IKT-projektroller

Klarhed om IKT-projektroller på tværs af hele værdikæden

Mange har henvendt sig til Molio med ønsket om, at A305 IKT-projektroller bliver udvidet, så den omfatter alle aktører i værdikæden. Den nye version af publikationen er udgivet, så der nu kan skabes klarhed om IKT-projektrollernes opgaver og ansvar på tværs af det digitale samarbejde.

A305 IKT-projektroller definerer rollerne i et IKT-samarbejde og giver mulighed for at fordele det ansvar og de opgaver, de enkelte roller har.

People

Den nye, udvidede version af A305 IKT-projektroller tager afsæt i Ydelsesbeskrivelsen for Byggeri og Landskab 2018. Der er tilføjet en IKT-projektrolle i forhold til den tidligere version og det betyder, at alle aktørerne i værdikæden nu er repræsenteret i IKT-organiseringen. Samtidig er alle de eksisterende IKT-projektroller genbesøgt og justeret ud fra de input, der er kommet til publikationen. Der er også tilføjet visualiseringer af IKT-projektrollerne i forhold til tre forskellige typer af entreprise- og rådgivningsorganisationer.

Den nye version af A305 IKT-projektroller kan tilgås med et abonnement på Aftale og kommunikation 

Fælles digitalt fodslag

Branchen tørster efter fælles digitalt fodslag og alle vil gerne kunne kommunikere lettest muligt og med mindst mulig fejlmargen. Det bidrager den opdaterede version af A305 IKT-projektroller til, siger Jette Stolberg, som er en del af arbejdsgruppen bag publikationen:

- Formålet med A305 IKT-projektroller, er at tydeliggøre projektorganiseringen omkring det digitale samarbejde, så der etableres én fælles forståelse af IKT-projektrollerne, hvilket skal sikre projektets digitale samarbejde, både under planlægningen, projekteringen og under udførelsen på byggepladsen Publikationen definerer og beskriver nu fire IKT-projektroller, som typisk anvendes i den danske bygge- og anlægsbranche, så hele værdikæden er med.

Sådan kommer du i gang

Jette Stolberg holder oplæg om A305 IKT-projektroller på Molio Konferencen den 18. november 2021. Her gennemgår hun hele publikationen. Hvad er nyt og hvordan kan den bidrage til en fælles forståelse af IKT-projektrollerne i et bygge- og anlægsprojekt på tværs af aktørgrupperne i projekterne? Som deltager får du inspiration til, hvordan du i din virksomhed kan tage udgangspunkt i publikationen, så IKT-projektrollerne kan blive en integreret del af italesættelsen af IKT på projekterne.