. tons byggeaffald årligt. Det svarer til 35% af alt affald i landet. CO2-udledningen fra projektet reduceres kraftigt – både i anlægsfasen og i efterfølgende brug – ved hjælp af oparbejdede materialer. UN17 Village bygges af lokalt ”høstede” og upcyclede materialer – træ, beton og glas – som vil reducere CO2 udslip med mellem 50-96%. 

Eksempel: Glas er en af de helt store klimasyndere i byggebranchen. EU genererer 1.5 mio. tons glasaffald om året som enten kasseres eller smeltes om, med stor CO2 udledning til følge. I UN17 Village er glaspartierne lavet af genbrugsvinduer, som Lendager UP har oparbejdet til at møde de nye og strengere energikrav. Med denne metode spares op til 95% CO2 udledning i produktionsfasen i forhold til konventionelle vinduer.

Verdensmål: 4, 7, 8, 9, 11, 12, 17

FN’s Verdensmål i praksis

UN17 Village opsamler 1.5 mio. l. regnvand årligt til recirkulering og rekreativt brug, eksempelvis til haver og toiletskyl. Desuden har bygningen et fællesvaskeri, hvor det er muligt at vaske tøj med det indsamlede regnvand. Vandet filtreres naturligt af planter i landsbyens vandløb og søer, og i sidste ende bidrager det med et renere Ørestad-bassin. 

Eksempel: Danskerne bruger i gennemsnit 127 liter vand om dagen – 27% udgøres af toiletskyl. UN17 Village indsamler regnvand til toiletskyl for 76 personer årligt, tøjvask for 120 personer årligt, 255 m3 naturligt renset vand i prydbassin om året.

Verdensmål: 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16

FN’s Verdensmål i praksis

UN17 Village overholder kravene til lavenergiklasse. Energiforbruget stammer 100% fra vedvarende energikilder. Energi fra varmepumper, 1000 m2 solvarmepaneler, 400 m2 solceller og strøm fra vindmøller – kombineret med upcyclede materialer – danner overordnet rammerne for et negativt CO2 fodaftryk.

Eksempel: Overskudsvarme til vandopvarmning minimerer energiforbruget til opvarmning af badehuset, hvilket sikrer et lavere energiforbrug. Overskudsvarmen benyttes desuden til at opvarme jorden i udvalgte haver, for derved at sikre en længere vækstsæson.

Verdensmål: 3, 6, 7, 9, 11, 12, 13

 

Fakta

  • Areal: 35.000 m2
  • Antal Boliger: ca. 380
  • Antal Beboere: ca. 830
  • Færdigt: 2023
  • Fællesskab: 3.000 m2 fællesarealer, spisehus, svømmehal, vaskeri m.m.

Hvem står bag

Hovedrådgiver: Lendager Group
Assisterende arkitekter: Årstiderne Arkitekter
Bygherre: NREP
Ingeniører: MOE og Arup