IKT-koordinator- og -lederuddannelsen kører på 12. sæson

”Mange kursister tager et kvantemæssigt karrierespring efter IKT-uddannelsen”

Alt fra viden om og værktøjer til at drive IKT-processer, -samarbejder og kommunikation - til grundig indsigt i IKT-jura og aftaleforhold. Dét er emnerne for deltagerne på den populære IKT-koordinator- og -lederuddannelse. Mange kursister udvikler sig markant i forløbet – og undervisere fra bredden af branchens værdikæde vender retur igen og igen, lyder det fra kursusleder Kristian Stenild fra CADit.
People

Fremtidens byggebranche banker på og hver dag tager branchen stadig flere skridt i retning af at være en fuldt ud digital, bæredygtig og cirkulær byggebranche. At være klædt fagligt godt på til at spille en vigtig rolle både nu og i fremtiden er derfor i manges optik en god ide.

I hvert fald hvis man spørger Kristian Stenild, direktør i CADit ApS, og ikke mindst kursusleder på IKT-koordinator- og -lederuddannelsen i Molio. En rolle, han vægter meget højt, lyder det fra den erfarne underviser.

”Som IKT-leder er du efterspurgt i byggebranchen, for du har styr på de bekendtgørelser, der er afgørende i hverdagen – og du ved, hvordan IKT-krav, -ydelser, -roller og -leverancer skal omsættes i praksis. Nu er vi så småt igennem den 12. omgang af uddannelsen, som vi løbende forfiner, tilpasser og opgraderer, så den er i øjenhøjde med nyeste udvikling fx inden for branchens digitale muligheder. Selvom jeg er garvet i denne sammenhæng, forbløffes jeg hvert år over, hvor store kvantespring deltagerne tager kompentencemæssigt”, siger Kristian Stenild.

Han er ikke i tvivl om, at der er - og fortsat vil være - et stigende behov for tovholdere, der kan styre de juridiske og aftalemæssige aspekter i henhold til AB-systemet

”Byggebranchen er stadig præget af faglig silotænkning - måske undtaget det digitale samarbejde, der er blevet en løftestang for et bedre samarbejde på tværs af de enkelte aktører gennem alle faser af byggeriet. Derfor er IKT-koordinatorer og IKT-ledere vigtige for det tværgående samspil”.

Forskellige baggrunde og perspektiver styrker
Molios IKT-koordinator- og -lederuddannelse henvender sig til alle faggrupper i byggeriet med en undervisning, der spænder fra viden om værktøjer over processer, samarbejde og kommunikation til jura og aftaleforhold. Branchen er bredt repræsenteret blandt underviserne, og emnerne gennemgås og diskuteres på tværs af fagligheder og altid med fokus på projektet, fortæller Kristian Stenild.

”Dette, sammenholdt med kursisternes forskellige baggrunde, giver et fantastisk fundament for en levende og fagligt nuanceret debat. Samtidig skaber vi et helt unikt rum, hvor kursisterne med glæde og begejstring kan udfolde sig uden hensyntagen til dagligdagens økonomi og tidsplaner. Vi tænker store tanker, men altid med bevidstheden om, at resultaterne skal være praktisk gennemførlige i en kaotisk branche”.

Kursisterne forlader uddannelsen med en stor faglig viden om håndtering og gennemførelse af det digitale samarbejde på både store og små projekter og med et uvurderligt netværk af engagerede og kompetente aktører fra alle dele af byggebranchen, følger han op.

”Helt konkret kan vi se, at mange kursister tager et kvantemæssigt karrierespring efter endt uddannelse”.

Værdi på tværs af virksomhedens projekter
På den ene side handler IKT om konkrete regler, bekendtgørelse og ydelser. På den anden side er IKT blot en del af den større digitale bølge, der på mange områder ændrer den måde, vi arbejder og strukturerer vores arbejde på. Derfor er det afgørende at få sat teori på praksis på Molios IKT-lederuddannelse, mener underviser Tore Hvidegaard, direktør i 3dbyggeri Danmark ApS.

”Alle deltagerne har jo praktisk erfaring fra byggebranchen fra deres hverdag, men det kan være svært at holde hoved og hale i, hvad vi gør, fordi vi skal, og hvad vi gør, fordi vi kan - og ikke mindst: hvad vi gør, fordi vi ikke ved bedre. Med teori til at underbygge praksis får deltagerne både værktøjerne til at blive skarpere på, hvad de skal levere, og hvordan de lettest når deres mål – og samtidig får de et større perspektiv på de forskellige muligheder og sammenhænge, der er i den digitale del af branchen. Perspektiver, som de både kan bruge på deres næste projekt -men også i virksomheden derhjemme, så digitaliseringens fordele kan give værdi på tværs af mange projekter”.

Læs mere her.

Case IKT Ledelse Portrætter Februar 031 SH 1024X683
En tidligere deltager siger:

IKT gør gavn både ude i branchefællesskabet og hjemme i virksomheden

- På IKT lederuddannelsen har jeg fået en bred viden inden for IKT på tværs af de forskellige aktører, som anvender det i branchen. Forståelsen for det samspil, som IKT giver mellem arkitekter, ingeniører, entreprenører og leverandører, er utrolig meget værd, når man er med til at skabe værdi via IKT og fremme det digitale samarbejde på tværs af fag.

- IKT er en fast del af min hverdag, både når jeg sidder som IKT leder på projekter bidrager til det gode samarbejde, men også når jeg i dagligdagen er en del af den konstante summen på kontoret, hvor jeg kan bidrage med viden, som jeg har tilegnet mig under Molios IKT lederuddannelse. Hjemme i virksomheden er min viden med til at inspirere vores nye og unge medarbejdere til at opretholde en høj standard og søge værdiskabende løsninger i vores projekter på tværs af branchen.

- Man kan hurtig blive opslugt af egne interesser for projekter og komme til at styre i den retning, som gavner en selv. Her syntes jeg, at Molios IKT lederuddannelse har været med til at skabe større fokus på alle parter i byggeriet. Vi møder stadig samarbejdspartnere, der ikke har forståelse for IKT og den værdi, dette skaber, både når det gælder det digitale samarbejde - men også den grønne omstilling, som lige nu fylder rigtigt meget.

- Her kan IKT og digitale samarbejder også være en stor hjælp til at fremme den grønne omstilling. Alt dette er IKT lederuddannelsen med til at sætte fokus på - og jo flere kompetente IKT ledere, vi kan få i byggebranchen, jo bedre.

/Michael Frederiksen , bygningskonstruktør, EKJ Aalborg

IKT Case Nicklas
En tidligere deltager siger

Nu kan jeg både varetage og videreudvikle mine IKT-kompetencer

- På IKT-uddannelsen har jeg fået stor indsigt IKT-koordinering på tværs af discipliner og faggrupper. Uddannelsen er tilrettelagt på en sådan måde, at kursisternes samarbejde er essentielt for det samlede udbytte. Jeg har lært utrolig meget af at samarbejde med andre parter, der hver især har forskellige interesser og holdninger, i forhold til udbyttet af IKT.   

- Uddannelsens faglighed er på et virkelig højt niveau. Både kursusleder Kristian Stenild og de øvrige oplægsholdere er dygtige til at dele ud af deres viden og erfaring - samtidig med, at de stadig udfordrer og stiller krav til kursisternes viden. 

- Jeg har på kurset fået kompetencerne til at kunne varetage mine projekters IKT-koordinering og har desuden fået nye forudsætninger for at kunne udvikle mig yderligere som IKT-leder fremadrettet.

/Nicklas Felzer Hansen, IKT-Leder og Bygningskonstruktør MAK, Arkitema