Alle nyheder

Høring: Revideret A113 er på vej

Anvisningen om Fordeling af ydelser og ansvar ved projektering, fremstilling og montage af elementer af beton og letklinkerbeton – bedre kendt som A113 – er ved at gennemgå en revision, hvor bl.a. ydelsesfordelingerne er væsentligt justeret. Revisionen er nu klar til høringsrunde.
People

A113 - Fordeling af projekteringsydelser og ansvar ved leverance og montage af elementer af beton og letklinkerbeton udkom som 3. udgave i januar 2005. Nu er en 4. udgave på vej, som har gennemgået en grundig revision.

Baggrunden for revisionen er ønsket om en række forbedringer ift. erfaringer fra praksis. Revisionen er klar til høring pr. dags dato.

Høringsperioden løber til og med den 20. december 2018.

Åben debat på høringsworkshops

Der afholdes tre arrangementer i høringsperioden for A113, hvor de vigtigste dele af revisionen vil blive præsenteret. Efterfølgende vil der på hvert af arrangementerne være en dialog om den nye anvisning.

Arrangementerne afholdes som fælles arrangementer for rådgivere, leverandører og entreprenører, så dialogen kan gå på tværs af de involverede aktører.

Arrangementerne foregår henholdsvis i:

Herlev (hos Molio) 10. december 2018 kl. 14.00-16.30
Aarhus (Aarhus Universitet) 12. december 2018 kl. 14.00-16.30
Middelfart (HUSET Middelfart) 13. december 2018 kl. 14.00-16.30

Arrangementerne er gratis, men tilmelding er nødvendigt.