Netværk

Molio Community samler hele byggeriet i aktivt netværk

Molios værktøjer og services har altid været udviklet i samarbejde med branchens virksomheder og videnspersoner. Men nu tages co-creation i Molio, ConTech Lab og buildingSMART Danmark til et nyt niveau – i det aktive netværk Molio Community. Nu kan flere byde ind på flere måder og på flere projekter, så meld dig ind, lyder opfordringen fra Molios udviklingschef, Bjarke Fjeldsted
People

I Molio er co-creation og udviklende samarbejder med byggebranchens virksomheder og videnspersoner ikke noget nyt. Faktisk har Molios værktøjer og services altid været udviklet af og til virksomheder og fagkompetencer på tværs af bygge- og anlægsbranchen.

Alligevel går Molio nu skridtet videre og etablerer netværksparaplyen Molio Community. Målet er at give endnu bedre rammer til vidensdeling og co-creation, at invitere et bredere spekter af branchens kompetencer indenfor, samt at give branchen mulighed for at bidrage på endnu flere forskellige måder til udviklingsarbejdet i Molio, ConTech Lab og buildingSMART Danmark.

Formålet med det nye netværk

Hidtil er udviklingsaktiviteter i Molio-regi sket i udvalg og grupper med en fast struktur. Dette vil fortsætte og vil nu blive suppleret med den nye paraply for tværgående og emnebaseret udvikling - Molio Community, forklarer udviklingschef i Molio, Bjarke Fjeldsted:

- Formålet med Molio Community er, at udviklingsaktiviteter i Molio i højere grad skal ske med udgangspunkt i et emne eller en udviklingstendens – og ikke klassisk, udelukkende forankret i en på forhånd fastlagt gruppestruktur. Det vil dels give bidragyderne mulighed for at tilvælge præcis de emner og sammenhænge, hvor deres fagekspertise giver mening – og ikke nødvendigvis sidde med ved alle udvalgets møder. Og samtidig vil flere i branchen få mulighed for at bidrage der, hvor det giver faglig mening, siger han.

Læs mere om netværket her

Vær med, hvor det giver mening

Når du registrerer dig i Molio Community, registrerer du samtidig, hvilke interesser, kompetencer og hvilken virksomhedsprofil, du har. Derved kan Molio mere målrettet kontakte dig med relevant information og tilbyde dig at medvirke, når der sker noget inden for emner, der er relevante for dig, forklarer Bjarke Fjeldsted.
Og alle er velkommen, understreger han:

- Molio Community er for dig og alle andre i hele byggeriets værdikæde, der ønsker at involvere sig i udviklingsarbejdet i Molio, ConTech Lab og buildingSMART Danmark. Jo flere forskellige kompetencer og jo bredere viden, vi kan få i spil, jo stærkere kan vi spille hinanden, vores fælles værktøjer og fremtidens byggebranche. Så uanset, om du arbejder hos en lille eller større virksomhed, myndighed, organisation eller et andet, er du meget velkommen til at bidrage i Molio Community.

Sådan kommer du med i netværket

Hvis du vil være med i Molio Community, skal du tilmelde dig via dette link . Så modtager du løbende information om webinarer, events og ny viden i Molio Community. Samtidig vil du blive inviteret til at bidrage og deltage til udviklingen af Molios fælles værktøjer, paradigmer og guides for branchens virksomheder inden for de områder, som du angiver, at du er interesseret i.

Deltag live og online

Molio Community udbyder et månedligt ’Inside Webinar’, der orienterer alle interesserede om igangværende og nye udviklingsprojekter i Molio og herunder ConTech Lab og buildingSMART Danmark. Og her får alle medvirkende mulighed for at dele viden og erfaringer, forklarer Bjarke Fjeldsted:

- På Molio Communitys Inside Webinar får du som deltager dels live mulighed for at bidrage med viden og ideer, dels mulighed for at søge om deltagelse i den efterfølgende produkt- eller projektudviklingen - eller mulighed for blot for at kommentere enkelte projekter i og under selve udviklingsforløbet, siger han og tilføjer:
- Molio Community vil desuden invitere alle i netværket til live arrangementer med fokus på information om nye produkter, pionerprojekter og eksperimenter og meget mere.

Et supplement til nuværende udvalg

Molio Communitys tilgang til netværksbaseret brugerinddragelse skal bidrage med fornyet og tværfaglig brancheaktivitet i form af involvering, vidensdeling og formidling inden for Molios Digitale værktøjer, buildingSMART Danmark - Implementering af buildingSMART standarder i Danmark, samt ConTech Lab: Gennemførsel af pionerprojekter og eksperimenter:

- Molio Community er således tænkt som et tværfagligt supplement til advisory board, udvalget for digitale Værktøjer, brugergrupper på udvalgte digitale værktøjer, samt teknisk komité for buildingSMART Danmark – og ikke som en erstatning, understreger Bjarke Fjeldsted.

Michael Blom Søefeldt
Om Molio Community

Et agilt og nytænkende bud på netværkstankegangen

- Med dette netværksinitiativ når Molio bredere ud i branchen med henblik på optimal udvikling af de mange spændende værktøjer og projekter, som Molio har gang i, fx ConTech Lab, buildingSMART Danmark og ikke mindst de digitale værktøjer. Via Molio Community vil det nu dels blive nemmere at følge projekterne, dels mere overskueligt at vurdere, hvor ’jeg’ kan byde ind med faglig viden og know-how.

- Det hele handler jo om at få de rigtige kompetencer og interesser i spil i de rigtige projekter, og her er Molio Community et agilt og nytænkende bud på, hvordan man får netværkstankegangen til at give konkret mening på en agil og moderne måde. Jeg tror, denne mere rene netværksorienterede tilgang vil give fornyet energi og dynamikkerne frit spil i udviklingsarbejdet.

Michael Blom Søefeldt, direktør for digital innovation i Rambøll