Uddannelse

Kompetent bæredygtighedsledelse og ditto rådgivning skal læres og dyrkes

For at komme fremad med den bæredygtige omstilling af byggebranche er det afgørende, at branchens ledende og rådgivende kompetencer bliver klædt på til at kunne agere i en ny, bæredygtig virkelighed. Uddannelse er vejen – for fremtidens byggebranche ’kræver et nyt take på ledelse og rådgivning’, mener Gitte Gylling, bæredygtighedsdirektør i COWI.

Bæredygtig udvikling i byggebranchen er en bevægelig størrelse og en løbende proces, som ikke har noget definitivt facit eller et konkret mål som sådan, selvom vi alligevel som branche og samfund benchmarker vores indsats op mod tal og årstal. Grunden til, at det er sådan, er vigtig:

”Bæredygtighed er ikke et projekt, men en fundamental omstilling, som det er afgørende, at alle bidrager passioneret til, for at vi lykkes. Denne omstilling er ikke et drys på toppen eller et add on på det, vi gør i dag, men en fundamental forandring i måden, vi tænker, projekterer, udfører og drifter byggeri på. Og dén proces – og dén nye virkelighed - vil kræve helt nye ledelses- og rådgivningsgreb”.

People

Sådan lyder det fra Gitte Gylling, ny bæredygtighedsdirektør i den globale rådgivervirksomhed, COWI. I hendes optik handler det om at blive klædt på til grundlæggende at kunne navigere sig selv og andre i den ny virkelighed.

”Den bæredygtige omstilling vil først for alvor og i global skala batte noget, når vi får tingene til at hænge sammen. Alle de forskellige bæredygtighedskrav, værktøjer og metoder skal svinge i takt for at gi’ mening. Og det, der skal få dem til det, er indsigt i bæredygtig ledelse og rådgivning. Vi kan ikke blive ved med at gøre det samme inden for disse faggenrer og forvente et andet resultat – vi er nødt til at prioritere at lære at tænke anderledes”, siger hun.

CO2-fokus er ikke alene løsningen

I efteråret 2022 udkom det nye ydelsesbeskrivelsestillæg om bæredygtighed, og her sad Gitte Gylling med i den arbejdsgruppe, der arbejde dedikeret med at få defineret, hvad bæredygtighed egentlig er. Og det er i sig selv en næsten umulig størrelse at definere fuldstændigt, men det heller ikke pointen, forklarer hun.

”At finde de mest værdiskabende kompromisser i en byggeproces ændrer sig, når bæredygtighed bliver hovedparameteret – så bliver dét retningen. Her er indsigt i og det at mestre bæredygtig projektledelse og rådgivningen afgørende, for det er de værktøjer, der binder beslutningerne sammen. Vi skal derfor have bæredygtighed ind i planlægning, tankegange, beslutninger, processer og alle de andre tandhjul, som gør en god projektproces. Og det gør man ikke bare lige – det kræver uddannelse og indsigt at gøre noget så fundamentalt andet”, siger Gitte Gylling.

Dog advarer hun imod at gøre den bæredygtige omstilling til et ensidigt fokus på kun at nedbringe CO2-udledningen på det enkelte byggeprojekt.

”Jeg kan være bekymret for, at vi med de nye lovkrav til CO2-nivauer kommer til at holde fokus kun på dét. Det her er langt mere kompliceret – og et regnskab over projektets CO2-udledning er kun en del af det. Vi kommer til at udvide vores tilgang til byggeri langt mere end det – vi skal have mange flere parametre i spil”, siger hun.

Anden valuta end penge

Rådgivning og ledelse vil ændre sig mere og mere i takt med den bæredygtige udvikling i byggebranchen, og derfor er vi nødt til at berede os fagligt som branche på det. Noget andet, vi skal vænne os til, er en ny valuta, mener Gitte Gylling.

”Selvom villigheden til udvikling er stor mange steder i branchen, bøvler vi med et stort ’plejer’ mange steder. Men skal vi ’i mål’ – eller langt nok – med det her, er det nødvendigt simpelthen at kigge ind i en helt ny økonomi, hvor et byggeprojekts succes handler om dets bæredygtige potentiale. Og det kommer ikke af sig selv – vi er nødt til at beslutte os for, at penge ikke er den vigtigste værdiskaber i byggeprocessen”, siger Gitte Gylling.

Dette nye mindset er ikke noget, der kommer af sig selv – og det er en fundamental, bæredygtig omstilling heller, mener hun.

”Den brede branche skal opkvalificere sig på flere måder – noget handler om digitaliseringsmuligheder, noget handler om konkrete værktøjer og metoder. Men meget handler også om et forandret udgangspunkt – og dét kræver uddannelse i bæredygtig ledelse og rådgivning. Som med alt andet kommer intet af sig selv – og nye tilgange skal læres, øves og vedligeholdes”.

Læs mere om uddannelsen Certificeret rådgiver i bæredygtigt byggeri her

Læs mere om  uddannelsen Certificeret bæredygtighedsleder her