Alle nyheder

Hvordan fungerer Word-paradigmer for projektspecifikke beskrivelser?

Opbygningen af paradigmet for projektspecifikke arbejdsbeskrivelser tager sit udgangspunkt i de generelle retningslinjer beskrevet i B1.000, Beskrivelsesanvisning – struktur.

Paradigmerne indeholder fire kapitler 1. Orientering, 2. Omfang, 3. Generelle specifikationer og 4. Bygningsdelsbeskrivelser.

Kendskab til indholdet af B1.000, Beskrivelsesanvisning - struktur er en afgørende forudsætning for forståelsen af det efterfølgende.

Før du går i gang, er det vigtigt, at du overvejer:

 • Hvordan du placerer specifikationer korrekt i projektmaterialet, herunder hvordan man fordeler informationer mellem den generelle del af arbejdsbeskrivelsen i kapitel 1, 2 og 3, arbejdsbeskrivelsens bygningsdelsbeskrivelser i kapitel 4, tegninger og bygningsmodeller
 • Hvilke forskrifter, der angives i byggesagsbeskrivelsen, således at forskrifterne herfra ikke gentages i arbejdsbeskrivelser
 • Hvordan du angiver tilføjelser og fravigelser til basisbeskrivelser
 • Hvordan du sikrer, at eventuelle opdateringer til det digitale beskrivelsesværktøj indarbejdes i den projektspecifikke beskrivelse
 • Hvordan du refererer til andre basisbeskrivelser
 • Hvordan du kan håndtere revisionsstyring af dokumenterne

Paradigmet for den projektspecifikke beskrivelse findes i Word-format i følgende to layout:

 • Layout 1, indeholder mulighed for revisionsstyring via indholdsfortegnelsen (jf. B1.000 Beskrivelsesanvisning - struktur, punkt 9.3 Revisionsstyring). Hvert kapitel opfattes som en selvstændig enhed med sektionsskift og siderne er nummereret fortløbende inden for de enkelte kapitler
 • Layout 2, indeholder ikke mulighed for en revisionsstyring via indholdsfortegnelsen. Hele beskrivelsen opfattes som en enhed og siderne er nummereret fortløbende gennem hele dokumentet

Indholdet i de to layouts helt ens. Hvilken layout der anvendes, bestemmer den enkelte virksomhed.

Makroer

Word-paradigmer i Molios beskrivelsesværktøj har ikke længere indbyggede makroer. Makroer er fjernet fra det projektspecifikke paradigme, der er opsat som en fortløbende sektion, således at sidehovedet er det samme i hele dokumentet.

Indholdsfortegnelse

Paradigmet indeholder en automatisk indholdsfortegnelse, der sikrer en hurtig opdatering af indholdsfortegnelsen i paradigmet efter at de projektspecifikke ændringer er indført. Dette gøres ved at højreklikke på indholdsfortegnelsen og vælg ”opdater alt”.

Der er ikke anvendt automatisk afsnitsnummerering, da dette vil forhindre, at der kunne slettes overskifter uden indhold uden at efterfølgende punkter vil skifte numre.

Indsætte ny bygningsdelsbeskrivelse

Hvis man ønsker at indsætte en ny bygningsdelsbeskrivelse i de projektspecifikke paradigmer tilføjes der nye sideskift og bygningsdelsbeskrivelser kopieres hertil.

Udbudskontrolplan

Hvis udbudskontrolplan ønskes indsat i det projektspecifikke paradigme, kan der efter bygningsdelsbeskrivelser indsættes et sektionsskift og layout ændres på den sidste side til vandret format:

På PC: Layout/Skift/Sektionsskift og Layout/Retning/Liggende.
På MAC: Indsæt/Sideskift/Sektionsskift og Filer/Sideopsætning/Vandret

Når siden er vandret skal der vælges en venstremargen på 5 cm før udbudskontrolplanen indsættes:

På PC: Layout/Margener/Brugerdefinerede margener/Venstre 5 cm
På MAC: Layout/Margener/Brugerdefinerede margener/Venstre 5 cm>

Regler for tekst

Ved at overholde nedenstående regler opnår man en nem håndtering af Word-paradigmerne. Det svarer til normal god tekstbehandlingsskik.

 • Til hver overskrift er knyttet en typografi. Derved kommer samme type tekst til at se ens ud, og man kan fx ændre alle overskrifter af samme type på én gang eller generere indholdsfortegnelsen automatisk. Det er vigtigt for håndteringen af dokumentet, at samme type tekst er tilknyttet samme typografi
 • Hvis der er behov for at tilføje ekstra punkter, kan det gøres enten ved at kopiere teksten fra et tilsvarende punkt (både punktets overskrift og punktets tekst), indsætte og rette det eller ved at indsætte teksten og tilknytte de rette typografier manuelt
 • Punktnummereringen er ikke automatisk og skal således ske manuelt. Det skyldes at punktnumrene skal følge basisbeskrivelsens punktnumre og at de ikke må ændre sig ved sletning af et punkt
 • Indholdsfortegnelsen kan opdateres ved at højreklikke på den og derefter vælge ”opdater alt”. Forudsætningen for den automatiske indholdsfortegnelse virker er, at man anvender rigtige typografier på alle punkter

Oversigt over de anvendte typografier

 • Normal: Al brødtekst
 • Overskrift1: Overskrift på første niveau i kapitel 1,2,3
 • Overskrift2: Overskrift på andet niveau i kapitel 1,2,3 og til bygningsdels-ID i bygningsdelsbeskrivelse.
 • Overskrift3: Overskrift på tredje niveau i kapitel 1,2,3
 • Overskrift4: Overskrift på fjerde niveau i kapitel 1,2,3
 • Overskrift5: Overskrift på femte niveau i kapitel 1,2,3
 • Overskrift8: Overskrifter i bygningsdelsbeskrivelsen