Organisation

Lars Bennedsen er ny COO i Molio

Den nyoprettede stilling i Molios ledelse som COO har nu fundet sin rette mand, Lars Bennedsen. Lars kommer fra en stilling som projektdirektør i Sweco Danmark og skal være med til at opprioritere projektledelse og en høj eksekveringsevne særligt i udviklingen af Molios digitale værktøjer. Her kan du møde ham og læse hvilke tanker han gør sig om sin nye stilling.
People

Med et strategisk fokus på at styrke styring af projekterne og projektledelsen i Molio har Christina Hvid nu forstærket ledelsen med ansættelsen af COO, Lars Bennedsen. Lars har både praktisk erfaring med projektstyring og eksekvering fra større anlægs- og IT-projekter og har også erfaring med ledelse, proces- og organisationsudvikling:

”Det er en spændende opgave, der ligger foran mig. Jeg skal være med til at sikre, at vi i Molio, og særligt når det gælder vores digitale værktøjer, bliver endnu dygtigere til projektstyring og eksekvering. Jeg forestiller mig, at der er tale om komplekse processer og jeg ved at branchen ofte er inddraget. På den bane har jeg en hel masse med i bagagen – både i forhold til at nå i mål med forskellige typer projekter, men også i forhold til at forstå og udvikle de processer, der skal til for at nå i mål. Alt andet lige, så er det mennesker, der er nøglen til at få det fulde udbytte af de styringsværktøjer, man implementerer. Men når alt det er sagt, så går jeg til min nye opgave i fuld bevidsthed om, at det første jeg skal er at folde ørerne godt ud og lære organisationen at kende. Og det glæder jeg mig meget til”, siger Lars Bennedsen.

Lars understreger, at de kompetencer han især forventer at få brug for er en kombination af procesforståelse, en solid viden om projekter og organisationsudvikling og en stor forståelse for mennesker og diplomati:

”Derudover bringer jeg en solid, teknisk og praktisk viden om store anlægsprojekter med mig og netop anlæg er også et spændende fokusområde for Molio og for branchen som helhed."

Effektivisering på en smart og klog måde

Molio har, ifølge Lars Bennedsen en rigtig spændende rolle i branchen:

”Det er en virksomhed, der har det tværgående perspektiv både når det gælder værktøjer til hele byggeriets værdikæde, men også når det gælder de vigtige dagsordener; bæredygtighed og digitalisering. Byggebranchen skal effektiviseres, men på en smart, klog og bæredygtig måde og det vil jeg gerne være med til at arbejde for,” siger Lars Bennedsen.
”Jeg glæder mig meget til at få Lars med på holdet. Det er helt i tråd strategien Et Nyt Molio, at vi skal styrke vores interne projektledelse og eksekveringsevne og Lars er den helt rigtige person til at stå i spidsen for og drive dette vigtige arbejde”, siger Christina Hvid, adm. direktør i Molio.

Kort CV – Lars Bennedsen

2015 – 2022: Sweco (tidligere Grontmij), Projektchef indtil 2018 og derefter Projektdirektør. Ansvar for ledelse af store projekter og sidenhen strategiske opgaver fx i relation til udvikling af jernbaneområdet og implementering af ABR18.

2012 – 2015: Københavns Kommune, Projekt- og Kvalitetschef. Her var Lars leder af et projektkontor under Økonomiforvaltningen/Koncernservice, som udlånte projekt- og programledere til kommunens større IT- og organisationsprojekter.

2010 – 2012: Banedanmark, Projektchef. Her var Lars chef for sektionen Landsdækkende under Anlæg og Fornyelse.

Uddannelsesmæssig baggrund

Lars er uddannet Cand. Scient i geologi og har siden taget PMI-projektlederuddannelse og certificering samt Prince2 og MSP-certificeringer. Dertil kommer en HD-enkeltfagsuddannelse i Projektorganisation og Projektledelse samt en uddannelse i forhandlingsteknik. Lars har også gennemført lederuddannelsesforløb hos Københavns Energi (DIEU/Mannaz, Den Nye Leder), Banedanmark (Learning Lab i Ledelse) og Københavns Kommune (Implement/Copenhagen Coaching Center) samt en lang række kortere kurser.