ByggeGPT

Hey Bygningsreglement - må jeg spørge dig om noget?  

Inden længe vil du kunne chatte med Bygningsreglementet og få svar på det, du er i tvivl om. En nyudviklet chatbot baseret på AI er trænet til at gøre informationssøgningen i BR18 og i de mange tilhørende vejledninger meget lettere. Chatbotten er udviklet af ConTech Lab og vil leve videre i Molio Byggedata.
People

ByggeGPT tager hul på en mangeårig udfordring - nemlig det at finde frem til de informationer, man har brug for i vores byggelovgivning og i det tilhørende vejledningsmateriale. I alt er der tale om flere tusinde sider, som både er kompakte og komplekse.

”Målet med ByggeGPT er at give byggebranchen et værktøj, der kan besvare spørgsmål om bygningsreglementet og dets vejledninger på en enkel og letforståelig måde. Selv som erfaren aktør i byggebranchen kan det være svært at finde rundt i bygningsreglementet og de tilhørende vejledninger. Det håber vi bliver nemmere med ByggeGPT” forklarer Bjarke Fjeldsted, udviklingschef i Molio.

Open AI-teknologi trænet med BR

Chatbotten er udviklet af ConTech Lab med ChatGPT Open AI-teknologi og trænes med data fra den gældende lovgivning. Nu er ByggeGPT klar til at blive testet af en række virksomheder i byggebranchen hen over sommeren 2024.

Baseret på feedback fra brugerne vil den blive videreudviklet og herefter integreret i Molio Byggedata, som er en digital platform, der allerede rummer nødvendige regler og byggeteknisk viden til at sikre kvalitetsprocesser i byggeriet. ByggeGPT er dog, ligesom andre chatbots, kun er et værktøj til at finde og forstå specifik information, og kan dermed ikke erstatte en professionel rådgiver eller myndighedsgodkendelse.     

Stort potentiale for at gøre det komplekse mere simpelt

ConTech Lab og Molio ser et stort potentiale for digitale løsninger som ByggeGPT, der kan gøre det komplekse simpelt.

”Lovgivning fylder meget i byggebranchen, så det er vigtigt, at vi arbejder smart og digitalt med at gøre det så simpelt og administrativt let at opfylde diverse krav”, siger Ole Berard, der er digitaliseringschef i Molio. ”Det er samtidig vigtigt, at løsningerne kan tale sammen med de løsninger, der allerede findes derude. Vi håber på, at vi på sigt kan integrere ByggeGPT med data fra andre vidensinstitutioner og platforme såsom den digitale platform, som BUILD har udviklet for SBI-anvisninger," afslutter Ole Berard.

Det forventes, at ByggeGPT ikke kun vil spare tid og ressourcer for byggebranchen, men også vil fungere som en nutidig ressource, der ændrer måden, vi navigerer og finder byggeregler, teknisk viden og alment teknisk fælleseje på.

Faktaboks: Hvad kan ByggeGPT?

  • Hjælpe med at finde og forstå dokumenter og vejledninger inden for byggeriet.
  • Svare på spørgsmål om bygningsreglementets krav og retningslinjer.
  • Forklare, hvordan man anvender bygningsreglementet i praksis.
  • Kan ikke erstatte professionel rådgivning eller myndighedsgodkendelse.

Læs artiklen om projektet i ConTech magasinet 2024 her 

Læs mere om Byggedata 
Læs mere om ByggeGPT i ConTech Lab