buildingSMART Danmark

Internationalt fokus på værdien af openBIM og bæredygtighed

I disse dage er der ekstra mange openBIM-enthusiaster fra hele verden i Valencia, Spanien. Dette skyldes, at buildingSMART International afholder buildingSMART International #Summit 2024 under overskriften ”Achieving Sustainability Goals with openBIM”.
People

Teamet i buildingSMART Danmark og Molios administrerende direktør og bestyrelsesmedlem i buildingSMART International, Christina Hvid, har derfor alle været i Valencia. Her er oplevelsen, at openBIM og åbne formater bestemt ikke kun er for nørder og ildsjæle. Det er tvært imod sund fornuft - ikke mindst i relation til bæredygtigt byggeri.

For med anvendelsen af openBIM og åbne formater kan relevante data flyde på tværs af programmer, aktører og tid. Og det giver god mening. Både når vi planlægger og projekterer et byggeri, når vi bygger samt ikke mindst når vi (og kommende generationer) drifter og vedligeholder byggeriet i mange år fremover.

Femern Bælt-tunnelen på programmet

De sidste to dage har projektleder i buildingSMART Danmark, Tordur Aki Jacobæus, deltaget i en spændende openBIM-workshop med Femern A/S og Sund & Bælt. Her har aktører tilknyttet Femern bælt-tunnellen simuleret et openBIM workflow, hvor de bl.a. har udarbejdet IDS-eksempler samt valideret IFC-filen i forhold til informationskravene i IDS-eksemplerne. Et spændende projekt, som vi glæder os til at følge. 

Stort tak til hele holdet bag arrangementet i buildingSMART International og til en perlerække af engagerede oplægsholdere og deltagere, der alle sammen er med til at skabe bredere kendskab og dybere forståelse for at åbne formater og openBIM både kan styrke effektiviteten og være løftestang for et mere bæredygtigt byggeri. 

Læs mere om buildingSMART Danmark
#bSSValencia24