Certificeret Rådgiver i Bæredygtigt Byggeri:

Ikonisk uddannelse former fagfolk - og skubber til branchens bæredygtige udvikling

Molio-uddannelsen Certificeret Rådgiver i Bæredygtigt Byggeri kører på 8. år med fulde hold og højt niveau. Ifølge uddannelsesleder Jørgen Lange er løbende optimering ift. branchens udvikling dét, der har holdt uddannelsen dagsordensættende, faglig stærk og brugbar for branchen gennem årene. En ny, særdeles kompetent og cirkulært tænkende bæredygtighedskompetence kommer nu med ombord.

”For 8 år siden var vi jo first movers på at lave en bred bæredygtighedsuddannelse, der både kunne klæde byggebranchens folk på til at kunne navigere i og rådgive om bæredygtigt byggeri – og som samtidig kunne skubbe til udviklingen. At forblive i front af den bæredygtige udvikling har været et prioriteret fokusområde – og det er det stadig”, siger Jørgen Lange (tv), uddannelsesleder af Molios ikon-uddannelse Certificeret Rådgiver i Bæredygtigt Byggeri.

Læs mere om uddannelsen her.

People

Men nu er tiden kommet til, at Jørgen Lange skal have en makker med ombord i kursuslederrollen, idet han har givet sig selv gaven ’60’ i anledningen af sin 60. fødselsdag.

”Jeg har givet mig selv den gave kun at arbejde 60 timer om måneden, og det kræver benhårde prioriteringer. Men jeg forlader ikke bare ’min baby’. Den helt rigtige - og virkelige dygtige – meduddannelsesleder, Magnus Sølvhøj Kühn (th), er nu er klar til at bistå mig i at holde kursisterne på tæerne og i front for bæredygtig udvikling i dansk byggebranche. Dét samarbejde glæder jeg mig meget til”.

Gammel men visionær, relevant og fortsat førende
Uddannelsen Certificeret Rådgiver i Bæredygtigt Byggeri blev udviklet i 2015, Molios Bo Riisbjerg Thomsen og Jørgen Lange mente, at der ville blive et stort behov for denne viden inden for en overskuelig fremtid. Det blev først 5 år senere det for alvor tog fart, men på det tidspunkt, havde makkerparret så en meget kompetent og færdigstøbt uddannelse klar til byggeriets professionelle.

Afsættet for uddannelsen var og er byggebranchens hastigt stigende fokus på bæredygtighed, hvilket kræver samarbejde på tværs af fag og processer, idet det stiller krav til alles vidensniveau og praktiske forståelse. Igennem de sidste 5 år er der udviklet aftalegrundlag i byggebranchen, som efterspørger kompetencer til den indledende bæredygtighedsrådgivning. Derfor er der brug for kompetencer til at bidrage til byggebranchens forandringsledelse, fortæller han videre.

Derfor er viden, værktøjer og praktiske, dialogbaserede hold-øvelser centrale elementer i Molio-uddannelsen, hvor deltagerne bliver klædt på til professionelt at kunne rådgive om bæredygtigt byggeri i deres hverdag – uanset om målgruppen er bygherrer, egen organisation, kunder eller andre.

Otte års erfaring og udvikling  
Som meget erfaren ingeniør inden for energi, indeklima og bæredygtighed arbejder direktør/ejer Jørgen Lange med hele spekteret fra analyse til formidling - fra projektering til gennemførelse - i rådgivervirksomheden Ekolab. I de 8 år han har været uddannelsesleder på Certificeret Rådgiver i Bæredygtigt Byggeri, har han været vidne til, at branchens frontløber-fokus på bæredygtighed er blevet et allemands-fokus.

”Vi har en langt mere målrettet og handlekraftig tilgang til bæredygtighed hos langt flere i byggeriet i dag. Uddannelsen bliver mere og mere populær, fordi den netop både rammer branchens behov for konkrete værktøjer, opdateret viden og perspektiver rent – og fordi undervisernes faglige niveau er så højt, up-to-date og perspektivudvidende. Kursisterne oplever ikke en 8 år gammel, outdated uddannelse – men en 8 år erfaringsrig og visionær uddannelse”, siger Jørgen Lange og understreger, at kursisterne er fra alle led af byggeriets værdikæde.

Ny cirkularitetsekspert ombord
Trods et solidt CV er det ikke uden bæven, at bygningskonstruktør og arkitekt Magnus Sølvhøj Kühn, Project Director hos Lendager, i efteråret 2023 går ombord som ny bæredygtighedskompetence på Molio-uddannelsen, Certificeret Rådgiver i Bæredygtigt Byggeri i Østdanmark. Han skal bidrage til fortsat at udvikle uddannelsen, så den fortsat er i front af branchens udvikling og uddannelsesbehov.

Med kravene i Bygningsreglementet er bæredygtighed blevet mere konkret end nogensinde før – og det at leve op til krav og kommende stramninger i praksis og samtidig have forståelse for den store bevægelse og de indbyrdes mekanismer – dét glæder jeg mig til at bidrage med”, siger Magnus Sølvhøj Kühn.

Uddannelsen Certificeret Rådgiver i Bæredygtigt Byggeri understøtter FNs mål om professionelle samarbejdsformer, idet der ved repræsentation fra hele værdikæden på CRBB opstår en tværfaglighed, som for det første giver deltagerne indblik i andre fagligheders evner og udfordringer ift. byggeri og bæredygtighed.

”Og som for det andet tvinger deltagerne til at løse fælles udfordringer på tværs af fagligheder. Den faglige divergens giver evnen til at løse store udfordringer ved at udnytte de nye professionelle samarbejdsformer – og det er dét, den bæredygtige udvikling, byggebranchen har”.

Læs mere om uddannelsen her.