Circular Build Forum 2021

Markant rygstød til Circular Build Forum

Realdania har støttet opstarten af Circular Build Forum med 250.000 kr. og er begejstret for at kongressen øger fokus på den cirkulære tankegang i byggeriet: "Det er ingen hemmelighed, at der i byggebranchen kan hentes store CO2-reduktioner ved bare at øge indsatsen en smule," siger Simon Kofod-Svendsen, projektchef, Realdania.
People

Cirkulær økonomi i byggebranchen er præget af mange aktører, der opererer mere eller mindre uafhængigt af hinanden. Circular Build Forum har til formål at skabe tættere samarbejde på tværs af branchen, hvor det næste projekt bygger ovenpå erfaringerne fra de forudgående. CBF ønsker derigennem at give et kvalificeret bud på, hvor der er behov for at forbedre rammebetingelser og tilpasse lovgivning.

For Realdania er øget cirkulær tankegang i byggeriet et vigtigt og højaktuelt emne:

- Det er ingen hemmelighed, at der i byggebranchen kan hentes store CO2-reduktioner ved bare at øge indsatsen en smule. Samtidig støtter Realdania, at der kastes lys på nogle af de brancheløsninger, som allerede afprøves og som man kan lære meget af, siger Simon Kofod-Svendsen, projektchef, Realdania.

Ifølge Bygherreforeningen, som er medlem af CBFs repræsentantskab, er støtten fra Realdania et bekræftende blåstempel:

- Realdania går både som filantropisk forening og bygherre forrest, når det gælder om at rykke på bæredygtighedsagendaen. Deres støtte kan derfor sikre erfaringsudvekslingen og få aktører med fra alle dele af branchen, udtaler Hanne Ullum, vicedirektør, Bygherreforeningen.

Håndgribelige løsninger skal deles

Kongressen skal danne grobund for deling af konkrete praktiske grønne erfaringer og cirkulære løsninger.

- Med CBF vil vi skrue en anelse ned for hensigtserklæringerne – selv om der selvfølgelig også plads til dem – og skrue op for konkrete praktiske løsninger, som allerede nu kan gøre en reel forskel, siger Anke Oberender, Forretningsleder, Videnscenter for Cirkulær Økonomi i Byggeriet (VCØB)

Oplæg fra praktikerne

Et vigtigt element på CBF er, at oplæggene tager udgangspunkt i konkrete løsninger og leveres af branchens praktikere. Bygge- og anlægsbranchens aktører er derfor blevet opfordret til at dele deres erfaringer på kongressen.

- Vi har fået mange bud på oplæg ind og jeg er overrasket over bredden – både i forhold til løsningsforslag, men også i forhold til at alle dele af branchen ønsker at bidrage med viden – det er meget positivt, afslutter Mads P. Gede, chefkonsulent, DI-Dansk Byggeri.

Fakta om CBF

Circular Build Forum (CBF) er Danmarks eneste ikke-kommercielle samlende kongres for alle organisationer, virksomheder, myndigheder og enkeltpersoner, som arbejder for byggeriets bæredygtige udvikling. Det er ambitionen at sætte rammerne således, at alle relevante faglige personer – fra store som små virksomheder og organisationer, kan samles til faglig sparring på den årlige kongres. Circular Build Forum er startet på initiativ af DI-Dansk Byggeri, Teknologisk Institut, Videncenter for Cirkulær Økonomi i Byggeriet (VCØB) og Molio.

Circular Build Forum afholdes første gang i 18.-19. august 2021 i Huset, Middelfart.

Circular Build Forums fremtidige ejere er et bredt funderet repræsentantskab, som på nuværende tidspunkt består af:

Videncenter for Cirkulær Økonomi i Byggeriet - VCØB
DI Dansk Byggeri
Teknologisk Institut
Molio - Byggeriets Videnscenter
Bygge- og Planstyrelsen (tidl. TBST)
Bygherreforeningen
Byggesocietetet
DAKOFA
Danmarks Almene Boliger (BL)
Danish Standard (DS)
Danske Arkitektvirksomheder
Danske Byggecentre
Danske Regioner
DTU - Technical University of Denmark (Universiteterne)
Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI
Grundejernes Investeringsfond
IDA
Kommunalteknisk Chefforening (KTC)
PensionDanmark
Realdania