Beskrivelsesværktøjet 2.0

Ny tilgang til beskrivelsesarbejdet

Med lanceringen af Molios Beskrivelsesværktøj 2.0 får branchen en smartere og mere effektiv håndtering af arbejdet med beskrivelser. Det gælder både for rådgiveren og for den udførende. Her giver Christian Rueløkke, NIRAS og udviklingschef i Molio, Bjarke Fjeldsted, en kort status på Beskrivelsesværktøjet 2.0 og et glimt ind i den grundige proces, der har ligget forud for lanceringen.

Branchens beskrivelsesværktøj som stammer fra 2007 er blevet gentænkt, genbearbejdet og omstruktureret i en helt ny version, Beskrivelsesværktøj 2.0, der afspejler den måde, branchens virksomheder arbejder på i dag. Det erfarede de 320 deltagere på et netop afholdt webinar om Beskrivelsesværktøjet 2.0, hvor interessen var overvældende.

People

Den nye version af værktøjet rummer mere end dobbelt så mange beskrivelser. Det betyder, at det er blevet langt mere fleksibelt og langt nemmere at tilpasse beskrivelsesmaterialet til det enkelte projekt:

- I Beskrivelsesværktøjet 2.0 er hele den grundlæggende struktur ændret. Strukturen er baseret på et tilvalg af de arbejdsområder, der er relevante for det enkelte byggeprojekt. Hvert arbejdsområde indeholder kun de beskrivelser, der er brug for. Det giver et udbudsmateriale, der i langt højere grad er ”skåret ind til benet” – som både er nemmere at udarbejde, men som også er nemmere for den udførende at bruge i processen og fx afgive tilbud på baggrund af, siger Christian Rueløkke, Ekspert i NIRAS og med i den arbejdsgruppe, der sammen med Molio har været tæt involveret i udviklingen af struktur og indhold i Beskrivelsesværktøjet 2.0.

- Jeg kan give et eksempel. Hvis man skal beskrive et arbejde med gulvbelægning, så indeholder beskrivelsen tre typer gulve; træ og laminat, tekstil og elastisk samt flydende gulve. Men det er sjældent relevant med en beskrivelse af alle tre typer gulve. I den nye struktur er der tre forskellige beskrivelser på gulvbelægning, så du kan vælge netop den, du skal bruge. For branchen som helhed giver dette både mindre spildtid og forhåbentligt også færre fejl og misforståelser undervejs, siger Christian Rueløkke.

Stor interesse fra branchen

Beskrivelsesværktøjet 2.0 har været et godt stykke tid undervejs og lanceringen har været udskudt et par gange. Men det har ikke gjort branchens interesse for det nye værktøj mindre:

- Vi har netop afholdt et webinar for de virksomheder og brugere, der allerede har et abonnement på Beskrivelsesværktøjet. Godt 320 deltog i webinaret og fik forklaret de fordele, der er ved den nye struktur i forhold til den ”gamle”. Så det tyder jo på, at branchen er ivrige efter at komme i gang med det nye værktøj, siger Christian Rueløkke, der var hovedoplægsholder på webinaret.

Se eller gense webinaret Kom godt i gang med Beskrivelsesværktøjet 2.0 fra 9. februar 2022 (YouTube)

En omfattende renovering af værktøjet

Det er et omfattende og grundigt arbejde, der har ligget forud for lanceringen af Beskrivelsesværktøjet 2.0. Hele materialet har været pillet fra hinanden og det er blevet gennemskrevet og opdateret i forhold til gældende praksis:

- Det er et kæmpestort materiale, der er blevet bearbejdet, siger udviklingschef i Molio, Bjarke Fjeldsted: - I alt er der tale om 6-7.000 sider, som har været i hænderne på omkring 45 byggefaglige specialister og som nu kan skabe fornyet kvalitet og klarhed omkring det arbejde, der skal udføres på et byggeri.
- Parallelt med denne proces har vi samarbejdet med IT- og software-leverandører om udvikling af løsninger, der understøtter beskrivelsernes format, så de kan udveksles digitalt på tværs af branchens værktøjer. Det har været en høj prioritet for os, fordi det sikrer beskrivelsernes digitale anvendelighed. Derudover har Molio selv fået udviklet en viewer, som gør, at den udførende nu kan få mulighed for at overskue hele materialet på én gang og orientere sig i både basisbeskrivelser, projektspecifikke beskrivelser og vejledningsmateriale i ét og samme vindue.

Hele branchens fælles værktøj

Molio har finansieret udviklingen af Beskrivelsesværktøjet 2.0 og stået i spidsen for processen, men det er i høj grad eksperter fra hele byggeriet, som har udarbejdet, leveret og kvalitetssikret indholdet. Udviklingen af værktøjet er således i tråd med Molios øvrige fælles brancheværktøjer forankret i en bredt sammensat arbejdsgruppe med en kreds af branchens virksomheder:

- Det er et godt og vigtigt værktøj, vi kommer ud med nu, siger Bjarke Fjeldsted: - Vi arbejder på højtryk med at få de sidste beskrivelser helt færdige, så værktøjet kan tages fuldt og helt i brug. Vi forventer, at det vil kræve lidt tilvænning i branchen at arbejde med det nye værktøj. Derfor vil der være en overgangsperiode, hvor man stadig kan bruge begge udgaver af Beskrivelsesværktøjet. Det giver brugerne i virksomhederne god tid til at omstille sig arbejdet i den nye struktur og de nye muligheder det giver.

Læs mere om Beskrivelsesværktøjet 2.0 

FAKTA

Deltagere i arbejdsgruppen bag Beskrivelsesværktøj 2.0:
• Bent Feddersen (Formand), Rambøll
• Christian Rueløkke, NIRAS
• Christian Hansen, WSP
• Lars Erik Bancroft, Arkitema

Derudover har godt 45 faglige redaktører fra bygge- og anlægsbranchen været med til at levere indholdet.