ConTech Lab

Kortlægning af bynatur - vær med til at teste

Med en national metode for kortlægning af bynatur, kan vi forbedre vidensgrundlaget for forvaltning og udvikling af natur i byerne. Det er baggrunden for et pionérprojekt i ConTech Lab, der nu har resulteret i et første udkast til en landsdækkende metode, som du og din virksomhed i feltsæsonen 2023 kan være med til at teste af.
People

Virksomheder i byggebranchen skal nu til at demonstrere, hvordan deres aktiviteter undgår at skade eksisterende områder med værdi for biodiversitet. Over de senere år er biodiversitet kommet i fokus også på EU-plan - som en del af taksonomien.

Men det er en udfordring, at der ikke hidtil har været lavet en samlet national metode til måling og kortlægning af biodiversitet i byen – og dermed heller ikke viden om, hvad status på biodiversiteten i byen er.

Det har pionérprojektet "Udvikling af en national metode til kortlægning af bynatur” taget fat på. I hovedrollerne er den københavnske landskabsarkitekter SLA og ConTech Lab. Med i projektet om en ny national handlingsplan er blandt andre Aarhus Universitet, Aalborg Universitet, ’STED By og Landskab’, Natur 360, WSP Danmark, Futurista og Habitats.

Vil du være med?

Hen over sommeren 2023 kan du være med til at teste første version af en helt nyudviklet app, der kortlægger bynatur efter det første udkast af den nye nationale metode. Metode testes af .i feltsæsonen 2023.

ConTech Lab finder du både en kort video, der viser, hvordan du kommer godt i gang med at bruge metoden og en tilmeldingsknap, hvis du og din virksomhed er interesseret i at være med til at teste metoden af.