Bæredygtigt byggeri

Bæredygtigt byggeri – hvad er det…?

Leder i JPs tillæg om Bæredygtigt Byggeri

Bæredygtigt byggeri – hvad er det egentlig? Måske et fjollet spørgsmål, for selv om det er et af de varmeste samtaleemner lige nu, har vi jo i praksis bygget bæredygtigt i adskillige år.

People

Udfordringen er imidlertid, at bæredygtigt byggeri har været drevet af få, men store ildsjæle som f.eks. pensionskasserne. Det vi har manglet, og fortsat mangler, er en fælles referenceramme samt ikke mindst, at kompetencen på området når hele vejen rundt i værdikæden.

Interessen er der, det kan vi tydeligt mærke hos Molio. Men nu gælder det så om at få alle med. Desuden skal vi være konkrete, og vi skal være meget tydelige i vores budskab om den effekt, bæredygtigt byggeri får for vores fælles klimaindsats. De forskellige certificeringsordninger kender vi, og vi har fået en frivillig bæredygtighedsklasse, som vi kan prøve af, inden den på et tidspunkt skal evalueres politisk. Men certificeringsordninger og gode politiske intentioner er ikke helt nok.

Ellers er det lidt som at sælge elastik i metermål, hvilket kræver så høj grad af tillid, at det kan være svært at stole på sælgeren. Det vigtigste redskab i værktøjskassen er derfor dokumentation, der hele vejen igennem et byggeri sikrer, at de korrekte processer er overholdt og, at det er helt klart, hvad byggematerialerne består af. Det skal ikke være muligt bare at gemme sig bag en bæredygtighedsmærkat.

Det er vigtigt ikke kun i forhold til investorer, bygherrer og dem, der i sidste ende skal bruge byggeriet. Det er også vigtigt i forhold til eftertiden og den cirkulære økonomi, som ligeledes er kommet på dagsordenen. Byggerier skal kunne renoveres og materialer skal kunne genanvendes uden, at vi er i tvivl om, hvad de indeholder. Det kan f.eks. ske i form af et materialepas, der nu også er kommet på dagsordenen. Hvorvidt den slags ordninger skal være lovpligtige er i sidste ende en politisk afgørelse.

Der er imidlertid ikke nogen tvivl for mig om, at det lige nu er vigtigt at få spredt viden og kompetence ud i branchen. Vi har eksempelvis enorm interesse fra alle dele af værdikædens virksomheder for vores nye projekt ConTech, som vil styrke bygge- og anlægsbranchens produktivitet og bæredygtighed. Ligeledes oplever vi stor succes med vores kursus »Certificeret rådgiver i bæredygtigt byggeri«, og det mest positive er, at kurset søges bredt fra hele branchen. Det vidner om, at bæredygtigt byggeri ikke blot for alvor er kommet på nethinden i byggebranchen som sådan. Det vidner også om, at branchen er interesseret i at blive uddannet i, hvad pokker det egentlig handler om.

Læs hele tillægget her.

Se lederen i Business Insights her,