Klumme

Intelligent arkitektur skal forme fremtidens byggeri

KLUMME: Byggeriet står over for et paradigmeskifte. Aldrig har vi stillet så mange krav til et byggeri og dets ydeevne. Kigger vi ind i fremtiden, vil byggeriet de kommende årtier undergå forandringer, vi ikke har oplevet siden industrialiseringen holdt sit indtog. Udviklingen er drevet af to elementer; digitalisering og bæredygtighed.
People

Digitalisering af byggeproduktionen er nødvendiggjort af det allestedsværende krav om effektivitet og produktivitet.

Men fremtidens byggeprojekt rummer et meget større perspektiv i form af ”den digitale tvilling” – en virtuel database der indeholder al information og dokumentation for byggeprojektet, til brug for både planlægning, udførelse, drift og genanvendelse.

Bæredygtigheden er godt i gang med fundamentalt at ændre vores 100-årige byggetradition i bestræbelserne på at nedbringe byggeriets toksicitet og CO2-emmission.

Det stiller krav til byggebranchens professionelle.

Materialer og konstruktioner skal på et meget tidligt tidspunkt i byggeprocessen nøje vægtes. Det udfordrer i første omgang arkitekten, konstruktøren og ingeniøren, da krav til materialer og byggetekniske løsninger allerede skal besluttes og medtænkes i de tidlige designfaser.

Her spiller den digitale tvilling en afgørende rolle for sammensmeltningen af digitalisering og bæredygtighed; den skal anvendes som datamodel, hvor alle parametre, herunder bæredygtighedsparametre, er tilgængelige og anvendes som grundlag for simulering af miljøbelastninger ved forskellige scenarier.

”Først når byggeriet bliver databaseret, kan vi fastlægge reelle grænseværdier – og overholde dem.”

Altså kan vi ikke længere frit anvende de virkemidler vi har været vant til. Vi må i højere grad tage udgangspunkt i et grundmateriale og dets vægtningsparametre. Det er her den arkitektoniske udfordring starter – ved håndværket, teknologien og stoffet. Nøjagtigt om den har gjort det for verdenskendte danske møbeldesignere, når de med træ og lim som grundmateriale, har udnyttet materialets ydeevne optimalt, hvad angår æstetik, funktion, styrke og udholdenhed.

Møbeldesigneren skulle forholde sig til få materialer og viden om håndværk. Vi skal forholde os til måske 500.000 materialer og et hav af teknologier.

Data vi på ingen måde kan rumme andre steder end i en database – den digitale tvilling.

På én måde angstfremkaldende for mange, men samtidig en befriende disruption, der sender os ”back-to-square-one” og åbner en verden af muligheder for at arbejde med digitalisering og ny-industrialisering af byggeriet – med bæredygtighed som udgangspunkt.

Molio – Byggeriets Videnscenter understøtter udviklingen af bæredygtigt byggeri i Danmark gennem bl.a. digitale værktøjer og standarder, som effektiviserer og digitaliserer byggeprocessen, og en lang række kurser, uddannelser og konferencer inden for IKT og bæredygtigt byggeri – se mere her.